Církevní restituce? V USA vedly hned k několika bankrotům!

Církevní restituce? V USA vedly hned k několika bankrotům!

Horkým tématem posledních let jsou opět církevní restituce, respektive rozkol mezi bývalým a současným kardinálem Dukou a Vlkem. Jde o politicky ožehavé téma, navíc se zde „hraje“ o velké peníze. Neustále se řeší, zda si to církev (v debatách velmi zjednodušovaná na katolickou) zaslouží. Faktem je, že vláda složená z ODS, TOP 09 a starostů a pozůstatků Věcí veřejných (LIDEM) prosadila zákon o církevních restitucích a jelikož právo není reciproční a bude velmi těžké jakýmkoliv způsobem zákon změnit. Možná jsme se měli ale poučit ze Spojených států, kde se církevní restituce zcela nevydařily!

Množí se hlasy (i když paradoxně možná dost pozdě), že církve mají dostat příliš majetku a prostředků, a že mají dokázat původ jeho nabytí, případně, že jej stejně ukradly. Na druhou stranu obhájci narovnání vztahů s církvemi hovoří o nápravě historické křivdy a o výtěžku ze spravovaného majetku, který budou církve odvádět státu ve formě daní.

restituce

V České republice nemáme příliš zkušeností s tím, jak církve spravují svěřený majetek. Přeci jen pamětníci toho, když církve na území ČR (Československa) vlastnily či spravovaly majetek, již většinou nežijí. Ovšem existují země, kde správa majetku pod kuratelou církví je značně rozšířena. I když tyto země mají různé tradice a uspořádání, můžeme nám to něco napovědět o tom, jak církve spravují majetek. Pro zjednodušení se podíváme na tu v tuzemsku nejrozšířenější – tedy katolickou .

Nejvíce je asi katolická církev, alespoň pokud jde o dobročinnost (zejména pomoc chudým), vidět v USA. Proč právě americká katolická církev? Objem jejího majetku totiž může dosahovat až 60 % celosvětového bohatství této instituce. Naprosto vše, od oprav baziliky sv. Petra v Římě po církevní obdobu americké vojenské akademie West Point, stojí z velké části na amerických penězích. Na její školy a nemocnice spoléhají miliony lidí.

Ovšem kromě pomoci bližnímu panuje v oblasti financí v americké katolické církvi velký nepořádek, tedy podle zjištění časopisu The Economist. Ten popisuje svérázné zacházení s financemi a podivné obchodní praktiky, které by v každé jiné veřejné instituci (myšleno v USA) vedly k rozsáhlým obměnám zodpovědných činitelů.

Vzhledem ke složitosti hospodaření církve se v jejích financích objevují značné nesrovnalosti, navíc se některé její orgány pouštěly do prapodivných finančních operací. Mezi takové můžeme řadit „odklánění“ prostředků dárců či jejich využití na jiné účely. Co je zarážející, ignorovali oprávněné nároky věřitelů. Je nutno podotknout, že se nikdo nestává knězem, mnichem či jeptiškou, aby pak strávil profesní život jako finanční manažer. Část zmatků s penězi je tedy možné připsat na vrub nekompetenci.
Zamlžený velký majetek

Katolická církev v USA nespravuje zrovna malé množství peněz. Podle odhadů The Economist se roční výdaje církve a subjektů, které vlastní, pohybovaly v roce 2010 na úrovni 170 mld. USD. Přičemž zhruba 57 % z této částky byla použita na provoz sítě zdravotní péče, 28 % šlo na provoz škol a jen 6 % spolykal každodenní provoz farností a diecézí. Katolické instituce patří k největším zaměstnavatelům, neboť jen v USA zaměstnávají přes milion lidí.

Pro srovnání příjmy General Electric byly v roce 2010 150 mld. USD a řetězec Walmart zaměstnával asi dva miliony lidí.

Ovšem původ peněz je poněkud nejasný, a to zejména proto, že církev sama tyto údaje nezveřejňuje. S jistotou lze říci, že část prostředků pochází od věřících, podle některých neoficiálních odhadů se příspěvky amerických věřících pohybují v průměru na úrovni 10 USD týdně. Když vezmeme v úvahu, že pravidelně navštěvuje bohoslužby asi třetina věřících, dostaneme se k celkové částce vybrané na příspěvcích na 13 mld. USD.

Dále jsou zde výnosy z investic, např. Konference katolických biskupů v USA a kardinál-arcibiskup New Yorku jsou největším vlastníkem půdy na Manhattanu. Další zdroje příjmů představují místní a federální úřady, které za pacienty katolických nemocnic hradí státní zdravotní pojištění. Rovněž tyto úřady hradí náklady na vzdělávání v katolických školách a poskytují půjčky studentům navštěvujících katolické univerzity.
Nedostatek peněz

I když katolická církev hospodaří s množstvím peněz, muselo 8 jejich diecézí v USA během posledních osmi let vyhlásit bankrot, přičemž mnoha dalším hrozí bankrot. Důvodů bylo několik. Jedním z nich je i výplata odškodného za sexuální obtěžování a snížení objemu darů od věřících až o 20 %.

