Co chtěl vlastně doopravdy Stalin a jaká nás čeká budoucnost?

Co chtěl vlastně doopravdy Stalin a jaká nás čeká budoucnost?

Zatím co Stalin viděl v komunistické straně pouze prostředek jak prosadit „diktaturu proletariátu“ (tedy vládu lidu) ti „komunisté, kteří přišli po něm, v ní viděli pouze prostředek jak lidu vládnout.

Hned na začátku je nutné zdůraznit, že socialismus a komunisté zklamali úplně stejně, jako oligarchové a kapitalismus! Obojí se nakonec zvrhlo v bohapustou diktaturu. Přestože socialismus daleko převyšoval kapitalismus v sociální sféře, nelze dopustit, aby se na úkor životních jistot omezovala svoboda projevu a možnost volného pohybu! Nikdo není spokojený, když žije v kleci, i kdyby byla celá ze zlata!

Tím se dostáváme k tomu, kdy se celá ta komunisty proklamovaná idea rovnostářství a vlády lidu zvrhla v diktaturu jedné jediné (komunistické) strany. J. V. Stalin viděl v komunistické straně pouze hybnou sílu a prostředek, díky kterému může být poražena buržoasie vysávající dělnickou třídu a nastolena diktatura proletariátu, v které bude moc v zemi a všechny výrobní prostředky patřit všemu lidu a nikoli hrstce prominentů!

stalin

O Stalinovi Vám naše oficiální média, ani západem placení historici nic dobrého samozřejmě neřeknou, takže většina z Vás vůbec netuší, co vlastně doopravdy chtěl. Kdo z jeho kritiků někdy četl něco, co napsal sám Stalin?! Kdo zná tzv. „stalinskou“ ústavu z roku 1936 napsanou převážně J. V. Stalinem a ví, co je v ní psáno a jaké výsady a práva zaručuje pracujícímu lidu a oblastním radám (sovětům)?! Kdo četl některé jeho knihy?! Většina lidí četla jen pomlouvačné výplody napsané na objednávku těch, kteří se ho i po jeho smrti pořád ještě bojí! Stejní lidé dnes mají strach z Vladimíra Putina a snaží se očernit také jeho!

Já jeho knih vlastním 13 a tu ústavu jsem četl, proto věřím, že mohu říci, že vím, co chtěl dokázat a kam směřoval!

Myslím, že většina lidí nikdy neslyšela o tom, že za Stalina nejenže rostla reálná mzda pracujících, ale také pravidelně každý rok klesala cena potravin a ostatních životně důležitých věcí a surovin, čímž chtěl Stalin postupně docílit toho, aby všechno, čeho bude dostatek, bylo v potřebné míře lidem poskytováno zcela zadarmo! Pravdou je také to, že Stalin si z marxistické filosofie vzal pouze ekonomickou část a vizi vzájemně prospěšné internacionální spolupráce mezi jednotlivými zeměmi, ale naprosto odmítl myšlenku rozpadu rodinných vazeb, rušení hranic jednotlivých zemí (nebyl zrušen, ani nezanikl jediný svazový stát v rámci SSSR), nebo míšení a zánik jednotlivých kultur.

Stalin ve své ústavě načrtl vizi federativního státu, ve kterém budou dány velké pravomoci oblastním, lidem voleným radám (sovětům) jednotlivých svazových republik SSSR na úkor ÚV KSSS. Jednotlivé země by tak měli obrovskou volnost a možnost se zasloužit o svůj vlastní rozkvět, přičemž by do svazového rozpočtu odváděli jen takovou část svého zisku, která by byla třeba na svazovou obranu a na finanční rezervy pro případ možných ekonomických potíží některé ze svazových republik.

Vše co tu píši si lze ověřit ve výše jmenované sovětské ústavě z roku 1936. Tato ústava, psaná údajným diktátorem Stalinem byla nejpokrokovější ústavou své doby a kromě omezení centrální moci zaručovala také svobodu shromažďování, podporu drobného živnostnického a družstevního podnikání, právo na nemocenskou, na důchody, na rehabilitace, na rovná práva všech ras a obou pohlaví a spoustu jiných věcí, které rozhodně tehdy nebyli ve světě žádnou samozřejmostí.

