Co přijde po COVIDu

Co přijde po COVIDu

David Icke (na obrázku) začíná 3.5 hodinový rozhovor s Brianem Rose tím, že zdůrazňuje, že se nikdy nesmíme cítit jako oběť. Jakmile se cítíme jako oběť, pak předáváme svoji moc někomu jinému a ten nad námi vládne. Je to velice ponižující situace. Video ZDE.

Na začátku této nesmyslné koronavirové epidemie nám bylo řečeno, že musíme zůstat sedět zavřeni doma, jinak bychom zabíjeli druhé. A pak najednou tisíce a tisíce protestují, jeden těsně vedle druhého a to nevadí? Tito lidé svou blízkostí neškodí druhým? I když se to nezdá, tak obě tyto situace mají jednu věc společnou: slouží té stejné agendě a proto je promíjen jak jeden, tak i druhý extrém. Jak karanténa, tak i protesty slouží tomu stejnému, což je „rozděl a panuj.“ Chtějí nás rozdělit, popudit jednoho proti druhému, aby nás mohli lépe ovládat. Je těžké ovládat jednotný dav, který má stejný cíl a záměr. Ale je snadné ovládat oddělené jedince a to jasně vyjadřují i roušky: oddělení jednoho od druhého, zákaz komunikace, zákaz kontaktu, zákaz diskuze.

A teď ještě 1200 lékařů a mediků podepsalo nesmyslný dopis, že jedině protestováním za BLM získáme imunitu proti koronaviru, zatímco jakékoliv jiné protesty nám tuto imunitu neposkytují, což je dětinsky směšné. Ale jim to prošlo, protože to je další krok k orwellovskému diktátorskému státu, popudit jednotlivé části populace proti sobě.Jestliže chcete ovládat velké množství lidí, popuďte jednoho proti druhému a budete to mít snadné. Označte je štítky, jeden bude černoch, druhý bílý, další komunista a máte roztříštění populace jisté. A když nás dostanou na kolena, to je ještě větší roztříštění. Proto říkat, že všechny životy jsou stejně cenné, je považováno za rasistické, protože nás to sjednocuje. A naše sjednocení je pro ty, co nás ze zákulisí ovládají, to největší nebezpečí.

My všichni vidíme a chápeme pouze velmi malou část celkového viditelného pásma. Snad nějakých 0.26% celkové frekvence. Ale při smrti lidé prožívají obrovské rozšíření chápavosti a to jen kvůli tomu, že opustili tělo, které je omezovalo. A pak chápou i to, že každý z nás jsme pouze jiné vyjádření toho stejného vědomí, té stejné spirituální podstaty.

Zároveň jsme vedeni k tomu, abychom brali různé lidské skupiny jako jeden celek, jakoby ti, kteří tyto skupiny tvoří byli opravdu všichni stejní. Policie je jedna skupina, BLM je jiná skupina. Jedni jsou dobří, jiní ne. Takto je opět možno lidé rozdělit a označit je různými štítky. Ale zkuste posuzovat jednoho člověka, bez ohledu na barvu jeho kůže, bez ohledu na jeho minulost, na jeho znalosti, příslušnost k politickým spolkům – takového jednotlivce nijak rozdělit nemůžete.

BLM převzalo 6 městských bloků a tím vytvořilo chaos. Kde je chaos, tam vznikne i prázdno a něco tuto prázdnotu brzy zaplní. To se taky stalo a vznikla hierarchie a ta bude zaplněna ozbrojenými bojůvkami. Albert Pike, známý americký zednář napsal už kdysi dávno v dopise svému kolegovi v Italii Giuseppe Mazzinimu, že „budou vypuštěni nihilisté.“ A tady je máte. Toto bylo učiněno jen za tím účelem, aby veškerá naše pozornost byla zaměřena na tyto elementy a abychom si tím pádem nevšímali jak je na nás natlačeno orwelliánské, globální, fašistické, technokratické diktátorství.

