Co se stalo na Marsu?

Co se stalo na Marsu?

Na Marsu se stala v dávných dobách termonukleární katastrofa. Pevně v to věří slavný americký fyzik John Brandenburg z University of California, pracující v oblasti fyziky plazmatu. S touto hypotézou promluvil na každoročním vědeckém zasedání Americké fyzikální společnosti v roce 2011. Podle něj je červená barva planety důsledkem přítomnosti radioaktivních oxidů, které jsou výsledek silné termojaderné exploze přírodního původu.

(Nic ovšem nevylučuje možnost zničení civilizace při nukleární globální válce – pozn. překl.)

Vědci jsou přesvědčeni, že to naznačují izotopy, které jsou obsaženy v atmosféře Marsu a jsou plně v souladu s izotopy, které se objevily na Zemi po černobylské katastrofě a po zkoušce vodíkové bomby.

Mars se velmi podobá Zemi. V jeho atmosféře je koncentrace xenonu-129 a velké množství thoria a uranu na povrchu, lze podle Brandenburga vysvětlit jen několika mocnými termojadernými explozemi, které nastaly v dávných dobách. Připouští také, že epicentrum exploze bylo v planinách Utopia a na severu v Acidalijském moři.

Tento předpoklad založil vědec také na vzorku gama záření radioaktivního draslíku a thoria. Velké množství izotopů xenonu v atmosféře Rudé planety odpovídá spektru v oblasti jaderných testů na naší planetě a je typické pro řízené štěpení v jaderném reaktoru. Skutečnost, že ve výše uvedených oblastech na Marsu nejsou žádné krátery naznačuje, že k explozi došlo na povrchu planety. Pravděpodobně byly tyto výbuchy provedeny pomocí nejsilnějšího termojaderného zařízení, jako jsou ty, která existují na naší planetě.

Nové geochemické údaje a snímky naznačují, že Mars měl vlastní civilizaci, která se úrovní rozvoje podobala staroegyptské. Dohromady tyto skutečnosti dávají možnost tvrdit, že na Rudé planetě došlo k jaderné katastrofě v planetárním měřítku. Můžete tam najít vysvětlení Fermiho paradoxu, který indikuje nepřítomnost viditelných známek aktivity mimozemských civilizací, které se za miliardy let vývoje museli objevit v celém vesmíru. To je důvod, proč podle Brandenburga je velmi důležité, co nejdříve připravit misi na Mars ke stanovení minulých událostí a jejich předvídání v budoucnosti.

Lidstvu je dobře známo, že ve vesmíru existuje velké množství chemických látek, které jsou prekurzory života a jsou tam i planetární systémy, kde se život mohl vyvíjet. Víme také, že život na naší planetě se objevil před dlouhou dobou. O něco později vyšlo najevo, že život existoval v dávných dobách i na Marsu. To může znamenat, že život ve vesmíru je pravděpodobný. A ještě více – v této chvíli existuje více vědeckých teorií, které dokazují, že viry a bakterie, díky kterým vznikl život na naší planetě, mohou být rovnoměrně rozloženy po celém vesmíru.

Dá se předpokládat, že teorie Sagana a Šklovského o tom, že lidstvo a Země jsou typické příklady pro inteligentní život ve vesmíru a obydlené planety, potvrzuje existenci mnoha civilizací ve vesmíru, stejně jako lidí. Nicméně, vesmír mlčí. Tento paradox objevil v roce 1950 Enrico Fermi.

Po analýze problémů vesmíru, je docela možný inteligentní život, který se nemusí nějak projevovat, jakož i na základě důvěry v to, že vesmír je mnohem starší než lidstvo, (tj. život na jiných planetách, kde civilizace měly dostatek času na vytvoření TV, rádia a rozsáhlého osídlení) došli vědci k závěru, že ve vesmíru musí existovat jiné, bouřlivě se rozvíjející kultury, připomínající člověka. Ale kde jsou tyto kultury a civilizace? Proč mlčí? Možná, že je tam síla, která je nutí, aby se nijak neprojevovaly …

(Podle názoru exopolitiky tyto civilizace již nepoužívají elektromagnetické vlny k šíření informaci nebo ty jsou tak slabé, že je nelze detekovat…)

Nejblíže Zemi je Mars. Tato planeta se nejvíce podobá Zemi. Kromě toho nedávné údaje naznačují, že tam existoval život. Podle nejnovějších údajů o Rudé planetě tam bylo kdysi klima podobné Zemi. A v té době se objevila humanoidní civilizace, která zanechala planetu v troskách. Tyto údaje byly základem pro vznik hypotézy o Cydonii, která je založena na existenci dávné marťanské civilizace, jejíž úroveň rozvoje se podobal lidské civilizaci doby bronzové.

Informace o gama záření a izotopech na Marsu naznačují, že v blízkosti Cydonie mohla nastat silná termonukleární exploze. Slabší exploze mohla nastat v blízkosti Chaos Galaxias.

Všechny shromážděné údaje společně ukazují, že v dávné minulosti mohlo dojít na Rudé planetě k jaderné katastrofě, která zničila veškerý život. To je důvod, proč se na Marsu může skrývat vysvětlení Fermiho paradoxu – ve vesmíru může existovat vysoce rozvinutá technika, kterou se zničí primitivní druhy civilizací. Brandenburg říká, že Pozemšťané nemají jinou možnost, než vyslat expedici na Mars, aby zjistili, co se stalo.

