CIA a experimenty na lidech

CIA a experimenty na lidech

Zvykli jsme si se domnívat, že kruté a nelidské experimenty na lidských bytostech byly prováděny pouze v koncentračních táborech nacistického Německa. Nicméně, bohužel stále častěji zjišťujeme, že jsou takové pokusy prováděny téměř pravidelně ve Spojených státech americkými zpravodajskými agenturami a dokonce i občané Spojených států patří mezi ty, kteří trpí v těchto experimentech na lidech.

Není to tak dlouho, co mezinárodní společenství získalo další důkaz o trestněprávní povaze CIA- hlavní nástroj Washingtonu k šíření „demokracie“. Jak vyplývá z tajných dokumentů zveřejněných deníkem Guardian, CIA ve svém mučícím programu na domnělých teroristech prováděla v amerických věznicích nelidské pokusy na lidských bytostech ve stylu řezníků nacistického Německa.

pokusy na lidech

Americká unie za občanská práva (The American Civil Rights Union) obdržela tajný dokument od novinářů z deníku Guardian, ze kterého je zřejmé, že ředitel CIA autorizoval své zaměstnance k vykonávání pokusů na vězních, které jsou nezákonné podle mezinárodního práva. Dokument konstatuje, že CIA, podle hlavních zásad datovaných do roku 1987 a poté několikrát aktualizovaných, by neměla sponzorovat, nařizovat, nebo provádět výzkumy na lidech. Nicméně, šéf této agentury dostal od orgánů požehnání, „schválit, upravit nebo zamítnout všechny návrhy týkající se výzkumů na lidských bytostech,“ a tato jemu přiřazená „svoboda“ nebyla nikdy oznámena veřejnosti.

Podle Britských listů, ředitel CIA George Tenet autorizoval od roku 1997-2004 tvrdé výslechové techniky, včetně „waterboardingu“, a instruoval lékaře, aby sledovali procesy mučení a následné reakce vězňů. Tato odhalení o „posílených technik výslechů“ CIA jsou v naprostém rozporu nejen s mezinárodním, ale i americkým zákonem, který jasně stanoví, že „výzkum“ na lidech může být proveden jen s jejich informovaným souhlasem. Nicméně, CIA editovala jednu ze čtyř částí pokusů na lidech. Po přezkoumání odtajněných dokumentů, jeden odborník poukázal na to, že nařízení navrhovaná CIA manipulují základní definice v pokusech na lidech za účelem zajistit pokračování mučících programů. Podle bývalého vyšetřovatele na válečné zločiny a současného výzkumníka na Harvard Humanitarian Initiative, Nathaniela Raymonda: „Prvním zločinem CIA bylo mučení. Druhým zločinem CIA byly „pokusy na lidech bez jejich souhlasu.“

Po prostudování dokumentu, odborníci poznamenali, že Národní bezpečností agentura a její zdravotnický personál, jejíž funkce zahrnují regulaci a dohled nad výzkumem na lidských bytostech, porušili „pokyny“ vycházející z Výkonné moci 12333- která sahá až do Reganovy éry.

Například, v roce 1950, simulujíc bakteriální válčení, dvě letadla letěla přes San Francisco stříkajíc velké množství prášku, který obsahoval bakterii Serratia marcescens, která způsobila u mnoha obyvatel zápal plic a smrt. Tyto experimenty s bakterií Serratia marcescens pokračovaly až do roku 1969.

V roce 1955 na Floridě v blízkosti Tampa Bay byla rozptýlena bakterie pertusis, která bezprostředně způsobila masivní epidemii nemocí. Nejméně 12 lidí zemřelo.

V roce 1956 a 1957 v Gruzii a na Floridě CIA realizovala další tajnou vojenskou operaci, při které bylo vypuštěno milióny komárů infikovaných žlutou zimnicí a horečkou dengue.

V letech mezi 1963-1969 v rámci Shipboard Hazard and Defence Project (SHAD) bylo na amerických námořních lodích vypuštěno několik typů bakteriologických a chemických zbraní bez vědomí posádky.

Na konci roku 1960, během další tajné americké zpravodajské operace, nazvané „Study of the Vulnerability of Subway Passengers to Covert Attack with Biological Agents (Studie zranitelnosti cestujících metra při napadení biologickými zbraněmi) byla v podchodech Chicaga a New Yorku vypuštěna bakterie Hay Bacillus.

Tajemný lékařský výzkum vlády Spojených států na obyvatelích na Marshallových ostrovech- „Projekt 4.1“, je také dobře znám: Během tohoto experimentu byli lidé vystaveni záření po nukleárních pokusech na ostrově Bikini Atoll, které proběhly 1. března 1954. Jako výsledek radioaktivní kontaminace, u žen v prvních pěti letech docházelo k samovolným potratům a zdvojnásobil se počet mrtvě narozených dětí, a ty co přežily, brzy podlehly na rakovinu.