BLM má pouze dva hlavní úkoly: pěstovat v lidech strach a aby se chaos, který vytvořili v Seattle, co nejvíce rozšířil. Soros zkouší dostat ven z vězení nebezpečné zločince, aby se přidali k protestujícím. Soros a kult boháčů, ke kterému patří, zkoušejí zároveň zničit rodiny, aby děti připadly státu a tento je mohl vychovat podle svých vlastních cílů a plánů. Tento tajný kult, toto 1% všech obyvatel naší planety, se sestává ze samých bělochů, ale k vykonávání špinavé práce používá černochy, které navedli, že vedou válku proti bílým. Ale ve skutečnosti BLM a Antifa vedou válku proti celém zbytku světa, ať už jsou to bílí, černí, žlutí, či jacíkoliv.

Problém je, že toto je snaha zbavit lidi volného výběru. A volný výběr se rovná svobodě. Čím více možností máme, tím více jsme svobodní. Jenže tak, jak to je současně nastaveno, tak nemáme výběr skoro žádný a to proto, že k tomu jsou rovněž potřeba peníze. Tento tajný kult chce dostat všecky lidi do stejné situace: bez výběru, bez možností, bez peněz. Proto nás ženou do války jednoho proti druhému. Sám Soros se vyjádřil, že je mu jedno jaké následky jeho činy budou mít; on to všecko dělá jen proto, aby na tom vydělal.

Od nás je očekáváno, že budeme věřit oficiálním pohádkám, jak jsou nám předkládány. Ale kdo získává na tom, že těmto nesmyslům budeme věřit? Kdo získává na tom, že budeme věřit všemu, co nám předkládají v televizi (když 96% veškerých světových medií je vlastněno šesti lidmi)? Získávají pouze ti, kteří nás chtějí rozdělit za tím účelem, aby nás mohli snadněji ovládat. A když se miliony lidí nechají bez protestu donutit k tomu, aby se uzavírali doma jen proto, že jim to tahle nepatrná skupinka lidí přes vlády a přes jejich media přikázala? Kdo tím získává? Odpověď je jasná, získává ta nepatrná skupinka, která nám to přikázala. A získávají, i když si dáme náhubek a budeme se společensky distancovat, protože tím veškerá diskuze končí a lidé se bojí jeden druhého. A přitom úmrtnost na tuto chřipku je 0.26% a my kvůli tomu máme ekonomickou katastrofu, lidi bez zaměstnání, bez příjmu a bez vyhlídek a obrovské množství obchodů, které už nikdy znovu neotevřou. Až nezaměstnanecká podpora vyprší, což nebude trvat dlouho, pak to bude úplná katastrofa.

A teď ještě navíc chtějí zavést sledování (tracing and tracking), což je dozor nad populací 24/7, neboli 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Pak přijde povinné očkování a to všecko kvůli 0.26%. Kdo na tom získává?

Tito lidé chtějí, abychom se báli jeden druhého, abychom měli neustálý strach před druhými lidmi. Nesmíme zapomínat, že naše děti vyrůstají v tomto strachu a nikdy se nebudou cítit volní ve styku s druhými lidmi, protože tato zkušenost z dětství s nimi zůstane na život. Jen tak na okraj, Dr. Rashid Buttar, další buditel lidstva, popisuje příhodu, kdy šel parkem a jednomu dítěti spadla rouška. Dítě začalo hystericky křičet: „já nechci zemřít, já nechci zemřít!“ Hrozné!

Tady hledíme na programování lidské společnosti neuvěřitelného rozsahu. A to všecko proto, že nás zkoušejí nafázovat s přístroji, s počítači a úplně nás odnaučit styku s jinými lidmi. Jedná se o obrovský a neslušný pokus o změnu lidského chápání světa a chápání druhých kolem nás. Na příklad ta hrozba klimatické změny, to je to stejné, jako korona virus. Lidé, propagující změnu klima říkají, že lidstvo je nebezpečné a mnozí by chtěli abychom přestali dýchat. A ti, co jsou za změnou klima jsou ti stejní, co operují koronou, omezením populačního růstu, očkováním a vším ostatním.