Při studiu planet hrají důležitou roli inertní plyny. Atmosféra Marsu se vyznačuje převahou dvou izotopů inertních plynů – argonu-40 a xenonu-129. Poměrně vysoká koncentrace xenonu v atmosféře Rudé planety, stejně jako velké množství thoria a uranu na jeho povrchu znamená, že na Marsu došlo k radioaktivním procesům ve velkém měřítku, což vedlo ke vzniku velkého počtu izotopů a povrch byl pokryt vrstvou radioaktivního odpadu. To vše lze přičíst několika neobvykle silným explozím na Rudé planetě, k nimž došlo v minulosti.

Marťanský xenon silně připomíná složku zemské atmosféry, která vznikla po výrobě a testování jaderných zbraní, zejména vodíkové bomby a výroby plutonia. Je možné, že xenon na Marsu byl jako pozemský, ale masivní exploze vedla k prudkému nárůstu jeho množství.

Existují i další příznaky mocného jaderného výbuchu na Marsu, které jsou spojeny s izotopovými anomáliemi u těžkých inertních plynů, jako je například krypton. Izotopy kryptonu na Rudé planetě jsou distribuovány v podstatě stejným způsobem jako na Slunci, které je druhem jaderného reaktoru.

(Jiná novější teorie předpokládá, že záření Slunce nepochází z jaderné reakce, ale je to plazmový výboj – viz teorie H. Alfvéna o elektrickém slunci, – Pozn. překl.)
Opakem je frakcionace izotopů kryptonu a xenonu, touto anomálií americký vědec vysvětluje velký počet štěpných a fúzních reakcí, k nimž došlo v historii Marsu.

Na povrchu Rudé planety lze vidět v místech s podezřením na jaderné výbuchy, vysokou koncentraci thoria a uranu. Brandenburg došel k závěru, že vysoká koncentrace thoria a uranu na Marsu byla způsobena výbuchy na povrchu, byla pokryta vrstvou radioaktivního odpadu a velké plochy byly podrobeny silnému neutronovému záření. V oblastech zvýšeného záření nejsou žádné velké krátery. Proto jediný rozumný předpoklad je, že exploze se konaly v atmosféře.

Hypotéza o Cydonii vychází z konkrétních údajů, hlavně artefaktů, kterými je marťanská sfinga a pyramida, které se nacházejí v blízkosti, stejně jako údaje o dlouhém období pozemského klimatu na Rudé planetě. Hypotéza Cydonia je nejjednodušší a zřejmá, která mohla být formulována na základě informací získaných sondou Viking. Na Zemi a Marsu byla zhruba ve stejné době rozvinutá civilizace, která vytvořila pyramidy a Sfingu. Obrazy ze sond Viking a Mars Odyssey jasně ukazují obličej s přilbou. Navíc zobrazení je symetrické, obsahuje vzor na přilbě, oči, ústa a nos.

(Podle novějších snímků s vysokým rozlišením, je tzv. Tvář na Marsu přírodní vyvýšenina – pozn. překl.)

To potvrzuje teorii o existenci civilizace na Marsu. Přítomnost eroze naznačuje, že tyto objekty byly vytvořeny právě v tom období, kdy bylo klima na Rudé planetě podobné Zemi.

Po analýze dat z historie Marsu, velké oxidace povrchu, přítomnosti biologických stop a pyramidy, americký vědec došel k závěru, že hypotéza Cydonie byla zcela potvrzena – na Rudé planetě existovala civilizace, který se vyvíjela stejným způsobem jako pozemská civilizace. Je možné, že na Marsu civilizace zmizela v důsledku katastrofy neznámého původu v planetárním měřítku, která na krátkou dobu změnila klima planety. Co přesně bylo tímto koncem civilizace? Byla to jaderná válka?
Americký astronom E. Harrison se vyslovil ve prospěch teorie, že mladší vesmírné civilizace bývají zničeny dravými útoky starších civilizací, která se je snaží zničit, aby zabránily konkurenci v pozdějších fázích vývoje.

Mars může dobře sloužit jako příklad takového zničení civilizace prostřednictvím jaderného útoku z vesmíru. Je možné, že existují vyspělé civilizace v kosmu, nepřátelské vůči bouřlivě se rozvíjejícím mladým civilizacím, jako je na Zemi.

To znamená, že největší nebezpečí pro inteligentní život ve vesmíru, je existence jiného inteligentního života. Je-li to pravda, pak objevy učiněné na Marsu, jsou pomocí pro lidstvo, aby se připravilo na boj proti těmto silám. To je důvod, proč je velmi důležité, začít okamžitě na Rudé planetě vykopávky. To znamená, že je třeba naléhavě uskutečnit lidskou misi na Mars. Ve skutečnosti by to měl být jen jednosměrný let. Brandenburg je pevně přesvědčen, že lidé kdysi obývali Mars. Měřítko katastrofy, ke které došlo na Marsu vyžaduje přiměřenou lidskou reakci, protože poznání je nejlepší ochrana před neznámem.

 

 

Převzato z http://www.suenee.cz

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*