Co to melou ty Havlistické opice???  Je nutné vypouštět nesmyslné fabulace o tom, kdo osvobodil Evropu od fašismu??

Co to melou ty Havlistické opice??? Je nutné vypouštět nesmyslné fabulace o tom, kdo osvobodil Evropu od fašismu??

Doslova zarážející jsou mediálně prezentované fabulace o průběhu druhé světové války a úmyslné znehodnocování podílu Sovětského svazu na osvobození Evropy.

Zarážející je i fakt, že podíl USA a Británie je natolik zveličován, že už to hraničí s hnusotou, jakou je popírání holocaustu. Americká a západní propaganda poklesla již natolik, že se neštítí veřejně lhát.

     Každý, kdo se jen trochu zajímá o historii dozajista ví, jakže to bylo doopravdy, ale mladá generace ve věku okolo 35 let má již informace zkreslené a ti ještě mladší o tomto nevědí takřka nic a jen tupě papouškují propagandu mainsteamu a jím ovládaných médií. Proč taková silná propaganda, když Rusko se nikde nechvástá??. Bude to opět tím, že západ zvyšuje na Rusko nátlak a to v zájmu USA. Vysvětlím podrobněji níže.

     Mnoho z nás ani neví, že Británie do roku 1939 a USA do poloviny roku 1942 skrytě podporovaly nacistické Německo a Adolfa Hitlera, ale vezměme to popořádku. Německo bylo po prohrané první světové válce doslova zdecimovanou zemí. Bylo rozloženo politicky,ekonomicky, ale i lidsky. Versailleská smlouva Německo srazila úplně na kolena, čímž se stala de facto živnou půdou pro vznik druhé světové války. Na jejím základě došlo i k územnímu přerozdělení Evropy, které bylo v mnoha oblastech velmi necitlivé a pro Německý národ ponižující, což v Němcích samotných vyvolávalo frustrace a touhu po pomstě. Adolf Hitler,původně chtěl Němcům navrátit jejich hrdost, území a silné postavení v Evropě. Aby získal sympatie národa, tak zvolil nacionalistický směr politiky. Tento směr lid burcoval tam někde uvnitř-v srdcích. Dozajista toužili po hrdém Německu. Je to logické, ale to by samo o sobě nestačilo. Navíc se ve třicátých letech minulého století nacházel svět ve velké světové hospodářské krizi, která se nevyhnula ani Německu, kde inflace raketově stoupala spolu s nezaměstnaností. Hitler potřeboval rychle rozjet ekonomiku země, ale jak to udělat, když v Německu stál jen chleba miliony marek a peníze byly bez hodnoty. K tomu se do cesty pletly válečné reparace a silně okleštěný průmysl na základě Versailleské smlouvy. Na toto Hitler potřeboval značné investice a především úvěry. Z domácích zdrojů investovat nešlo-nebylo z čeho díky první světové válce. Je tedy zřejmé a logické, že Hitler musel vyzískávat prostředky zvenčí.

     Položme si otázku:  Kdo mohl a měl takové prostředky, aby byl schopen financovat Hitlerův růst??  Stále nezapomínejme, že bylo po první světové válce!!! Odpověď na tuto otázku lze vystopovat poměrně snadno. Na první světové válce totiž nejvíce vydělaly Spojené státy a Britové. Právě tyto dvě země mohly nejvíce podporovat Německý vzestup a také to dělaly. Nejvíce však USA. Nebylo to děláno oficiální cestou, ale skrytě přes třetí země. Je dokonce zjištěno, že s nacisty živě obchodovala a kooperovala rodina bývalého Amerického prezidenta George Bushe nebo Rotschildové a mnohé další elity. Vím-v učebnicích dějepisu se tyto informace nenacházejí a média upustí vždy jen jakési střípky, ale kdo hledá-najde. Z tohoto zjednodušeného nástinu je dosti patrné, kdo stál za vzestupem Německa a kdo jeho vzestup financoval. Německu tímto raketově vzrostla ekonomika, ale na straně druhé je nutné si uvědomit, že stejným tempem rostl i zahraniční dluh. Samozřejmě přišla doba, kdy bylo nutno dluh splatit, ale jaksi nebylo čím, když prostředky byly investovány do zbrojení a nevytvářely žádnou novou hodnotu. Proto také vznikla na základě vymyšlené příčiny válka, protože je zvyklostí, že za války se dluhy neplatí. Apropo stejného principu použily i USA při napadení Libye, když tato požadovala splacení Amerického dluhu za ropu a pohrozila, že další transakce s ropou už nebudou prováděny v dolarech. Dá se tedy s trochou odvahy říci, že USA byly jednou z hlavních příčin druhé světové války-lépe řečeno jimi investovaný volný kapitál.

