CO JE TERORISMUS ?

CO JE TERORISMUS ?

teroris
Tento termín, terorismus, je tak starý jak lidstvo. Co je ale zajímavé? Tímto slovem se nejvíce hájí právě státy terorizující jiné země a vytvářející právě teroristické podhoubí v napadených zemích. Pokud opomenu z historického hlediska dobu Faraonů, Říma, Řecka nebo Mongolských panovníků, tak můžeme si připomenout třeba objev Ameriky. Španělští dobyvatelé měli ve svých řadách také zástupce Vatikánu, kněze, ti měli za úkol získávat poslušné ovečky z původních obyvatel, Indiánů.
 
Jejich praktikou byl oheň, meč, drancování. Pro koho? Pro jeho výsost Španělskou korunu a Vatikán. Tito noví mocipáni hovořili a obhajovali své zločiny jako dovoz civilizace a humanitárního myšlení obyvatel. Jenže jaká humanita? Indiáni byli vražděni na potkání, jen pro to, že se nacházelo mnoho novorozenců uškrcených anebo utopených. To ale nebyla mentalita indiánů, před nájezdem Španělů byli rodiny plné dětí, proč tedy nyní zabíjeli své novorozence? Je to v podstatě jednoduché, útěk před vojáky byl brzděn dětmi, proto se ponechalo tolik dětí kolik bylo dospělých kteří je mohli v náručí odnést do bezpečí. Tímto započala genocida Indiánského národa, vybíjení bylo ještě podpořeno zataženými nemocemi, které neznali. Nelze se nyní dopočítat kolik bylo zahubeno obyvatel v Jižní Americe, ale který údaj je ten správný čtyři pětiny nebo sedm osmin? Původní obyvatelé byli skoro vyhubení ve jménu Krále a Papeže. To byl terorizmus z pozice moci, nelze se tedy podivovat jisté obraně původních obyvatel. A jak to bylo následně praktikováno v Severní Americe? Nějak podobně a ještě hůř. I po vzniku USA se vyplácel nemalý peníz za ucho, nebo skalp Indiána. Do poloviny roku 19 století se také praktikovalo dovoz otroků z jiného kontinentu, a to z Afriky.
 
Do konce století 19tého nebyla vražda Indiána, černocha nějakým zločinem, převzetím doplněné ústavy USA od Masaryka se vše započalo měnit, a mění se doposud. USA doposud bojují s jistým apartheidem, jejich ekonomika byla založena na kostech indiánů a krvi Černochů, oficiálně se o této propasti nehovoří a nahrazuje se to pozlátky pro zahraniční pitomečky. Skutečný stav společnosti USA je propastný, realita je poněkud tvrdá.
 
Uděláme menší skok do století 20tého. Po skončení Druhé světové války bylo pro USA nepředstavitelně složité zastavit svůj průmysl v produkci zbraní, munice a veškerým požadavkům armády. To prostě nejde ze dne na den, Maršál ale přišel s jistým plánem pomoci válkou postiženým, podmínkou byl také ale jistý odběr americké munice a zbraní doposud se vyrábějících až po zdařilý útlum jejich výroby-produkce. (Tehdejší Československo bylo zahlceno jak zbraněmi, tak i municí že je mohlo vyvážet, což se také stalo, tento dostatek výstroje a patřičné výzbroje byl důsledkem ukončení války na našem území a odzbrojení Německé armády. Mnoho munice a zbraní se zde také vyrábělo do posledních dnů války, sklady byli přeplněny.). USA nabídlo pomoc také Československu, jenže co my s válečným materiálem? Tak ta pomoc byla odmítnuta, ale stát naopak požádal o návrat našich zlatých rezerv jak z banky USA, tak i Bank of England. To zlato stát potřeboval na nákup veškerých surovin a jiných komodit vyčerpaných válkou, nebyla nám vrácena ani unce zlata z USA, a Anglická banka nám nic nedala také pro nemožnost platby, Anglie totiž platila své dluhy také našim zlatem. Zde je již počátek státního terorizmu ze strany USA, odstartovalo to jen odmítnutí nepotřebné výstroje a výzbroje, které bylo, pokud mne paměť neklame, dodáváno po 15 let. Samozřejmě ta pomoc nebyla zadarmo, tomu všemu ještě předcházelo naprosto zbytečné vybombardování našich továren, malá reklama co dovede již armáda USA, prostě varování.
 
