Den obnovy zákonnosti

Den obnovy zákonnosti

Vážení spoluobčané, 

 v zemi, která je nám domovem, už dvě desetiletí vládne protiústavní, nezákonný režim. Ten dokázal nejen promrhat státní majetek, zdevastovat ekonomiku, zatížit nás nesplatitelnými dluhy, ale i rozvrátit téměř všechny sféry našeho života.
Nezákonným se stal porušením nejvyššího, pro všechny občany naší země závazného zákona – Ústavy.
Naši politici vedeni egoistickými zájmy rozdělili společný stát Čechů a Slováků navzdory vůli převážné části obyvatel a v rozporu s Ústavou. Cituji ústavní zákon 327/1991 sb. ze dne 18.7. 1991:
„O návrhu na rozdělení ČSFR lze rozhodnout pouze referendem.“
Z porušení tohoto i několika dalších ustanovení dodnes vyplývají velmi závažné důsledky. Počínaje dnem rozdělení společného státu Čechů, Moravanů , Slezanů a Slováků jsou vlády i všechny další státní instituce a úřady v ČR i na Slovensku  nelegitimní. Nezákonné a neplatné jsou tedy i veškerá jejich rozhodnutí, uzavřené smlouvy, opatření, přijaté zákony….atd.
Obnovit v této zemi legitimitu státní moci lze jediným způsobem – nechat proběhnout referendum, které nám bylo upřeno.
Den obnovy zákonnosti byl stanoven na  sobotu 1. října 2016. V tento den ve 14.00 se poprvé sejdeme na centrálních náměstích  okresních, krajských a větších měst. ( V Praze na Václavském náměstí u koně, v Brně na nám. Svobody, v Ostravě na Masarykově nám., v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II, v Plzni na nám. Republiky…… atd.) 
Veřejně prohlásíme nynější státní moc za nezákonnou.  Budeme se scházet vždy  první sobotu v měsíci ve 14. 00 na náměstích našich měst, počínaje datem  1. října, dokud nedosáhneme požadovaných změn.

Systém parlamentní demokracie v naší zemi selhal. Politické strany jsou ovládány gaunery chtivými peněz a moci. Ti za dvacet pět let  dokázali promrhat a rozkrást státní majetek ve výši několika bilionů a ještě udělat obrovské dluhy. Nastal čas volat je k zodpovědnosti, a také nahradit tento destruktivní systém přímou demokracií, kde o všem důležitém budou rozhodovat občané pomocí referend. V první fázi, dokud se poměry nestabilizují, bude nutno propojit systém přímé demokracie s prezidentským. To znamená, že veškeré rozhodující pravomoci, včetně jmenování ministrů a řízení vlády, převezme přímo volený a referendem odvolatelný prezident. Pokud se lidé tak rozhodnou, nový prezident dostane mandát uvést tuto zemi do pořádku, volat k zodpovědnosti tuneláře, zloděje, lichváře,  kmotry i další parazity, přijmout opatření zabraňující nelegální migraci a islamizaci země, obnovit normální poměry, kdy slova jako čest, morálka, služba vlasti nebudou jen prázdnými slovy, ale běžným vybavením nových představitelů státu….
V Ustavě stojí –  lid je zdrojem veškeré moci. Nevzdávejme se tohoto práva .

Přijďme si v sobotu 1. října ve 14. hodin na náměstí svých měst  převzít to, co nám patří – rozhodování o našich osudech a řízení této země.                                                   Slávek Popelka

www.opona2009.zacit.cz

www.holesovskavyzvasp.cz
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*