Práci na uvedení všech těchto Stalinových plánů do praxe bohužel zdržel nástup Hitlera k moci a druhá světová válka. Když se konečně Sovětský svaz po vítězství nad nacistickým Německem dostal z nejhoršího a Stalin začal realizovat své předválečné plány a vize, byl zavražděn Chruščovem a ostatními centristy z vedení KSSS, kteří se nechtěli vzdát své ohromné moci ve prospěch jednotlivých svazových republik. Tehdy skončil „komunismus“ (nebo spíše stalinismus, protože Stalin z komunistické ideologie vybral pouze smysluplné a životaschopné části) a začalo období diktatury jedné strany a jakéhosi pokřiveného státního kapitalismu!

Tím začalo postupné odcizení komunistů od zbytku pracujícího lidu, a proto nakonec došlo k návratu dávno zastaralého a přežitého kapitalismu se všemi jeho ekonomickými krizemi a sociální nerovností.

Východiskem jak se pohnout opět dopředu a opustit bahno demoralizace a stagnace, je vrátit se k myšlenkám J. V. Stalina, přičemž tyto myšlenky vůbec není nutné nazývat socialismem, nebo komunismem, ale spíše lidovou demokracií, což mnohem lépe vystihuje opravdovou vládu lidu a nikoli hrstky prominentů, nebo opět pouze jedné jediné strany!

 

 

Ladislav Kašuka

Loading...

Podobné články

 • Сталин тот из коммунистов или большевиков, кому что больше нравится, а мне более близко СДРП(б) – социал демократическая рабочая партия (большевиков).
  Сталин первый, кто успешно применил теорию Маркса , с необходимыми корректировками, на практике. Правда в том , что довести вновь созданное сообщество граждан, от рабочей схемы , до чистового оригинала, то есть до работающего – СОЦИАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН – не дали проникшие во власть, через членство в партии проходимцы. Первым стал предатель и карьерист хохол Н.С. Хрущев. Он по своей глупости , необразованности и жадности к власти и славе, превратил созданное Сталиным СОЦИАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РАБОЧЕЕ ГОСУДАРСТВО, в государственный капитализм, с социальными преференциями для народа и властью парт. хоз актива – с правом распоряжения народным хозяйством и всеми доходами от его деятельности. Таким образом вся прибавочная стоимость, которая при Сталине аккумулировалась в ОБЩЕСТВЕННОМ ФОНДЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ и направлялась на улучшение жизни населения СССР. Хрущев транжирил на авантюры своей благо глупости, Брежнев не лучше! В результате имеем перестройку и дрянной капитализм. КИТАЙ благодаря применению на практике, Сталинской идеи, устройства рабоче крестьянского государства . Становится ведущим государством в МИРЕ ! Таким образом настоящий СОЦИАЛИЗМ станет строем , при котором население планеты ЗЕМЛЯ будет жить в мире и достатке.

 • Tohle bylo trochu přehnané a mimo mísu.Celej tenhle článek.Je sice pravda,že se kolem Stalina vytvořila řada mýtů,např.přehnaně vysoké počty obětí,ukrajinský hladomor,čistky v armádě,pakt Molotov-Ribbentrop atd.Ale idealizace Stalina rozhodně není na místě.Byl to krutej diktátor,co nechal povraždit miliony lidí.Na druhou stranu je třeba říct,že počty 40-100 mil. obětí je přehnané,protože neodpovídají demografickému vývoji obyvatelstva.Podmínky v gulazích byly jistě těžké,ale na druhou stranu byly mnohem lepší,než koncentrační tábory za Lenina a Trockého.Za Lenina zahynulo mnohem víc lidí v konc.táborech než za Stalina.I když je jisté,že doba Stalinovy vlády ruský národ hodně negativně poznamenala,dopadl furt lépe.Kdyby místo Stalina vládl Lev Trockij,tak by to ruský národ nejspíš nepřežil.Je pravdou,že Stalin rozpoutal velký a krutý teror,ale ten si nezadal rozhodně s krutostí teroru Trockého a Lenina.Co se týče toho,co je zatím nejblíže pravdě o Stalinovi a obětech,tak to jsou informace získané Nikitou Chruščovem.Chruščov nenafukoval počty do tak velkých výšek jako Gorbačov a jeho následovníci.Stejně tak Chruščov nevymyslel mýtus typu ukrajinský hladomor,pakt Molotov-Ribbentrop atd.Stejně tak počty obětí gulagů jdou podle současné historie miliony,přitom podle zprávy,kterou si nechal tehdy vypracovat Chruščov,jdou oběti do počtu 700 tisíců.Co se týče počtu obětí za Stalina,tak max.20 mil.Vyšší počty jsou podle mě přehnané.Toť pár vyvážených informací k tématu.Dějiny jsou skutečně složité téma.Bude to chtít ještě hodně objevovat a poznávat.