Tak byla odstartována válka ideologií, Studená válka, nebo chcete-li spuštěna Železná opona, a proč? USA se již počaly považovat za pupek světa, a světu se prezentovat jako ochránce demokracie, vyklubal se jen rádoby světový policajt. Druhou světovou válkou USA mnoho získali a také se jeho administrativa poučila jak se vyhnout nějaké přímé zodpovědnosti při rozpoutání jakéhokoliv vojenského konfliktu, nehodlali se posadit do lavice obžalovaných, a proto byla založena aliance NATO. Tato varianta ozbrojené skupiny národů je garantem beztrestnosti, je to prostě vlčí smečka zaštítěná pod nějakou vlajkou, poučila je ke změně systému k ovládnutí světa. Je to dost zajímavé, studiem historických fakt, jako třeba dobu Napoleona, nebo příkladu Třetí říše Adolfa Hitlera. Současné mocenské vlády západu se dostatečně poučili a zvolili jinou dobyvačnou variantu přímého terorizmu, to je ale dalším hlubším tématem k zamyšlení.
 
Válka v Koreji pod záštitou OSN, dodala jisté zkušenosti jak vést válku a nebýt obviněn jako agresor. Tento kolektivní akt dal podnět na straně jak obranné, tak i útočné hrozbě, byl vytvořen tak zvaný Varšavský pakt na straně východní zóny, a také pakt NATO, v zóně vlivu západu. Dokud byli tyto dva pakty, jednalo se o nějakou rovnováhu, ale jen na oko, skutečnost byla poněkud diskutabilní. SSSR mněla kolem 8mi základen mimo svá území, USA jich mnělo něco přes 68, což zní poněkud podivně ve slovu rovnováha. Musím se přiznat k jednomu, do roku 1992 jsem tato fakta poněkud přehlížel z pozice nedůvěry k uváděné informovanosti z hlediska propagandy, po roce 1992 jsem při podivných privatizacích a zásazích zahraničních bank poněkud zkoprněl, pochopil jsem jedno, jedná se o organizované spiknutí ke zničení infrastruktury státu. Reagoval jsem psaním, co nás čeká pokud toto nezastavíme, nebylo ze stany kohokoliv nějak zasáhnout, prostě se na této destrukci podílel každý státní zaměstnanec ač jejich přísaha byla na naši Ústavu, kterou tímto porušovaly. Před rokem 1989, mněl náš stát nebývalé množství zahraničních pohledávek a spolu s národním důchodem bylo na každého obyvatele (i čerstvě narozené dítě), 4 miliony korun.
 
Dům se dal postavit za cca 200 000 Kčs, auto stálo kolem 50 000 Kčs, jako znalý těchto údajů jsem byl doslova v šoku, když jsem zjišťoval, jak finance mizí a jejich cesta prý končila v bankách se sídlem v USA. Rozpadem Východního bloku (Varšavský pakt), se USA a členské státy aliance NATO dušovali o jeho ukončení také, NATO již nemá perspektivní funkčnost pro zánik hrozby ze strany Východu a bude také rozpuštěno, což se nestalo. NATO se naopak rozšířilo o další členy, v kterém jsme nyní namočeni také. Jedná se o členství v zločinecké organizaci, která nerespektuje práva států jiného náboženství, mentality a vládnoucí třídy, má jen jednu vadu, nechce být poslušná diktátu z USA, FRANCIE, NĚMECKA, VELKÉ BRITÁNIE, atd. Ve skutečnosti za vše mohou, s nadsázkou tiskařské závody cenin FED, nestačí tisknout dostatečné množství bankovek. V USA není majitel bankovek, Dolaru, stát, ale banka, která je nakupuje právě u FEDu, zde je již určována cena dolaru a také budoucí procento inflace, a to není vše. Tato banka propůjčuje bankovky státu samozřejmě za určitý poplatek, tímto se postupem tato měna prostě devalvuje, znehodnocuje (je to složitější na vysvětlení, laik nepochopí), tak například v roce 1900 vám postačil dolar na celodenní vysedávání v krčmě a s noclehem, ale v roce 2000 to bylo na jeden nápoj, tak se vytratila kupní síla Dolaru. Vše je ještě vázáno na ceniny, zlato. Každá banka má jako garant hodnoty své měny podloženy zlatem, nebo jinou podobnou zárukou. Pokud se budete zajímat o nedávné minulosti napadení několika států, budete překvapeni, vše se točí o penězích.
 
