Chtějí integrovat muslimy, neumějí integrovat vlastní občany

Chtějí integrovat muslimy, neumějí integrovat vlastní občany

Společnost, v níž žijeme, je stále více desintegrována. Příliš mnoho jejích členů nedokáže najít přiměřené uplatnění. Tím spíše nedokáže „integrovat“ členy úplně odlišné komunity. Tam, kde vládne „politicky korektní“ lež, a kde se výsledků dosahuje deklarací jejich dosažení, není problém vytýčit jakýkoli cíl. Pak už jen stačí angažovat neziskovky cvičené v „nagrantování“ peněz na libovolný účel. Po „dočerpání dotací“ musejí ti, kteří je přidělili, ve vlastním zájmu uznat, že cíle bylo dosaženo. Žádná měřitelná kritéria se nestanoví. Závěrečná zpráva musí být na křídovém papíře a vyúčtování odevzdáno v termínu.

Po ulicích se toulá desetitisíce bezdomovců, další desetitisíce se tísní v předražených ubytovnách. Nezaměstnaných je oficiálně 450 000, ve skutečnosti mnohem víc, protože dlouhodobě nezaměstnaní sice vypadli z evidence, ale žijí dál mimo údaje v ročence. Mnozí občané se ani nezačali o práci ucházet, někteří předstírají studium, jiní podnikání. Další unikli do předčasného důchodu a invalidního důchodu, o který by neusilovali, kdyby mohli najít práci. Přibývá „vyloučených lokalit“, které současně bývají „no go“ zónami a semeništěm další sociální patologie. Návyky, které tam děti získají, nelze nazvat „pracovními“.

romske sidliste

Ti s nejomezenějšími schopnostmi, výkonností a spolehlivostí vypadávají nejdříve. Když vyšetřuji Rómy, pravidelně zjišťuji, že staří pracovali, dokud se nestali nadbytečnými, mladí pracovat většinou ani nezačali. Jak mi řekl jeden třicetiletý opakovaně trestaný distributor návykových látek: „Jsem strašně pomalej, k práci jsem se ještě nedostal“. Mnoho mladých svobodně znehodnocuje sebe sama návykovými látkami, další ubíjejí čas blbostmi.

„Přezaměstnanost“ za „reálného socialismu“ měla méně nepříznivé účinky na soudržnost společnosti než všechny formy nezaměstnanosti za kapitalismu. Není pravda, že byla „povinnost pracovat“. Byla povinnost prokázat legální příjem. Dnes se nezkoumají ani ilegální příjmy, natož vysoce nemravné legální. Rozklad má být urychlen „zaintegrováním“ žáků s výrazně podprůměrnou inteligencí do standardních škol. Tím se „standard“ dále zhorší. Paní ministryně zřejmě touží vytvořit více prostoru pro soukromé školy, protože absolventi standardních škol se nikde neuplatní.

Tzv. „svoboda“, která je ve skutečnosti „pozlátkovým pojmem“ (podle Miroslava Plzáka) umožňuje školám nabízet neuplatnitelnou kvalifikaci a nenabízet kvalifikaci potřebnou. „Ruka trhu“, která je základním článkem státního náboženství, je nejen neviditelná ale i neexistující. Samozřejmě neexistují žádné koncepce, žádné výhledy do budoucnosti ani bilance pracovních sil. A pokud přece, nenásledují žádné nadějné akce směrem k nápravě. Politici se starají o přežití do příštích voleb, delší horizont je samozřejmě nezajímá.

Globální trh vystavuje domácí výrobce konkurenci v nejchudších zemích. Státníci nabízejí občany ČR „investorům“ jako levnou pracovní sílu. Levné pracovní síle je marné nabízet služby. Nakoupí jen ty nejnutnější v čele s vysoce předraženým bydlením. Zaplacení nájmu na tři měsíce předem je standard.

Vedle toho rostou jako houby po dešti neziskové organizace. Jejich deklarované cíle jsou úžasné, efektivita jejich práce často blízká nule. Někdy pod nulou – napomáhají dalšímu rozkladu společnosti.

