Co jsou ve skutečnosti chemtrails

Co jsou ve skutečnosti chemtrails

„Hvězdné války“ jsou skutečností. Skládají se z kombinace chemtrails k vytvoření atmosféry podporující elektromagnetické vlny, z pozemních elektromagnetických oscilátorů zvaných gyrotrony a z ionosférických ohřívačů. Vlastníci systému rozptylují do atmosféry baryové prášky a nechávají je fotoionizovat ultrafialovým slunečním světlem. Poté vytvoří aluminiovou plazmu tím, že pouštějí vlnové impulzy do kovových iontů obsažených v látce rozptýlené do vzduchu, a to buď pomocí elektromagnetického vlnění z HAARPu, nebo ze systémů gyrotronů rozmístěných na zemi (GWEN – Ground Wave Emergency Network), anebo pomocí laserů umístěných ve vesmíru.

Baryum činí aluminiovou plazmu částicově hustší. To znamená, že tímto způsobem mohou vytvořit plazmu hustší, než by bylo normálně možné pouhou ionizací atmosféry či vzduchu. Větší hustota (více částic) znamená, že tyto částice, které do sebe vzájemně narážejí, se stávají nabitějšími, protože je větší počet kolizí. Tímto způsobem se majitelé zbraní snaží vytvořit plazmové paprskové zbraně z nabitých částic.

chemtrails

Médiem jsou chemtrails, a metodou jsou pulsní radary Gwen, různé HAARPy a vesmírné lasery, neboli prostěji řečeno:

Chemtrails jsou médiem, a směrovaná energie je metodou. Nejprve rozptýlení látek, pak působení vlnové radiace.

Tento systém zjevně existuje v Rusku, Kanadě, USA i v celé Evropě. Tyto exotické zbraně mohou být mobilní, pevně umístěné, pozemní, vzdušné i satelitní. Je to útočný i obranný systém proti EM útokům a raketám. Využívá ionizovaných obalů částic jako obranného mechanismusu proti střelám a EM útokům.

To znamená, že majitelé zbraní nasprejují určitou látku a pak do ní nahustí elektromagnetismus. Když jsou tyto obaly ionizovány pomocí oscilačních elektromagnetických gyrotronových stanic, „vyřadí“ či odsunou běžné elektromagnetické pole do pozadí. Tyto obaly mohou být vrstveny jeden na druhý do tvaru klenby, což vytvoří speciální ochranu proti raketovým střelám.

Chemické spreje obsahují různé prvky, jako např. uhlík, který může být využit k absorbci mikrovln. Některé z těchto směsí obsahují kovové vločky, způsobující, že letadlo je neviditelné pro radary. Jsou i krycí spreje – ty mohou být použity pro vytvoření barevné zmagnetizované plazmy, která skryje bojové letouny.

Účastní se toho i satelitní zbraně. Aktivisté mají měřící přístoje, které zachytily mikrovlnné záření, rentgenové záření i další druh emitovaného záření, o němž se domnívají, že je to zřejmě laser nízké intenzity. Rovněž umějí vyfotografovat vytváření plynové plazmy, která vzniká při elektromagnetickém ohřívání chemtrails. Technické názvy pro vertikální a horizontální sloupce plazmy jsou sloupové fokální čočky a horizontální plazmové antény.

S touto technologií jsou spojovány plasmové koule -orby o různé velikosti. Tyto orby mohou být použity jako vysílače a přijímače, protože mají výborné lomivé a optické vlastnosti. Jsou také schopny přenášet digitální a analogový zvuk. Baryum je totiž velmi lomivé – více než sklo. Co to ukazuje? Někdo nebo někteří se velice snaží o nezákonné špehování v soukromí lidí a plasmové orby nesené na elektromagnetických paprscích mohou být použity k programování kontroly mysli.

Satelity mohou být naprogramovány, aby sledovaly a monitorovaly různé frekvence různých částí vašeho těla. Tyto elektromagnetické paprsky nesou orby plynové plazmy a díky magnetické polaritě a frekvenci mapují a sledují oči, uši a intimní části těla. Paprsek s vedeným orbem přenáší obrazy do jiného orbu stejně podobně jako máte různé rámce ve filmu. Tento částicový paprsek je také frekvenčních zbraní.

Satelity vkládají touto technologií do lidí holografické filmy, obrazy, zvuky a pocity pro kontrolu mysli. Americká Air Force prohlásila v dokumentu „Air Force 2025“, že jejich cílem je vyvinout virtuální kontrolu mysli se zvýšenou reálností. Podle toho, jak je počítač naprogramován, nebo v závislosti na náladě a záměru osoby sledované touto technologií můžete být vyšetřováni, obtěžováni, osvětlováni, strašeni, manipulováni, elektronicky znásilněni či mučeni. Skenuje to vaše mozkové frekvence a čte vaše myšlenky. Satelity vás sledují tak, že mapují váš bioenergetický podpis (tělesnou biometriku) a nepřetržitě skenují oblast, aby vás našly. Pro tuto technologii jsme laboratorní krysy a v armádě a výzvědných službách je cosi velmi špatného.