Dalším šokujícím biomedicínským experimentem na obyvatelích Spojených států je studium syfilisu ve městě Tuskegee v Alabamě, který trval 1932-1972 a byl proveden pod záštitou US Public Health Service a byl navržen tak, aby prozkoumal všechny fáze syfilisu u Afroameričanů. Během této „studie“ američtí vědci ukryli před subjekty existenci penicilínu a pokračovali testováním experimentálních materiálů, zdánlivě k vyhledávání léku. Jako výsledek, mnoho lidí zůstalo postižených, někteří následně na syfilis zemřeli, nebo infikovali své manželky a děti.

V roce 1974, noviny New York Times publikovaly šokující novinářské vyšetřování, které vyústilo v expozici jednoho z nejvíce hrozivých tajemných projektů- CIA program s kódovým označením „MK-Ultra“, zaměřeným na hledání metod k vytvoření plné kontroly mysli a vědomí člověka. Za dobu existence tohoto projektu od počátku 50. let do konce 60. let, tisíce lidí prošlo rukama těchto „experimentátorů“, někteří s následnými vážnými psychickými poruchami, mnozí z nich zemřeli. Brzy po zveřejnění této publikace, americký Kongres založil vlastní komisi pod vedením Nelsona Rockefellera. Nicméně, vládní šetření bylo vážně zkomplikováno skutečností, že CIA se do této doby podařilo zničit významnou část dokumentů, které by mohly věci osvětlit.

Další velmi známý psychologický experiment na lidech byl tzv. Stanford Prison Experiment, který byl proveden v roce 1971 americkým psychologem Philipem Zimbardem, který studoval lidské reakce na omezení svobody, pokud jde o vězeňský život a vliv společenské role na člověka. Dvacet čtyři vysokoškolských studentů byli předmětem testu, který se konal v suterénu fakulty psychologie, speciálně vybaven tak, aby sloužil jako areál věznice.

Osm organizací pro lidská práva, včetně velmi vlivné Amnesty International a Human Rights Watch, v roce 2010 podali formální žádost k vyšetřování CIA, kterou obvinili z provádění lékařských experimentů na občanech Iráku a Afghánistánu v letech 2004-2009. Podle svědectví ochránců lidských práv, byly na vězních podezřelých z vazeb na terorismus testovány nákladné léky na rakovinu, které měly přinést super zisky pro lékárníky a zdravotní střediska. Pokud zastánci lidských práv hovoří pravdu, Američané zabili nejméně 300 lidí při testování Coley toxinu jen v samotném Iráku. V Iráku bylo také přinuceno pět set lidí k účasti na experimentech Bortovona séra.

Na konci druhé světové války, značný počet nacistů dostalo rozsudky smrti v Norimberském procesu za jejich nelidské experimenty na lidských bytostech. Ale Spojené státy raději mlčí o svých „výzkumech lidských schopností“, a udržují tyto činnosti v tajnosti. Koneckonců, byl proto důvod, že v roce 1947 Americká komise pro jadernou energii (US Commission on Nuclear Energy ) vydala dokument „Medical Experiments on Humans“, který uváděl: „Je žádoucí, aby při provádění experimentů na lidech nebyla vytvořena žádná dokumentace, která by mohla vyvolat negativní reakci veřejnosti. Dokumenty, obsahující tyto informace musí být klasifikované.“

Navzdory tomu, do dnešního dne nebyl žádný americký představitel odsouzen za tyto nelidské pokusy na svých vlastních občanech. Aktivity různých veřejných a nevládních organizací v USA jsou posvěceny „pevnosti světové demokracie“, aby detekovaly selhání pouze těch zemí, které jsou nepřátelé Bílého domu.

Nenastal ten pravý čas na to, aby samotné Spojené státy nesly odpovědnost před vlastními občany a globální veřejností za jejich četné experimenty na lidských bytostech vedené americkými zpravodajskými agenturami?

 

 
NEO/ svobodnenoviny.eu

Reklama

Loading...

Podobné články

Komentář “CIA a experimenty na lidech

  • Je to hrozné i když ne překvapující.Je všeobecně známé,že na konci 2 světové války tzv.lékaři odevzdali Američanům veškeré výsledky pokusů na lidech.A to i Mengele,kterého potom režim USA zachránil tím ,že ho odtransportoval do bezpečí tak,jako desetitisíce zločinců od SS a jiných složek.V jejich pokusech potom ihned Američané pokračovali bez ohledu na oběti a trvá to stále.Je to hnus a bestialita.Můžeme být rádi,že všechno nevíme,to by jsme asi zešíleli.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*