Říkají, že za účelem zachránění naší planety musí dojít k centralizaci moci a vlády na celosvětové bázi. Zkoušejí to docílit pomocí pandemie. Jakoby centralizace vlády a moci mohla jakkoliv přispět k lepším klimatickým podmínkám, k menšímu výskytu nemocí, nebo k čemukoliv jinému. Ne, centralizace přispěje pouze ke zvětšení chaosu. Podívejte se na Západ, jak se čím dál víc podobá Číně. A to, co je dnes Čína, to je plán pro nás všecky: digitální, politická, technokratická a militaristická diktatura.

Předně bychom se neměli rozdělovat na černé či bílé, ani jinak se označovat štítky s nějakou příslušností ke kterékoliv drobné menšině či většině. My všichni jsme vyjádření toho stejného vědomí, kteří v současné době prožíváme zkušenost buď v bílém těle, nebo v těle komunisty, v těle Asiata, nebo kohokoliv jiného. Barva kůže, příslušnost k určité politické straně, naše minulost, to všechno jsou pouhé zkušenosti, které jsme si vybrali, že je chceme prožít. To nemá nic do činění s námi samotnými, kteří jsme nekonečné uvědomění čehosi obrovského a nám zatím nepochopitelného. A přitom skoro všichni, tak jak tady jsme, tak jsme ovládáni tímto kultem, o kterém jen málo z nás ví a který nás všecky udržuje ve stavu strádání a nouze. Černí strádají a často mají nouzi. I my strádáme a často máme nouzi. Ve skutečnosti, to je, co nás všecky spojuje. Takže bychom měli zapomenout na povrchní rozdíly jako je barva kůže a podobné detaily a měli bychom se všichni starat o zlepšení naší vlastní ekonomické situace, což nám automaticky dá větší možnosti, větší výběr a větší svobodu.

A zatím jsme všichni oběti této hrstky psychopatů, kteří nás ovládají pomocí bídy a nouze. Tím pádem se cítíme bezmocní, což nás demoralizuje, zbavuje nás to moci a schopnosti něco proti tomu udělat.

Icke říká, že černoši si myslí, že světový systém je nastaven proti nim. To ale není pravda. Světový systém je proti všem lidem a nejradši by se nás všech zbavili. Jak k tomu ale došlo, že 1% populace, tento tajný kult má nad námi takovou moc, že nám přes naše zvolené představitele z pozadí vládne? To se stalo postupně, během mnoha staletí, kdy generace po generaci jim lidé předávali tuto moc. Když na nás uvalili nějaká omezení, přizpůsobili jsme se, čímž jsme jim dali svůj souhlas. My všichni, ať už máme jakoukoliv barvu pokožky, nebo jakékoliv politické přesvědčení, či jakoukoliv minulost, jsme se postupně přizpůsobili. A jak jsme se neustále přizpůsobovali, aniž bychom reptali, stěžovali si a i jinak odmítali uposlechnout, tak tím jsme zvyšovali jejich moc nad námi. V současné době to došlo tak daleko, že si necháváme líbit i nesmyslné požadavky, jako nošení roušek a uzamykání se doma, což jim dává jasný signál, že naše vlastní moc není skoro žádná a že už ji všecku přebrali oni sami. A teď tuto moc využívají proti nám.

Pokračování příště

ZDROJ:

 

Jana Kaufman
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Co přijde po COVIDu

  • Každá země má své „Prymuly“. To znamená, že pokud nezbohatnou na očkování proti chřipce, přijde druhá vlna koronaviru. Vzkaz v tomto smyslu jsme obdrželi od Prymuly. Jde o peníze a test, jak se dají lidé manipulovat.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*