Jelikož vývojové projekty vlády a armády jsou velice partializovány, domnívám se, že někde je možno vyvíjet tuto technologii tajně a bez povolení. Kontrola mysli a chování byla také povolena v rámci MKULTRA. Naše země má dlouhou historii experimentů na svých občanech. Hovoříme o satelitních částicových frekvenčních zbraních, které mohou útočit na člověka po 24 hodin denně.

Psychotronické zbraně jsou podle OSN pokládány za zbraně hromadného ničení. „HAARPy“ , mohou vyvolávat zemětřesení a rentgenovat zemi, aby našly podzemí vojenské základny, zlato či zásoby ropy. Tyto ionosférické ohřívače mohou také operovat jako suboceánský a přeshorizontální komunikační systém. Tento systém může ovládat počasí a vytvářet přírodní pohromy. Satelitní systém, který může „skrze střechy“ sledovat lidi, elektronické šoky přes počítač či telefon systémem Echelon, plasmou ukryté helikoptéry Ministerstva obrany pro válku s drogami, implantáty, kamery na ulici, to vše tvoří jedinou globální a vesmírnou kontrolní síť.

Tyto zbraně jsou založeny na paprscích. Při vzdálených špionážních operacích dva překrývající se paprsky splynou v paprsek ionizovaných částic, který se odrazí od vzdáleného cíle a pošle zpět na satelit holografický obraz. Když překřížíte dva silné paprsky, můžete vytvořit skalární energii. Tyto energie mohou být využity jako nevysledovatelné zbraně pro nukleární exploze a obranu. Tyto překřížené energie mohou být použity k tomu, aby způsobily, že fyzický elektrický systém osoby zkolabuje, anebo při nižší frekvenci způsobit na dálku elektrický šok. Představte si, že máte na vrcholku své hlavy pozitivní a negativní elektrický kabel, které se dotýkají.

Skalární energie mohou být použity i v ručních vojenských zbraních a na tancích. Mohou vyřadit z provozu elektroniku nebo způsobit rozsáhlý výpadek elektrického proudu. Proti skalárním energiím prakticky neexistuje žádný štít. Pokud nechcete být zasaženi těmito zbraněmi, potřebujete olovo, keramiku a hluboký podzemní bunkr, anebo být hodně vysoko nad bitevním polem. Lidé, na které tyto věci působí a kteří je zkoumají, slyší tóny a hučení. Pokud slyšíte neměnný statický tón, máte tělesné vibrace, pocity pálení, „rány“ v hlavě, neurologické poškození či poškození imunitního systému, slyšíte elektronické hlasy nebo zvuk plasmy, trpíte bolestmi hluboko v orgánech či vás stále bolí hlava, či cítíte jinou nezvyklou aktivitu, pak můžete být cílem směrované energie, zbraní kontroly mysli.

Tyto zbraně mohou být na helikoptérách, letadlech, neviditelných stíhačkách či satelitech. Směrované paprsky energie a elektromagnetické vlny vám mohou být posílány prostřednictvím ručních přístrojů nebo pomocí satelitních telefonů a mobilních věží.

Je možné, že někteří lidé se tak velice bojí, že kvůli člověkem způsobenému rozpadu ekologického systému nastane hladomor a boje, že rozprašují na zemi chemtrails, aby udrželi rozsáhlou kontrolu mysli pomocí plynové plasmy? Je to poslední snaha zmocnit se světových zdrojů? Nebo jim jde jen o vládu a peníze? Někteří by se chtěli dostat k ropě, nacházející se po tající (z důvodu umělého elekromagnetického ohřívání za pomoci chemtrails) Arktidou.

Domnívám se, že Třetí svět není součástí tohoto systému. A nemyslím si, že by je vyspělé země k tomu pustily. Každá země, která se připojí k tomuto systému NATO, je podrobena kontrole mysli a nemocem způsobeným intenzívními oscilujícími magnetickými poli – elektromagnetickou polévkou, a toxickými chemtrails.

Naše DNA se rozpadá. Riskujeme, že narušíme rotaci a sklon osy Země, tím, jak neustále touto vojenskou technologií narušujeme magnetická pole. A možná že už je to porušeno. Prostřednictvím NATO se tak vytváří globální dominance USA a eroze lidských práv.

Podle Charlotte Iserbyt a Al Martina poradci v našem Úřadu pro totální bdělost působí jako poradci bývalí členové KGB a STASI. Jsou to oni, kdo vytvářejí naše nové vnitřní pasy (státní identifikační karty). A podle smlouvy „Otevřené nebe“ nám tu přelétají i ruská a německá letadla. Kdo přesně létá v těchto plasmou krytých strojích, které jsou vidět po celé zemi a jsou mylně pokládány za UFO lidmi, kteří nevědí o této vzdušné tajné technologii? Zřetelně zde probíhá nový „Projekt Paperclip“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Paperclip .

