Co udělal Putin špatně?

Co udělal Putin špatně?

Včera jsem na ČT 24 za horlivého přitakávání afektované moderátorky slyšel jakéhosi politologa, který tvrdil, že zásah ukrajinské armády za pomoci raket a leteckých pum proti rebelům je legitimní. Holt není rebel jako rebel, protože jen myšlenka na případný zásah armády s ručními zbraněmi proti majdanským ozbrojeným hrdlořezům a skutečným teroristům v Kyjevě, se kterou nepřišel Janukovič, ale USA a EU, byla jimi samými předem hlasitě odsuzována jako zločin proti lidskosti.

Podle postojů, které k dění na Ukrajině zaujímají USA a EU to tedy vypadá, že jejich země nejsou právními státy, protože se neřídí mezinárodními smlouvami a zákony. Obviňují Rusko, aniž by do řádného rozhodnutí mezinárodního soudního dvora ctili presumpci neviny. Jejich představitelé dělají rozhodnutí bez řádného vyšetřování a rozhodnutí kvalifikovaných právníků mezinárodních soudů. Tam, kde o názoru obyvatel členských zemí rozhoduje koncentrovaná menšina, nemůže být o demokratické společnosti řeč, jedná se o totalitní uspořádání se vším všudy.

 

Odpůrci západní fašistické totality jsou na Ukrajině brutálně mučeni a zabíjeni, včetně žen a malých dětí. Pobyt přecitlivělých intelektuálů v komunistických lágrech je jen slabým odvarem k nasazení ukrajinské armády proti vlastními lidu a jeho vyvražďování leteckými kazetovými pumami.

Vždy je dobré upřednostnit informace, které vznikly na základě skutečných událostí před těmi, které vznikly v myslích lidí. Zabývat se tvrzením proti tvrzení je zbytečné pálení energie. Důležité je co se stalo a co dobrého z toho mají lidé. Základní otázka v ukrajinském konfliktu zní, proč se USA a jejich přívěšek EU tak horlivě starají o blaho Ukrajinců, o jejich svobodu a demokracii? Dělají to z nezištné lásky k ukrajinskému lidu? A cože tak najednou, zrovna v období ekonomické krize USA a EU? Můžeme pozorovat, že čím více a hlasitěji USA a EU podporuje fašistickou kyjevskou chuntu, tím větší zlo tato na Ukrajině koná. Od mlácení a pálení policistů, přes podřezávání krků, až k leteckým pumovým útokům na civilní obyvatelstvo. Zatím. Výstupem událostí na Ukrajině je jen stupňované zlo. A ze všeho je obviňován Putin, který nikomu nevyhrožoval, nikoho nenapadl a nezranil jediného vojáka!

Co udělal Putin špatně? Přijmout žádost o ochranu od svobodně zvoleného parlamentu autonomní republiky Krym a realizovat ji je špatně? Mimochodem, v té době Ukrajina v OSN neměla ani zaregistrovány svoje hranice, územně stále patřila do SSSR.


Je odsouzeníhodné, že Putin chtěl, aby Ukrajina zaplatila za plyn, který jí Gazprom prodával se značnou slevou? Je agresivním aktem uspořádat u hranic s Ukrajinou cvičení, které bylo naplánováno již před rokem? Je špatně, že se Putin nenechal západem vyprovokovat k vojenské akci na jihovýchodě Ukrajiny?

Je zavrženíhodné, že Putin ctí volnou hospodářskou soutěž a západní demokratické tržní principy, když spoluzakládá Euroasijský svaz, coby konkurenci neschopné Evropě?

senatory

Sejměme klapky slepých vášní a zkusme si uvědomit, že slova o ruské hrozbě jsou jen slova. Jaké konkrétní dobré skutky po celou dobu ukrajinských nepokojů až doposud pro ukrajinský lid vykonal západ, tedy USA a EU? Jaké benefity z toho mají obyčejní lidé? Jaký mohou mít profit ze sankcí proti Rusku? Jaký profit mají z toho, že Obama vyzývá země EU ke zbrojení? Co ukrajinskému lidu přinese přítomnost americké armády v okolních zemích a útoky vojsk armád NATO?

Uvěvědomujeme si, že přítomnost vojsk USA na našem území podporují ti, kteří nevědí, že si každá země musí cizí a tedy i americké vojáky na svém území nakonec vždy zaplatit, a dále ti, kterým z toho koukají další předražené veřejné zakázky s osobním profitem?

Mimochodem, také jste si povšimli, že na rozdíl od krásných Slovanů, jsou nositelé a propagátoři tzv. západních demokratických hodnot zároveň i nositeli různých vad a nehezkých tváří?

Josef Votípka

 

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*