Některé z diecézí jsou na tom tak špatně, že dokonce „musely vyplenit“ účty, na nichž byly uloženy prostředky na penze kněží (kněží dostávají penze od diecézních nadací, nikoli od standardních penzijních fondů). Tyto prostředky byly použity různě, od zaplacení odškodného přes nestandardní obchody, až po spotřebování na provoz.
Odluka církve od státu

Jedním z argumentů pro církevní restituce v ČR je odluka církve od státu. Ovšem neměla by být provedena dle „vzoru“ z USA. Tam totiž odluka znamená, že náboženské skupiny nejsou povinné podávat daňové přiznání, ani oznamovat základní skutečnosti o svém financování.

Je však docela možné, že církevní finance na tom nejsou zase tak zle, jak by se mohlo z výše uvedeného zdát. Bohužel však důkazy zodpovědnějšího řízení ve zbytku církve, alespoň v USA, nejsou, aby pomohly zmírnit obavy.

Situace v USA nám může sloužit jako příklad toho, jak by církev v tuzemsku neměla při správě peněz postupovat. Velmi lehce by se pak mohlo stát, že by potom opět přešla pod křídla státu (či se o to snažila), ale již bez majetku, který ji byl v restituci navrácen.

 

Václav Prokůpek

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “Církevní restituce? V USA vedly hned k několika bankrotům!

  • Co se mě týče,já bych nejraději všechny kostely podpálil a věřící-tím nemyslím jen ty římskokatolické,i když ti jsou to největší zlo-bez milosti pozabíjel-a dal bych jim k tomu ochutnat něco z jejich inkvizičního nádobíčka,např. upálení,štípání masa žhavými kleštěmi,drtiče hlav,lámání v kole..Fantazii se meze nekladou,akorát že církev,na rozdíl ode mě to vše uvedla do praxe

  • 25 Paulos: Vystupuju sám za sebe, jmenuju se Petr :-), jsem normální elektrikář, do kostela nechodím. „Vystupte z Babylonu lide Můj“ je citát z Bible ke dnešku. Apokalypsa ne, že bude, ale je, jak pro koho , podívejte se do Ameriky. Ale za sebe k tomu můžu říct, že jsem svědek, že Bůh je. Tisíce lidí po světě dostávají zprávy, se mnou taky mluvil. Ježíš Kristus prostě přichází a s Ním Jeho Království, ve kterém nebude místo pro lháře, zloděje, kolaboranty, perverzní,… . Budeme oslavovat většinou všichni, jsme totiž Izrael = Boží bojovník, přímo vyvolený národ Ježíše Krista. Bitvu u Domažlic vyhrál za nás On. Tak vám jenom hlásím, že bude dobře, a bude zle taky pro někoho, totiž, kdo nepochopí, že je jenom hromada hlíny a že nás Někdo stvořil, přes všechnu tu hrůzu, která na zlé lidi skutečně přijde. Zlom je datum okolo 24. září. To je pryč doba milosti, pochopení bude stát mnohem víc. Ale už dnes nikdo nemá výmluvu, že si ničeho nevšiml. Tak otevřete oči, proč si myslíte, že celý svět postihuje extrémní množství katastrof, proč i na grammy je to spíš satanistická mše, proč v Americe vystavují sochy Bafometa, a ve školách zakazují Bibli, zabíjejí se obyčejní lidi, proč podporují všude rozvrat do chaosu a vzájemné vraždění lidí, proč vytvořili ISIS, 11.září, „UFO“, fašismus, terorismus, podívejte se na jejich plány třeba prohlídkou letiště v Denveru, otevřete Bibli, podívejte se na youtube třeba Jason A, zprávy třeba Paul Begley, Anita Fuentes, na internetu třeba hiskingdomprophecy.com Lže se už tak, že čím dál častěji se prolžou i do pravdy, pokud ji znáte 🙂 … Nicméně první viditelný a nezaměnitelný soud přijde podle Bible a proroků na Vatikán. To už ti „vědátoři“ nijak nedokážou vysvětlit. Výročí dvou zničení falešných chrámů je okolo 23.července. Zničil je Bůh, uctívali už jenom hady, štíry a sami sebe, dnes uctívají ještě třeba homosexualitu a Lucifera osobně, ekumenismus je v podstatě spojení s ďáblem, toto nevidíte? Satan zná taky Bibli a třese se. Jediný příkaz máme, máme se mět rádi a nenávidět zlo. Na tom se budou věci lámat. Amen

  • 2 Petr: A co takhle vystoupit nejprve sám ze sebe, místo otřepaného Babylónu, Apokalyptiku?

  • Církev jsou lidé, chrám je tělo člověka. Do nebe přijdou ti, kteří dělají podle jediného přikázání a záleží jim na ostatních lidech. Ani to o sobě třeba neví, že věří v Boha :-). Mít rád Boha totiž znamená nenávidět zlo. Někteří z těchto lidí možná i chodí do kostela, ale brzo se budou muset probrat, a z takových kostelů, kde se kážou i perverze ale nedělá se nic dobrého, kde člověk se klaní člověku a jde jim jenom o majetky, utéct. Brzo budou tyto falešné církevní firmy docela nahé nebo zlikvidované. Ježíš Kristus přichází. První na řadě je soud nad Vatikánem. Stane se to potřetí ve stejný den ? (okolo 23.července je výročí zničení prvního i druhého chrámu)
    Vystupte z Babylonu, lide Můj! Amen

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*