Tak dejme tomu se domluví nějaká obchodní transakce v hodnotě dejme tomu čtyř tun zlata za dohodnutou cenu v Dolarech. Jako dodavatel dohodnuté transakce plníte podmínky do posledního puntíku a nyní požádáte o zaplacení pohledávky, ale nějak něco počíná váznout, je vám nuceno, co nepotřebujete. Tak tedy požádáte o vyplacení dluhu v tom dohodnutém zlatě, a nyní je vám dodáno jen tři tuny zlata, ta další čtvrtina nějak zadrhla. No a následně vám banka vysvětlí, že dolar klesl na své hodnotě a tudíž je vám vyplacena současná cena zlata, prostě si banka natiskla další peníze, a zlato zůstalo dále u rezerv a vy jste za pitomce. Kuvajt, Irák, Libye, atd. USA někde takto platí ropu, plyn, jinde zase nerostné prvky jako Lithium, jinde připravují svá měřítka k vývozu nějaké humanitární demokracie. Někde se testují zbraně pod záštitou „boje proti komunizmu“(Vietnam), jinde zase zkouška co má nového jeho protivník ve svém arzenálu (Čečensko, Jugoslávie), mimochodem, protivník neukázal doposud co ve skutečnosti vlastní a čím eliminoval v roce 1975 vpád vojska na svá území (jen ze zdrojů prolíná, že po Čečenské válce poslal Putin do USA jedno UFO jako dar, ovšem bez technologií).
 
Sledováním podivností vzniku nějakých válek v současnosti, je doslova do oka bijící fakt jisté ekonomické a finanční nerovnováhy státu, jedná se o USA, Německo, Francie a též Anglie, proč tomu tak je? Velké problémy s udržitelností životní úrovně obyvatel svých zemí, stále se zvyšující počet nezaměstnaných a tím nárůst velkých výdajů ze státní pokladny jak na podporách, tak i do zdravotních pojišťoven. Využíváním nových technologií, robotizace v továrnách, zanikla potřeba až 80% manuelních pracovníků. I ten malý počet manuelně pracujících ale zatěžuje podnik pro jistou drahotu v konkurenčním boji, proto podniky expandují do jiných zemí, kde je lidská práce levná. Tyto země bylo ale napřed nějak vytvořit, připravit, prostě podrobit jako kolonii, zásobárnou levné pracovní síly a poslušných otroků, samozřejmě pod nic neříkající hlavičkou „demokracie“. Naplno se tomuto trendu říká „státní terorizmus“, je to vnucené otroctví jiné zemi, kolonii, protektorátu. Tento trend dopomáhá nesnižovat životní úroveň svých obyvatel, ale naopak. Náš stát v současnosti již není majitelem žádného slušného výrobního závodu, tím veškeré výnosy plynou do okupačních zemí, tím si udržují své voliče na uzdě a sebe sama u koryt.
 
Baťa a jiní podnikatelé v první republice ze svých zisků budovaly hlavně doma pro své spoluobčany další pracovní místa a také jisté výdobytky jako, jesle, školky, různá učiliště atd.., kolik bylo v současnosti otevřeno, jeslí? Školek? A kde jsou učiliště? Vše co je zde konáno v současné době je pokračování Hitlerova cíle popisované v knize Mayn Kapmf , je to jen náhoda? Máme být vyhubeni ve jménu nějakého životního prostoru? Ne, to není náhoda, jen se patřiční mocipáni poučily, proto byl pohrobek nacistů Havel (jeho rodina byla zaměstnána u GESTAPA) postaven do čela státu, jako garant. Bylo toho dost napsáno od pamětníků o Havlově rodině a také přímo o Václavu Havlovi, je to v archivu mnoha Blogů a také na ERS blogu, dost toho také zveřejnila televize CNN a také Britské Listy, přesto je ctěn jako hrdina. Hrdinou je hlavně v zahraničí, dokázal rozložit tento stát za pár let co se nedařilo zemím západu po 40 let , a hlavně za minimum vynaložených financí. Je smutné, že co bylo po desetiletí tvořeno našimi předky, bylo neuváženě zničeno touto generací. Veškeré tradiční výrobky byli pohřbeni i s výrobními prostředky a továrny srovnány ze zemí, to je dokonalé vymazávání našich tradic z dějin a naší minulosti. „Národ bez dějin není národem ale jen horda přivandrovalců do určité světové lokality, není předurčena prozřetelností k dalšímu bytí“ (Adolf Hitler).
 