      Zpočátku vše vycházelo dle načrtnutých schémat a součástí schématu bylo i zničení Sovětského svazu. Spojené státy počítaly s tím, že nacistická vojska rudou armádu porazí, čímž by vykonala za Američany tu špinavou práci. Tedy to, o co vždy USA usilovaly a dodnes usilují. Souhra událostí však Německá vojska zpozdila, čímž padla do drápů kruté Ruské zimy na kterou nebyli řádně připraveni a vázla také značně logistika. Zvrat ve válce nastal odražením Německého útoku na Moskvu a ubráněním Stalingradu, kde padla do obklíčení armáda generála Fridricha Pauluse čítající cca 600 000 mužů.Od této chvíle převzala rudá armáda iniciativu a tlačila Němce zpět, až do Berlína. V bodě zlomu situace na bitevním poli se začala měnit i obchodní a politická spolupráce USA a Německa, což znamenalo útlum spolupráce až po její zastavení, což znamenalo vyčerpání Německé ekonomiky, která začala následně slábnout. Americe nezbylo nic jiného /aby nebyli za kolaboranty a poražené/, než začít podporovat, ač nechtíc Sovětský svaz. Němci i Američané se přepočítali v jednom bodě Ruské povahy. Nepočítali s takovou zarputilostí, odvahou, vlastenectvím a touze po pomstě. Sovětský svaz dal na oltář vlasti značný lidský potenciál, který následně dokázal Němce porazit a osvobodit téměř celou Evropu. Počet obětí Sovětského lidu značně převyšuje počty obětí ostatních válčících zemí.

     Otevření západní fronty spojeneckými jednotkami byl aktem zoufalství. Fronta byla otevřena velmi pozdě, avšak ze zištných, ale i objektivních příčin. Ty objektivní byly takové, že spojenci nebyli na takovouto akci zásadně připraveni a původně se s ní ani nepočítalo, protože se vycházelo z předpokladu, že bude Sovětský svaz zničen. Situace se však zvrtla natolik, že spojenci už prostě museli. Proč však tak pozdě?? Inu proto, aby Sovětský svaz a jeho lid co nejvíce krvácel, aby měl co největší ztráty a oběti, čímž by se mohl oslabit. Síla a vůle Ruského národa však byla hrubě podceněna. Pozdním otevřením západní fronty si spojenci zajistili i jednodušší boje s vyčerpaným protivníkem a daleko méně vlastních obětí. Chtěli však být u jednacího stolu, kde bylo řešeno poválečné rozdělení Evropy a z toho koláče chtěli i pro sebe urvat kus. Oni byli prostě podělaní strachy z toho, že by Sovětská armáda mohla osvobodit Evropu celou a to nechtěli připustit, protože by tím ztratili sféru vlivu. Inu účel světil prostředky.

     Již krátce po druhé světové válce USA plánovaly napadení Sovětského svazu-svého údajného spojence. Dokonce se uvažovalo o použití jaderných bomb. No strach jim to nedovolil. To však neznamená a USA to vší silou dokazují, že dnešní Ruská federace je pro ně tím největším nepřítelem a dodnes jej chtějí zničit. Neustále jen hledají záminky k vyvolání války a také nějakého troubu, který to vezme na sebe. Ukrajina a tamní konflikt je toho důkazem. Dokonce samotný Jacenjuk to dokazuje, ale chudák selhal a byl odstraněn.

     Čekám, že se na mou hlavu snese vlna kritiky a jsem na to připraven. Mám už plné zuby toho neustálého a neadekvátního povyšování Ameriky nadevše. Je mi hanba za tu část Českého národa, který strká před pravdou hlavu do písku a kolaboruje. Je mi hanba za přístup České vlády a přiznám se otevřeně-i já bych nejraději emigroval do Ruska, i když vím, že tam není život snadný. Vím však, že jsou hrdým národem a nelezou neustále někomu do zadku jako Česká vláda a to za to stojí. Tady v Čechách se lže už malým dětem. Je to ostuda.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Co to melou ty Havlistické opice??? Je nutné vypouštět nesmyslné fabulace o tom, kdo osvobodil Evropu od fašismu??

  • Jen slepý, hloupý a ambiciozní blb by nemohl s tímto článkem souhlasit. Bohužel, naše školství se už postaralo o agitku USA jako kdyby to bylo ztělesnění dobroty. A mladí jsou mladí, nemají zájem a je to škoda, protože účet budou v budoucnu platit oni. Nikdo nechce válku, ale stačí se podívat kde mají všude základny USA, kde všude bojují a jak se svým vlivem cpou do Evropy . Nic dobrého z nich pro nás nekouká. Přečtěte si dnešní vyjádření Jožo Ráže a je to přesný. Pro boha, kdy se většině národa rozsvítí v hlavě ?? A co ten jejich prezident, který dokonce dostal při svém nástupu Nobelovu cenu za mír, prosím Vás za co ???? ? Za to, že vystudoval universitu Skull and Bones (lebka a kosti) a tím je prokádrován ??

  • Mimochodem, tohle je i jeden z důvodů proč je Stalin západem tak extrémně démonizován, stačilo málo a měli by všechno. Kdo chce znát pravdu stačí mu třeba pohled na bombardování Drážďan, žádné bombardování vojenských objektů, prostě zmasakrované obyvatelstvo, tohle Rusové při osvobozování nikde neudělali. Co se amíci na indiánech naučili, vždycky jako když najdou, měli by si tam v těch svých elitách bez mozku udělat pořádek konečně, snad to Trump trochu vylepší.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*