Číslo šelmy okolo nás

Číslo šelmy okolo nás

selma

Nepovažuji sa za věřícího, byl jsem vychováván a vzděláván v materialismem prosyceném prostředí, nemám tedy žádné naboženství zažité jako ucelenou soustavu hodnotových a postojových atributů a dogmat (samozřejmě si uvědomuji, že naše společnost stojí na křesťanských etických normách), nicmeně studium religiozity mě velmi zajímá a Bibli považuji za velmi důležitou knihu. Kulturně, eticky, morálně, historicky, filosoficky… těch aspektů, které pokrývá je mnoho. Její jazyk je složitý. Symbolický. Proto je někdy velmi těžké dekódovat poselství jednotlivých částí. Navíc ke každé části existují různé výklady podle doktriny, kterou ten který interpret vyznává. Jak hluboké myšlenky Bible skrývá dosvědčuje i (dobrá) beletristická literatura. Kniha Na východ od ráje Johna Steinbecka se na svých více než šesti stech stranách celá točí okolo několika biblických veršů popisujících starozákonní příběh o Kainu a Ábelovi. Samotná diskuse hlavních postav knihy na toto téma zabere několik stran, právě tak jako diskuse okolo jediného starozákonního hebrejského slova timšel.

Uzavírající část Nového zákona Apokalypsa (Zjevení)  Ježíše Krista zaznamenaná svatým Janem pojednává o časech následujících po době proroctví (např. část popisující listy 7mi církvím bývá interpretována jako popis budoucího vývoje církve napříč historií) a zejména o době konce, o závěrečném souboji Krista se Satanem na místě zvaném Armageddon. Zároveň se v této části pojednává o Kristově protikladu – Antikristovi.

V kapitole 13 ve verších 16 – 18 se píše:

„A nutí všechny malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není  označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo šestset šedesát šest.“

Postava Satanovy pozemské inkarnace – Antikrista není jen záležitostí křesťanství. Zoroastrijci mají Ahrimana, v Koránu najdeme ad-Dajjala. Ve všech třech případech se jedná o člověka, podvodníka, který zavleče svou prolhaností a lstivostí lidstvo do otroctví. Je možné ono „číslo člověka“ identifikovat v naší realitě?  Samozřejmě, že tato trojciferná číslice by měla v prvé řadě ukazovat na určitého člověka, měla by se vztahovat k jeho jménu, jak říká proroctví, ale zároveň se z tohoto čísla stal určitý symbol. Vzhledem k tomu, že text Zjevení byl pravděpodobně sepsán před cca 1.800 lety z toho, co v našem každodenním bezprostředním okolí můžeme najít, mně nepříjemně mrazí. V tabulce níže najdete hebrejskou abecedu. Vidíme v ní jednotlivé znaky hebrejské abecedy, jejich ekvivalenty v latince , výslovnost a přiřazenou číselnou hodnotu.

Lidé, kteří se tímto tématem dlouhodobě zabývají tvrdí, že jedním z lidí, jejichž jméno se dá k tomuto číslu přiřadit byl Nero. A dokazují to tím, že k písmenům  výrazu Nerun Kesar přiřazují jednotlivé hodnoty. Tento přístup mi připadá poněkud vyumělkovaný i proto, že používá latinské verze výrazu Císař Nero. Vzhledem k tomu, jak je Bible komplikovaně zakódována, domnívám se, že jméno nebo titul příslušného člověka musí být nejprve jakýmsi postupem transformováno do původního jazyka bible – tedy např. hebrejštiny nebo aramejštiny a pak teprve převeden na čísla. Navíc Nero z křesťanského pohledu nežil v době konce, spíše ještě v poměrně ranném začátku, byť pochopitelně jeho činy vůči křesťanům byly kruté a zdá se, že vynalezl mocenskou lest, která je dodnes velmi ochotně používána mocnými – operaci pod falešnou vlajkou, když zapálení Říma, jehož byl se vší pravděpodobností iniciátorem, svedl právě na křesťany, aby mohl vůči nim zahájit represe a vylepšit tak svůj nedobrý obraz u pravověrných římských občanů, formou krvavých her, v nichž byli křesťané použiti coby čerstvá krmě pro líté šelmy.