 • Сталин и его команда решительных коммунистов, – будучи сынами сапожников и мелких торговцев, – на трупе Великой Русской Революции ничего не могли построить, кроме как коммуну, работающую на принципах функционирования сапожной мастерской, выпускающей товары по ценам, устанавливаемым самими хозяевами. С „железной“ дисциплиной труда, без права на забастовки, без конкуренции труда. С государственным распределением мер труда и оплаты труда в соответствии с принципом социальной сегрегации и апартеида „От каждого по способностям – каждому по его труду“. Цеховой капитализм СССР был обречен.
  Нынешнее поколение сталинистов, рядящееся в одежды либералов, желало бы модернизировать советскую социально-экономическую систему, не трогая существа производственных отношений цехового капитализма. Отсюда острое требование, исходящее от интеллектуальной элиты правящего класса, возврата правовых и юридических предпосылок абсолютной монархии в России. Мишаня Прохоров требует 25%-й квоты на высшее образование для населения России и 12 часового раб.дня. Вальдемар Жириновский – привилегий для Богом избранной этнической группы. Юрист Дмитрий Медведев – признания Теории классовой борьбы, то есть Учения К. Маркса, – вне закона, или „экстремистской“. Даже профессионалы от шоу-бизнеса в этом политическом цирке очень кстати. Вот и Алла Борисовна подключилась с Иоанном Охлобыстиным
  Кудрин, его преемник на посту министра Минфина РФ Силуанов, как и, ныне покойный, Гайдар, как и здравствующий Улюкаев – это люди из международной секты неомальтузианцев на службе мировой финансовой аристократии, которой выгодно держать Россию в качестве сырьевого придатка Мировой экономической системы. Они превратили государственный бюджет России в прачечную по отмывке грязных денег мировой финансовой аристократии и мафии, а Минфин РФ – в посредника ФРС США по перекачке „излишней“ денежной массы России, образуемой в процессе хозяйственного оборота страны (считай, прибавочной стоимости), в бездонные закрома международного синдиката.
  В России продолжается перманентный кризис недопроизводства со времен свертывания НЭПа в 1927 году. Это такой способ преодоления капиталистического кризиса перепроизводства, который рекомендовал в своих трудах выдающийся русский ученый экономист М.И. Туган-Барановский (1865-1919). Советская (русская) школа экономики целиком и полностью базируется на теоретическом наследии Михаила Ивановича. Об этом методе можно прочесть в работе Тони Клиффа „Государственный капитализм в России“. Русская образованная интеллигенция всегда добрым словом вспоминает имя одного из отцов основателей политической экономии социализма, легального марксиста по духу и кадета по партийной принадлежности, служившего с Петлюрой в лихие революционные годы в Украинской Раде. Его Учение „О предельной полезности“ есть метафизическая сшивка „Теории народонаселения“ Томаса Роберта Мальтуса и „Теории трудовой стоимости“ Смита-Рикардо. Правящий класс России в абсолютной форме выполняет рекомендации Т.Р. Мальтуса по интенсивному сдерживанию роста народонаселения Земли путем непрерывного увеличения налоговой нагрузки (то есть ренты) и поддержания высокого уровня ссудного процента, которые он щедро раздавал правительствам Европы в 18-19-ом веках.
  Война в Украине и Сирии – это продолжение политики Московской плутократии по сокращению народонаселения России военными методами