Elitistická korporátní vláda hodlá uržovat nás zbývající jako rukojmí prostřednictvím vesmírných zbraní s řízenou energií, pokud se k moci dostane skupina PNAC (Policy for a New American Century) – Bush a jeho skupina expertů, a hodlají i útočit na každou zemi či občana, který se jim nebude líbit. Tyto zbraně mohou vytvořit klimatickou válku, meteorologickou válku, válku kontrolou mysli, počítačovou válku, válku nemocí, válku katastrof, i skrytou válku. Tím vším dohromady mohou vytvořit ekonomický kolaps.


Pokud tento systém nebude zastaven, zabije miliardy lidí otravou aluminiem a baryem, nedostatkem úrody a celosvětovým hladomorem. Bude působit selhání srdce, mozkové mrtvice a rakoviny. Bude působit porody mrtvých dětí, potraty a neplodnost. Chemické sprejované látky často obsahují plísně, bakterie, viry, sušené krevní buňky, krystalické substance, uhlík, kovové kationty, lithium a další chemikálie a těžké kovy, a bůhví co ještě, pravděpodobně i chytrý prach čili nanočástice.

To, že Američané testovali po léta na svých občanech biologické zbraně, už není tajemstvím. Rozptylovat baktérie a viry do atmosféry, kde mutují působením ultrafialového záření, to je skvělý plán. A my jsme pouze přijatelné ztráty, nebo je to záměrné?

Vím, že mnoho velkých hráčů má velké investice ve farmaceutických společnostech, biotechnologiích (geneticky modifikované plodiny, které jsou schopny růst v elektromagnetické polévce), v rozvoji řízené energie a zbraní na tomto principu, v těžbě ropy, v genetickém výzkumu a ve výzkumu kontroly mysli. Někteří z těchto lidí měli již v rodové historii, že podporovali finančně a politicky kontrolu populace a eugeniku: Hitler, Mao, Stalin, Lenin, Marx, Pinochet, Hussein a další diktátoři. Někteří z velkých hráčů byli mozky eskader smrti, které působily ve Střední a Jižní Americe. Jsou odhodláni mít velké zisky z naší smrti a nemocí. Jen se podívejte na Rumsfielda a Tamiflu.

Předpokládám, že vědí o nebezpečích tohoto systému a že si dávají pozor, aby zůstávali ve svých úřadech, domech, základnách a autech, které jsou odstíněny od mikrovln a mají filtraci vzduchu. Domnívám se, že berou chelátované substance, aby vyloučili baryum a hliník ze svých těl a myslí. Pokud ne, pak opravdu nechápu, proč provozují tak dalece destruktivní systém. Ani Kongres možná neví, jak hrozný systém zbraní a kontroly financuje.

Jak jsem se dověděla, nad 10-12 magnetickými póly mají být postaveny Teslovy věže, napojené do hlubin Země na volnou energii, a má být zastavena činnost systému GWEN. Nebo k tomu již došlo? To by umožnilo totální kontrolu nad Zemí pomocí gigantických Teslových smrtících paprskových zbraní. I když přirozený elektromagnetismus naší Země nebyl určen k tomu, aby sloužil jako zdroj energie pro zbraně mocných lidí a k jejich užitku.

Nadjednotkové systémy (Teslovy přístroje) jsou i dnes neprozkoumanou formou výroby energie lidmi. Co se týče volné energie, měli bychom být velmi opatrní. Jak můžeme vidět, formy lidmi vyráběné a užívané energie v minulosti nebyly pro tuto planetu dobré. Možná je čas znovu zvážit dostupné možnosti výroby energie prostřednictvím plodin, větru, slunce a vody. Potřebujeme celosvětově různé, více holistické programy obnovitelné energie.

Během 8 let sprejovacích operací nad Amerikami, Evropou, východní Evropou, Skandinávií i Ruskem byly rozprášeny tuny částic. Tyto částice jsou nyní globálně rozptýleny po celém světě. Jedovaté látky jsou neseny kolem zeměkoule na tryskových proudech a otravují nejen země NATO, ale i všechny neutrální a nebojující země.

Voda, vzduch i půda všech těchto zemí jsou tak nasyceny kovovými kationty, že tito fanatici zbraní by měli nyní být schopni vzájemně na sebe vysílat paprsky kdykoli a kdekoli. Až se za pár let navzájem pobijí a vyhladí a sežehnou části země svými světelnými šavlemi, možná si začnou uvědomovat, že tato zahraniční politika povede ke zničení lidské rasy a zkáze ekonomiky.

Ale myslíte, že dostanou rozum a rozhodnou, že redukce a nešíření zbraní je civilizovanější způsob, jak řešit světové záležitosti? Já o tom pochybuji, protože pouze idioti mohli vyrobit tak hrůzné zbraně na zabití planety. Ale vsadím se, že zbytek planety konečně povstane a řekne těmto mladistvým delikventům, aby si šli okamžitě hrát se svými paprskovými zbraněmi někam jinam.

Převzato z http://orgo-net.blogspot.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články