Z tabulky hebrejské abecedy zjistíte, že písmeno w odpovídá číslu 6. World wide web (celosvětová síť) neboli www tedy také odpovídá číslu šelmy. Proč jsou webové stránky takto pojmenovány? Stránky samy o sobě nejsou sítí.  Sítí jsou  servery, které jsou datovými úložišti pro obsah jednotlivých stránek, a vzájemné propojení těchto serverů, jimiž protékají data. Proč se stránky samy o sobě nejmenují třeba content pages (stránky s obsahem) neboli cp, což ve skutečnosti jsou? Proč měl někdo potřebu do jejich názvů zakódovat právě toto číslo?

Energetický nápoj Monster

Dlouho jsem se odmníval, že logo Monster, které se objevuje na tričkách, coby nálepka na autech je název nějaké heavy metalové kapely. Trička s motivy svých hudebních idolů nosili na sobě fanoušci tohoto obskurního hudebního stylu v době mého mládí.  Některé tyto kapely si se satanskou tématikou i pohrávaly. Až později jsem zjistil, že se jedná o energetický nápoj. Neumím si představit, že bych na sobě nosil logo energetického nápoje. Nedovedu si představit, že bych na sobě nosil logo jakéhokoli produktu. Přesto se to děje. Nikdo ale zřejmě netuší, že právě tato značka má logo v podobě stylizovaného m, které je ovšem sestaveno ze tří hebrejských písmen vau, které, jak už jsem uvedl v případě webových stránek odpovídají třem šestkám. A někomu evidentně záleželo na tom, aby se právě toto logo stalo zároveň globální ikonou. Proč na sobě lidi nenosí a na auto si nelepí reklamu na Red bull (nebo rozhodně ne v tak masovém měřítku)?

Čárový kód

Čárový kód neboli EAN kód je grafické vyjádření číslic sloužící v logistice pro snadnou a rychlou evidenci pohybu, skladování, prodeje zboží a tisk potřebných dokladů (dodací listy, skladové listy, faktury, pokladní bloky). Čárový kód se při každé manipulaci se zbožím skenuje laserem o vlnové délce 760 nm, přečtení grafického kódu pak přiřadí v databázi záznam o příslušném úkonu, který byl se zbožím učiněn jako např. namarkování ceny při prodeji. Každá z číslic 0-9 je vyjádřena dvěma čárami. Kódy používané na spotřebitelských baleních (tj. to, co si kupujete v obchodech) sestává z 13ti číslic seskupených způsobem 1 číslice – 6 číslic – 6 číslic. Po první číslici, sedmé číslici a třinácté číslici jsou v čárovém kódu prodloužené dvě čáry. Každá z těchto tří dvoučar odpovídá číslici 6 – viz obrázek.

V Bibli najdeme popis toho, že Satan bude s lidmi stolovat (nákup potravin v supermarketech) a bude je provázet na každém kroku (nákup oděvů a obuvi v maloobchodních řetězcích, používajících skenování čárového kódu).  V roce 1987 proběhl ve Švýcarsku test s dětmi, při němž byl na polovině exemplářů dětské knihy přečten čárový kód skenerem a u druhé poloviny knih nikoli. Poté si každé dítě přidělenou knihu přečetlo a následně bylo dotazováno výzkumníky na obsah a dojmy. Výsledky byly šokující. Děti, které četly skenované knihy hovořily o temných a destruktivních aspektech příběhu.  Děti, které četly neskenované knihy mluvily o dobru a lásce…