 • Отождествляя Ленина со Сталиным, «неосталинисты» и прочие анархисты, как и все русские либералы, разумеется, ставят знак тождественности между Марксовым положением о «диктатуре пролетариата» и политическим режимом Сосо Джугаева. Опровержение этому иезуитскому «отождествлению» можно найти в работе В. Ленина «Великий почин». Что касается теории построения социализма в отдельно взятой стране, которую воплощали в СССР „огнем и мечом“ с 1927 года сталинцы, то эта «теория» не имеет никакого отношения ни к учению Ленина, ни, тем более, к учению Маркса. Это – чистой воды изобретение деятелей автономной политической
  группировки в РСДРП конца 19-го, начала 20-го века, носившей название БУНД – пестрые. Идея социализма для отдельной нации или для отдельно взятой страны родилась в головах еврейской мелкой буржуазии, в качестве радикального протеста гнету русского самодержавия. То, что идеологи мелкой буржуазии находились и находятся в услужении и на содержании крупного мирового Капитала, для марксистов да и более менее образованных россиян, не должно являться хоть каким-то маломальским секретом. Если можно и говорить о возврате чего-либо, то только к ВОЗВРАТУ К КОНСТИТУЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ РСДРП (б) В. И. ЛЕНИНА В ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, С КОТОРОЙ ПЕТРОГРАДСКИЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ и МАТРОССКИХ ДЕПУТАТОВ ВЗЯЛ ВЛАСТЬ в РОССИИ ПУТЕМ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ И ШТУРМА ЗИМНЕГО ДВОРЦА 25 ОКТЯБРЯ (7 НОЯБРЯ) 1917 ГОДА
  (выписка)
  Как основного условия демократизации нашего государственного хозяйства Российская социал-демократическая рабочая партия требует: отмены всех косвенных налогов и установления прогрессивного налога на доходы и наследства.
  Высокая ступень капитализма, уже достигнутая в банковском деле и в трестированных отраслях промышленности, с одной стороны, разруха, созданная империалистической войной и отовсюду вызывающая требование государственного и общественного контроля за производством и распределением важнейших продуктов, побуждает партию требовать национализации банков, синдикатов (трестов) и т.п.
  В интересах охраны рабочего класса от физического и нравственного вырождения, а также в интересах развития его способности к освободительной борьбе, партия требует:

  1.Ограничения рабочего дня для всех наемных рабочих – восемью часами в сутки, включая сюда принятие пищи. В опасных же производствах и вредных для здоровья рабочий день должен быть сокращен до 4-6 часов в сутки.
  http://1762.рф/7-noyabrya-98-ya-godovshhina-vzyatiya-vlasti-v-rossii-sovetami-rabochih-soldatskih-i-matrosskih-deputatov/

 • · Edit

  Stalin kompromitoval myšlenky socialismu na sto let dopředu. Hájit Stalina a hlásit se k němu je kontraproduktivní.

 • Tenhle článek je vyloženě na žalobu. Nevím, pane autore, jestli jste takový komunistický idealista, nebo takový lidový prosťáček, ale vím jistě, že tímto článkem obhajujete jednoho z nehorších vrahů lidské historie, banditu, lupiče, násilníka, sadistu a notorického alkoholika. Kdyby někdo zkusil takový článek napsat o Hitlerovi, už by se po něm vozili všichni policajti z protiextremistického z celé republiky, přičemž ale Hitler neměl na svědomí ani polovinu toho, co Stalin a další komančové, kteří se jeho příkladem řídili. Ale že je naše „demokracie“ k podobným ultralevičáckým živlům, jako jste Vy, velmi vstřícná a tolerantní, zřejmě Vám to projde. Jen nechápu, na co si zrovna Vy v demokracii stěžujete, když můžete podobné pamfety beztrestně zveřejňovat a někteří diskutéři zjevně trpící mozkovou obrnou Vám k tomu ještě zatleskají..?

 • ale on BOL diktátorom, a panovi autorovi doporucujem precitat si desiatky knih od Hitlera a jeho blízkych aby vedel ze rovnako krasne veci chcel aj on, ale, cuduj sa svete mu Britania a francuzko vyhlasili vojnu, a na vychode dobrak Stalin zhromazdoval armadu v utocnej formacii.

  Ak mozem nieco predpokladat, tak je to, ze nikdo nebude verejne presadzovat svoje zlocinecke ambície, ale bude ich skovavat za krasne idee. Tak to robil David(a golias), Ceasar, Napoleon, Linkoln, Havel, Kiska a dosadte si hocijakého politika a politika pocas celej historie ludstva.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*