Cikánský život, aneb gadžové-koukejte makat.

Cikánský život, aneb gadžové-koukejte makat.

PRVÁ GENERACE

Mladý Ferko (pochází z 8 dětí) se zamiluje do sousedovic Ágneši (pochází z 6 dětí). Z rodného Slovenska přicestovali za lepším životem do Severních Čech za vzdálenými příbuznými. Přestože oba nemohou sehnat práci (Ferko za třináct let základky úspěšně absolvoval 5 ročníků a nadaná Agneša za 10 let 7 ročníků), po 5 letech společného soužití mají 4 děti – Rosalindu, Brendu, Gejzu a Rosada. Než děti dospějí, přibudou další 3 – Denisa, Štefan a malý Ferko. Starý Ferko a utahaná Ágneša za celý svůj život nemohli sehnat práci a strávili průměrně 8 let v nápravných zařízeních a jejich děti porůznu u příbuzných a v dětských domovech. Jejich děti průměrně za 10 let školní docházky úspěšně absolvovaly 4 ročníky. Některé z nich umí v dospělosti číst i psát.

Kolik stojí taková početná rodina nás, daňové poplatníky?

Sociální dávky této rodině se pružně měnily úměrně počtu přibývajících dětí. Pohybovaly se od 9.000,- Kč čistého měsíčně do 32.000,- Kč čistého měsíčně v plné sestavě všech děti (momentálně doma z dětského domova) se svými rodiči, kteří zrovna nebyli ve vězení.

Vezměme průměr 20.000,- Kč měsíčně. Vynásobeno počtem 12 měsíců v roce vynásobeno průměrem 15 let = 3.600.000,- Kč.Děti ale nebyly vždy se svými rodiči. 1 dítě v dětském domově = 250 tisíc Kč/rok. V dětském domově stráví průměrně 5 let svého života.

250 tisíc vynásobeno 5 lety v domově = 1.250.000,- Kč. Gejza s Ágnešou za svůj život přivedli na svět 7 dětí.

1.250.000,- Kč vynásobeno počtem 7 dětí = celkem 8.750.000,- Kč.

Rodiče vždy nemohli být se svými dětmi. Náklady na jednoho vězně v ČR jsou přibližně 250 tisíc Kč ročně.

Gejza strávil ve věznicích za drobné delikty 8 let, stejně jako jeho Ágneša.

250.000,- Kč ročně vynásobeno 8 lety vynásobeno 2 osobami = 4 miliony Kč.

Podtrženo a sečteno 3.600.000,- Kč na sociálních dávkách + 8.750.000,- Kč za pobyt dětí v dětských domovech + 4.000.000,- Kč za pobyt rodičů v nápravných
zařízeních = 16.350.000 Kč.

Šťastný život Ferka a Ágneši v ČR stál český stát, tedy nás všechny daňové poplatníky, 16.350.000,- Kč.

Slovy ŠESTNÁCT MILIONŮ TŘI STA PADESÁT TISÍC KORUN….

 

DRUHÁ GENERACE

Rosalinda, Brenda, Gejza, Rosado, Denysa, Štefan, a malý Ferko se na prahu dospělosti zamilovali do svých partnerů a během svých šťastných životů přivedli na svět průměrně 7 dětí jako jejich rodiče. Bohužel každý z nich strávili okolo 8 let za mřížemi a jejich děti 5 let v dětských domovech.

V každé rodince byli dva rodiče a měli vždy průměrně 7 dětí. Vynásobeno: 14 rodičů měli vždy 7 dětí = 49 dětí.

Sociální dávky KAŽDÉ této rodině se pružně měnily úměrně počtu přibývajících dětí. Pohybovaly se od 9.000,- Kč čistého měsíčně do 32.000,- Kč čistého měsíčně
v plné sestavě všech děti (momentálně doma z dětského domova) se svými rodiči, kteří zrovna nebyli ve vězení.

Vezměme průměr 20 tisíc Kč měsíčně. Vynásobeno počtem 12 měsíců v roce vynásobeno průměrem 15 let = 3.600.000,- Kč.

Vynásobme toto číslo počtem 7 rodin = 25.200.000,- Kč.

Děti ale nebyly vždy se svými rodiči. 1 dítě v dětském domově = 250 tisíc Kč/rok. V dětském domově stráví průměrně 5 let svého života. 250 tisíc vynásobeno 5 lety v domově = 1.250.000,- Kč.