Z těchto tří příkladů se dá vyvodit, že jsme tímto neblahým biblickým číslem doslova obklopeni. Těch výskytů ve velmi odlišných oblastech současného života je příliš mnoho, aby to byla náhoda a proto se mi nedaří nad tímto fenoménem jen tak mávnout rukou. Proč někdo, kdo má moc rozhodovat o těchto globálních systémech a produktech dělá vše proto, abychom byli s tímto číslem konfrontováni na každém kroku? Je toto důvodem, že je naše civilizace nejen sebedestruktivní, ale ničivě ovlivňuje i jiné kultury? Má tento masivní nápor zla odvést lidstvo od duchovní složky života, kterou, ať jsme věřící nebo ne, každý z nás potřebuje? Abychom zcela propadli konzumu a materiálním aspektům života? Má to nějakou spojitost s energií, kterou přijímáme? Ztrácíme kvůli tomu schopnost rozlišovat, co je dobré a co špatné? Jedním z dalších symbolů Ahrimana/Antikrista/ad-Dajjala je jedno oko odkazující mimo jiné na jednorozměrnost života v materiálním světě.  Tento obraz najdete všude. V reklamách, hudebních klipech, módních fotografiích. Registrujete, jak často se s takovýmito fotkami můžete setkat? Na těchto snímcích máme Lucii Vondráčkovou, Eminema (ten dokonce rukou ukazuje symbol Satana), Angelinu (tu americkou nahoře bez), Bona Voxe a Lady Gagu.

Zamysleme se nad svědectvími lidí, kteří navštívili země, kde je životní úroveň a materiální zabezpečení obyvatel, měřeno euroatlantskými kritérii, hluboko pod našim standardem. Co si nevypěstují na skromných políčcích nebo nevyloví z moře na svých dřevěných lodicích, to nemají. Žijí v chatrčích bez jakéhokoli podstatného zařízení, elektřiny a teplé vody. Přesto jsou usměvaví, laskaví, štědří ve své chudobě, ochotní pomoci, překypující pozitivní energií. Odkud se bere ten rozdíl oproti nám Evropanům?

Svět právě nyní v Sýrii ustál docela vážnou a nebezpečnou krizi, která mohla snadno přerůst v globální válečný požár. Když se rozhlížím kolem sebe, nemám pocit, že by si to lidé v každodenní honbě za živobytím byť i jen uvědomovali. O tom, která skupina lidí za pokusem vyvolat tento konflikt stojí, nemám nejmenší pochyby. Jsou to titíž mocní, kteří mají prostředky a moc ovlivnit to, jaké potraviny dostaneme na stůl, jakými léky a léčebnými postupy budeme léčeni, jaké informace dostaneme z novin a z televize, jaké filmy budeme my a naše děti sledovat, jaké zákony budou ovlivňovat naše životy, jací politici nám budou nabídnuti do voleb, abychom měli „na výběr“.

To, že hmota má duální povahu, tedy že vše má kromě hmotné povahy ještě povahu vlnovou a tedy energetickou, je všeobecně známo. Přesto si myslím, že jsme ještě daleko od skutečného pochopení povahy energie a všech jejích vlastností, možností a funkcí, ale vezměme si jen skutečnost, že negativní myšlenky mohou u člověka vést i k vážným zdravotním problémům. Dokonce i naše materialistické alopatické zdravotnictví uznává termín „psychosomatické onemocnění“.  Nemám nejmenších pochyb, že finanční oligarchie ovládá znalosti, které jsou běžné populaci nedostupné.Třeba přišli na to, jak udělat z běžného člověka povolného, apatického otroka, který jde každé ráno makat za almužnu, odpoledne sedne s pivem k televizi, kde sleduje tupé reality show, násilné filmy nebo kmenovou nenávist podporující sportovní pořady, večer se oddá některé z nepřeberných odtabuizovaných forem sexu a ráno zase do rachoty. Na duchovno nějak nezbývá čas a vědomí. Hledejme proto svou duchovní cestu, omezme své zaměření na věci a konzum. Nedejme šelmě šanci, aby ovládla náš život. Možná, že už jen tím se obrátí naše životy k lepšímu. Nikoli po materiální stránce, ale v rovině osobní spokojenosti a pocitu štěstí z prostých radostí života.

zdroj : moucka.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*