Stále častěji slýchám “ pokud jsme byli pod komunisty mněli jsme továrny, práci a jisté životní jistoty, ale pod rukou západu jsme přišli o továrny, práci, jsme bez životních jistot a co je horší ztratili jsme také jistou národní identitu, vše co bylo majetkem státu, to znamená nás všech, bylo rozkradeno a fabriky srovnány se zemí aby nás znovu nenapadlo něco vyrábět“. Mněl jsem možnost se potkávat s americkým inženýrem strojařem v rámci oprav zařízení, na auto PRAGA V3S hleděl jak na boží obrázek, na dotaz co jej tak fascinuje, odvětil “ díky tomuto autu jsme prohráli válku ve Vietnamu, zasloužil se o to velkou měrou, ten kdo ten auťák vymyslel by zasloužil metál a u nás by byl postaven ještě pomník, A před TATROU musím smeknout také, vždyť to víš, to je jediné auto které dokáže snášet veškeré hrubé zacházení vinou našich výkonných dvoutaktních motorů,(motor snad Detroit), ostatní auta jdou po roce do šrotu a toto pracuje již několik let“. Při prvním setkání jsem mu položil otázku: kdo myslíš, že obsadil první příčku ve výrobě nákladních aut i s licencemi? Nevěděl, odpověděl jsem mu ať si to ověří ale jedná se o ŠKODA a nástupce LIAZ. Tyto vozy se vyráběli také v Bulharsku a snad ještě v Jugoslávii, ale největší produkce mněla v ČÍNĚ. Při dalším pracovním setkání mně dal za pravdu a získal i výrobní počet, uváděl i počet firem výrobců konkurence, už si nepamatuji kolik to bylo, ale, od té doby se k nám choval velmi korektně a nepohlížel na nás s patra. Od něj jsme se následně dověděli, že vlastně americký ocelářský průmysl byl postaven na základě českých dělníků, ocelářů. To nás mile překvapilo, o tomto jsme nevěděli nikdo. Dorazil nás potom tím, že nás považuje za velmi seriózní a čestný národ už za jeden fakt, že Český Tolar byl vždy ceněn za svou čistotu kovu a váhu, a proto bylo později určeno toto jméno státním platidlem, prostě znal historii Dolaru. Byl to jeden z mála Američanů a vlastně techniků ze západu, kdo na nás nedělal ramena.
 
Rozbitím Československa, jako samostatného státu započala jistá averze obyvatel proti zemím západu, není to náhodou jistý počátek terorizmu? Historie se opakuje jako v roce 1938, ale zde je jeden rozdíl, náš stát nebyl napaden, či zaprodán z hlediska armády (ta je také hlavně řízena BANKAMI), ale přímo bez mezičlánku, to je armády. Vše napomohla tak zvaná HAVLOVA PÁTÁ KOLONA, v roce 1938 to byl HENLAIN v čele této PÁTÉ KOLONY, podobnost čistě náhodná???? Po získání teritoria nastalo nebývale rychlé bourání všech pevnůstek (bylo zbořeno přibližně 2500 pevnůstek a bunkrů), a odvoz kvalitních zbraní do Říše, při Havlově kolaboraci nastalo totéž, započalo nebývale urychlené bourání fabrik (zase se jednalo o znehodnocení kolem 2500 továren, dílen a také cukrovarů), a zajímavé technologie odvezeny do Německa a následně do USA, zase podobnost jen náhodná???? Hitlerovi pohrobci jak v zemích západu, tak i obdivovatelé Hitlera v Americké administrativě se něčemu přiučili. Totiž, armáda se posílá jen na skoro nerizikové lokality, a Československo bylo dost riziková lokalita, zde již hrozil válečný konflikt s použitím nukleárních zbraní, což by ohrozilo dokonale také strůjce. Zde byl použit přímý důraz s Bankovním útokem na ekonomiku našeho státu, jednalo se o pokus. Že se dostavil úspěch? Tak se počal uplatňovat také na jiné země. Jenže, některé země si tento zásah nedaly líbit, banky na ně neměli, tak následoval vojenský útok. Mělo to být jako podpora bojovníků za demokracii, nebo smyšlený boj PROTI TERORIZMU.
 