7 dětí Gejzy a Ágnesy se svými partnery za svůj život přivedli na svět celkem 49 dětí.

1.250.000 Kč vynásobeno počtem 49 dětí = celkem 61.250.000 Kč

Rodiče vždy nemohli být se svými dětmi. Náklady na jednoho vězně v ČR jsou přibližně 250 tisíc Kč ročně. Děti Gejzy a Ágnesy se svými partnery strávili ve věznicích za drobné delikty 8 let, stejně jako jejich rodiče.

250 tisíc Kč ročně vynásobeno 8 lety vynásobeno 14 osobami = 28 milionů Kč.

Podtrženo a sečteno 25.200.000,- Kč na sociálních dávkách + 61.250.000,- Kč za pobyt dětí v dětských domovech + 28 milionů Kč za pobyt rodičů v nápravných zařízeních = 114.450.000,- Kč.

Šťastné životy 7 dětí Ferka a Ágneši s jejich partnery v ČR stály český stát, tedy nás všechny daňové poplatníky, 114.450.000,- Kč.

Slovy JEDNO STO ČTYŘI STA PADESÁT MILIONŮ DVĚ STĚ TISÍC KORUN.

Pro milovníky velkých čísel přes 0,1 miliardy Kč.

TŘETÍ GENERACE

Děti jejich dětí se na prahu dospělosti zamilovali do svých partnerů. Za svůj život měli průměrně 7 dětí. Bohužel strávili okolo 8 let za mřížemi a děti 5 let v dětských domovech. 49 vnoučat, již nežijících Ferky a Ágnesy, se zamilovalo na prahu dospělosti do 49 svých partnerů. Tedy 98 rodičů ve třetí generaci mělo hypoteticky 2.401 dětí.

Sociální dávky: 49 rodin vynásobeno 20.000,- Kč měsíčně vynásobeno 12. měsíci v roce vynásobeno 15. lety = 176.400.000,- Kč.

Dětské domovy: 2.401 dětí vynásobeno 250.000,- Kč ročně vynásobeno 5 let = 3.001.250.000,- Kč

Kriminál: 98 rodičů vynásobeno 250.000,- Kč ročně vynásobeno 8 let = 196.000.000,- Kč

Podtrženo a sečteno 176.400.000,- Kč na sociálních dávkách + 3.001.250.000,- Kč za pobyt dětí v dětských domovech + 196.000.000,- Kč za pobyt rodičů v
nápravných zařízeních = 3.373.650.000,- Kč.

Šťastné životy 49 rodin (které vychovaly 2.401 dětí z vnoučat 7 dětí Ferka a Ágneši s jejich partnery) v ČR stály český stát, tedy nás všechny daňové poplatníky, TŘI MILIARDY TŘISTA SEDMDESÁT TŘI MILIONŮ ŠEST SET PADESÁT TISÍC KORUN….

Jednoduché počty. Jedna partnerská dvojice (je jedno jestli přistěhovalců nebo domácích s tímto stylem života) se časem rozrůstá do obludných rozměrů.

TAK JSTE SI HEZKY POČETLI, BANDO JEDNA LÍNÁ BÍLÁ GADŽOVSKÁ, VYTOČILI SE DOBĚLA A TEĎ MARŠ ZPÁTKY DO PRÁCE. VYDĚLÁVAT NA NÁS, POCTIVÉ ROMÁKY!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Kurzarbeit je zločinný

Kurzarbeit je zločinný

Tento týden jsme se mohli dočíst o tom, že vláda přerušila mimořádné jednání o kurzarbeutu,…

Komentář “Cikánský život, aneb gadžové-koukejte makat.

 • Stačilo by málo:
  – obnovit trestní odpovědnost rodičů za děti – neposílali by je krást
  – obnovit povinnost vězňů pracovat – získali by pracovní návyky a do vězení by se nechtěli vracet
  – odebrat vězňům volební právo, aby jim politici nemuseli vycházet vstříc
  – stanovit maximum sociálních dávek (hmotných i finančních) pro rodinu
  – snížit sociální dávky tak, aby se vyplatilo pracovat a nikdo se nemohl v sociální síti „houpat“
  Toho se však naši socanští politici bojí, protože by přišli i o poslední hlasy svých voličů.
  Takže je třeba socany nepustit do PSP a volit ty strany a hnutí, která se neopírají o hlasy těch, které si kupují sociálním systémem.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*