Vysoce bezútěšný a stále se zhoršující stav společnosti nevzrušuje ty, od nichž dávno neočekáváme nápravu. Místo cesty k soudržnější a zdravější společnosti, která by byla schopna integrovat vlastní občany, volají velmi mnozí politici po příchodu cizinců, včetně těch, jejichž integrace je vyloučena. Předseda vlády dokonce pokládá tuto zhoubnou ideologii za předvoj budoucí levice. Integrovatelnost velmi mnohých příchozích cizinců je nutně horší než osob „vychovaných“ ve „vyloučených lokalitách“. Tam je nutno předpokládat absenci výchovy k slušnému chování, kterou lidé získávají převážně nápodobou, chybí i hygienické návyky, které se nemohly vytvořit v nehygienických podmínkách a samozřejmě defektní školní vzdělání a pracovní návyky, protože sotva viděli někoho pracovat. Agresivní chování je podmínkou přežití.

Cizinci prchající z vyloučených lokalit navíc neovládají jazyk, hlásí se k náboženství, které je stejně radikální jako jejich snaha získat životní prostor lhostejno na úkor koho.

Může nám být upřímně líto jejich nešťastného dětství – asi do té doby než nás zdvořile s nožem v ruce požádají o peněženku. Chtějí se s námi rozdělit.

 

 

Převzato z http://www.novarepublika.cz

Loading...

Podobné články

3 Komentáře “Chtějí integrovat muslimy, neumějí integrovat vlastní občany

  • Toto NENÍ naše vláda – ale spolek vlastizrádců! Proč na ně nějaký erudovaný právník nepodal trestní oznámení?! Že by se mezi námi nenašel nějaký studovaný odvážlivec? Já bohužel právnické vzdělání nemám…

  • Co to máme za vládu, která neumí říct kategorické ne migrantům. To jim ještě budou připravovat bydlení a je jim jedno, že spousta našich občanů nebydlí anebo bydlí za hrozných podmínek i s malými dětmi na ubytovnách? Co se to stalo s českým národem. Já pamatuji, že jsem neviděla za svého mládí žádného bezdomovce, stály se fronty třeba na některé nedostatkové zboží, ale nestály se fronty na pracáku. Mladí lidé museli pracovat a nepřepadávali staré lidi. Nebyli žádní exekutoři. Prostě se žilo daleko lépe. Dnes se určitému malému procentu žije mnohem lépe, ale otázkou je jestli zaslouženě. Někdo krade v obchodech, vyšší kasta krade s razítkem a ještě si může zaplatit poradce, aby to bylo v mezích a nemohl mu nikdo nic dokázat. A kdyby náhodou tak si vezme třeba pět právnických es a bude se odvolávat. Je to podivný svět, který stojí na tom ,že peníze jakýmkoliv způsobem získané je to nejcenější. A v televizi vám každou chvíli promlouvá nějaký chytrák z neziskových organizací a chrlí ty své nesmysly, hlavně, že bude mít peníze jako dnes např. Martin Rozumek . To je teda třída.

  • Za 800 let se nepodařilo integrovat migranty ze severní Indie, kteří tam tvořili kastu tzv. „nedotknutelných“. Nedotknutelní byli proto, že se živili krádežemi a nikdo jim nemohl ničím pohrozit, protože nebylo co jim vzít. Tito Nedotknutelní jsou u nás beze změn a veškeré pokusy o integraci ztroskotaly. Nicméně nám od nich hrozí pouze, že budeme okradeni (hlídají si krádeže do 5 tis. Kč, aby to byl přestupek), že jim budeme platit živobytí formou dávek (ani všechny dávky nedosahují toho, co dokáže nakrást jeden politik). Nic vážného nám od nich nehrozí a žijí tu spolu s námi po staletí. Na druhé straně integrace Muslimů do ateistického a křesťanského světa je totální nesmysl a všichni to ví. Přesto je sem tahají, protože to bude masa lidí, která nás bude zabíjet a bude nutné navýšit počty policistů a vojáků k naší ochraně. Kdyby začali Němci navyšovat počty ozbrojenců jen tak, bylo by to podezřelé. Takto budou moci vybudovat silnou armádu a ještě za to budou chváleni. Nemám dobré vyhlídky.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*