Debatní klub o veřejných zakázkách: David Horký / Jan Hrádek

Debatní klub o veřejných zakázkách: David Horký / Jan Hrádek

Co je Národní elektronický nástroj (NEN)? Podle autorů publikujících na stránkách https://nen.nipez.cz/ jde o komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy.
NEN umožní provázání na interní systémy zadavatelů i dodavatelů či systémy eGovernmentu v ČR. Plně podpoří plánovací aktivity, neboť často bude využíván pro veřejné zakázky realizované v rámci dlouhodobých investičních projektů.

Do Debatního klubu přijali pozvání Jan Hrádek (Tender systems) a David Horký (QCM), kteří jsou představiteli soukromých firem zabývajících se výrobou elektronických nástrojů pro administraci veřejných zakázek a na avizovaný NEN pohlíží se sílícími rozpaky a značnými výhradami.
Otevírají otázky extrémně vysokých nákladů spojených se vznikem NENu. Snaží se přijít na to, proč stát v podobě MMR, vytváří svůj vlastní nástroj za situace, kdy je na trhu několik kvalitních elektronických nástrojů, které jsou na rozdíl od NENu osvědčené v praxi.
Ministerstvo pro místní rozvoj se snaží o to, aby používání NENu bylo povinné. Je šance, že NEN bude fungovat? Je možné, že vznik NENu provází porušování zákona o veřejných zakázkách nebo tato kauza dokonce zasahuje i do trestně právní roviny?

zdroj: Youtube.com
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*