O jaký boj se jedná je jasné, jen o ovládnutí nerostného bohatství a dokonalý diktát cen veškerých komodit s možností odběru výrobků včetně dodaných zbraní (rádoby zbouřencům), ze zemí vlčí smečky za ceny jimi diktovanými. V podstatě je to uvržení do bídy obyvatele podrobené země, a proč? Je přece potřeba dokonale platit vlastně to osvobození od bývalé vlády a za dovoz demokratických zásad. Je to stejné jako platila Francie a další země za osvobození ŘÍŠÍ, jednalo se prý o nějaké válečné reparace, sakra, ten moderní slovník se mění každou chvíli, jak si zamanou v PENTAGONU, nyní se říká „půjčka“. V současné době se zloději a bandité z vyšších vrstev obhajují, že se jednalo o půjčku A nyní jistě pochopíte, že jakýkoliv nesouhlas s jednáním vlád západu je brán jako útok proti jejich demokracii, a to jejich humanitární bombardování v Jugoslávii a dalších zemí bylo nutné pro odstranění starých budov a tím k obnově ekonomiky.
 
Ono se totiž tím vybombardovaným místům uvolní, odstraněním sutin, nové stavební parcely. A vlčí smečka bude dodávat veškerý stavení materiál a zaměstná místní nezaměstnané včetně funebráků, no neberte to. To je gesto DEMOKRATICKÝCH STÁTŮ, správně by mnělo být napsáno FAŠISTICKÝCH STÁTŮ. Ono totiž jen Fašizmu nezáleží na lidském životě, pokud není soukmenovec, a je ještě jiné rasy. Ano v demokracii toto je naprosto vyloučeno, ten kdo toto nepochopil, bych doporučil návrat do školy, méně chápavým vysokoškolsky vzdělanému jedinci doporučuji, aby vrátil školné. Zde je prvopočátek jistého národního odboje proti zemím, které se o toto vměšováním zasloužily. Národ, který bojuje za své bytí, užívá vše co mu je dostupné, aby se nějak osvobodil, slova teror, a jiná, jsou jen účelově použita právě agresorem. Toto vše je známo již z doby války, Hitler vraždil bojovníky za svobodu pod hláškou, že jsou to „bandité a teroristi“, spojenci je ale nazývali „partyzány“, není zde podobnost jen náhodná? Není, země západu se v současnosti deklasovaly do Hitlerovských praktik, a není to náhoda. Náš stát není výjimkou, Slovensko také, jsou zde fašistické státy a podle toho také jednají politici s námi. Sledují jen své výdobytky a občan je prostě jen prostředkem jak se dostat k moci.
 
Na Slovensku při nedomoci se práva vzal dotyčný samopal a vraždil nevinné, náhoda? To samé bylo s domem na Moravě, kde ho vyhodil do povětří ze stejných pohnutek a sám zahynul. Těch obětí je nebývale mnoho, zase jen náhoda??? Proč tomu tak je? Klíčovou roli zde hrají Banky, je to stejné jako za Hitlera, jde o ovládnutí světa za každou cenu, je nezajímá jakýkoliv osud člověka, národa, ale jen zisk několika jedinců vládnoucího klanu. Tento klan podporuje veškeré politická uskupení, která dokonale řídí a podporuje, hranice států kde mají své pobočky, nejsou překážkou k ovlivnění politických stran, v tak zvané, parlamentní demokracii. Pokud mne neklame paměť tak, nějaký Dimitrov (Bulharský komunista), prohlásil že, “ PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE JE VLASTNĚ FAŠISTICKOU BUŇKOU V RUKOU BANK“. Podobnost jistě není náhodná, ale Banky a Vatikán má stejný systém ovládání světových politiků, kde dosáhnou, tam tahají nitky. Jediné řešení je nevolit politická uskupení ale skutečně jen dokonale známé jedince v tak zvané přímé demokracii.
zdroj : ers.blog.cz/

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*