Chci toho tolik? Chci pouze a jen logické myšlení, které je zde potlačeno. Je to utopie?..

Chci toho tolik? Chci pouze a jen logické myšlení, které je zde potlačeno. Je to utopie?..

Ne, nikoliv, žádná utopie. Jen a jen pouhá fakta! Na zbrojení se vydávají ročně bilióny dolarů…Rok od roku se tyto částky navyšují…Kde to žijeme?! Co jsme to za lidi? Je to normální, nebo jen zajeté obludné klišé?!!!!

Co to je zbrojení? Zbrojení je nákup zbraní za účelem zabíjení… Co je to zbraň? Zbraň je výrobek, který člověk vyrábí, následně prodává, aby tento výrobek opět následně, zabíjel. Koho tento výrobek vymyšlený a projektovaný člověkem, zabíjí? Zabíjí prostřednictvím člověka, druhého člověka. Zabíjí prostřednictvím člověka několik desítek, stovek, tisíce, milióny, stamilióny… lidí…. Co to je?! Kde to jsme?! Kde to žijeme?!… Je to normální, aby jeden živočišný druh, zabíjel vlastní druh života??!!!

Můžete si myslet, že člověk, který se nad tímto nepochopitelným faktem zamýšlí, je nenormální, vždyť, to je přeci po staletí normální!!! Slyšíte ten nesmysl?!!!

Je normální, že člověk, pokud je hoden tohoto pojmenování, zabíjí člověka! 

Proč se nad tím tedy pozastavuji, když je to takto, co svět světem stál? Protože to je totiž ta logika nelogiky, argumentovaná tím, že to tak, a ne jinak, zkrátka musí být, protože je to zvykem…Slyšíte tu obludnost takového hloupého výroku, který je nám dnes a denně podsouván jako nezlomné pravidlo?…A na takové logice nelogična, zde funguje tento svět, tato jinak úžasná a k nám stále ještě velkorysá, i když zraněná planeta. Aby ti nemocní mocní tento odporný nehumánní stav zmírnili, používají termíny, jakým je „humanitární bombardování“, nebo „obranné zbraně“. Pro takto nastavenou zvrhlost není slov. Zajímavým postřehem snad ještě může být, že takto s naší planetou zvanou Země, zachází jedna polovina obyvatel. Jsou to muži. Muži nemilosrdně a nelogicky sebevražedně ovládají tuto planetu. Dokonce se již snaží takto ovládnout i planety jiné, se kterými mají již své vlastní a neprávem uzmuté nároky…Za všemi těmito anomáliemi a strůjcem všeho toho marasmu stojí vždy USA. Toto seskupení nejmocnějších z mocných, stojí vždy na samotném prvopočátku zla. Tam je to nemocné ložisko podstaty pomalé zkázy, ve které, ať chceme, či nikoliv, se vezeme všichni. Jak viníci, což si oni naivně neuvědomují, tak bohužel i nevinní, nevinné minulé, přítomné a budoucí oběti.

Ilustrační obrázek Foto: Twitter
Ilustrační obrázek Foto: Twitter

Tu budoucnost se nyní snažíme my, potencionální nevinné oběti zastavit. Proto jsou lidé na nohou po celé Evropě, proto sebezáchovně jednotlivé státy EU, pomalu a jistě mění svou, ještě nedávno agresivní rétoriku. Proto se k moci dostávají nová uskupení, která oni ze strachu, že přijdou o moc, nazývají fašistickými, populistickými, xenofobními. Všimněme si, jaké výroky padaly na úspěšnou paní Le Pen, ze stran našich médií, zaprodaných cizímu agresorovi. Byly použity přesně takové dehonestující nálepky, které jsem jmenovala. To si stále tito lokajové světové nadvlády myslí, že národy lidí jsou bezmozci???

Co si to dovolují k lidem, že jim, že nám všem, stále podsouvají lži?   

Je normální, aby na této planetě, kde nám bylo darem vše dáno k tomu, abychom zde mohli žít, kde nám jsou darovány hodnoty, jakou je voda, vzduch, slunce, půda, aby toto vše bylo zneužito?

Ptáte se jak zneužito? Stále nechápete o čem je řeč?!

Je to zcela jednoduché.

Tyto darované, nezbytné a cenné zdroje nám byly uzmuty, ukradeny a zpoplatněny! Kým? Duševně nemocnými lidmi. Tím vznikla šikana člověka, chamtivým člověkem, člověkem, který, jak se říká, má „styky a lokty“…Tento člověk, využívající nedokonalý systém, kde styky a lokty jsou hlavním předpokladem k vyzrání nad těmi, co ty styky lokty nemají, nebo z důvodu morálky, nechtějí využívat, doslova pořádají hony na tyto bezbranné, mnohdy nic netušící lidi, na většinu lidí a většinu národů. Ještě nechápete, kam tímto výrokem mířím?

Tak tedy, chytrému napověz, hloupého nakopni…

A jedeme dál.

Znáte pohádku o chamtivém Trautenberkovi, „JakTrautenberk prodával vodu“? Jak se rozhodl, že tento přírodní úkaz a vzácný dar, který je od přírody nám všem dán v podobě křišťálově čisté pitné vody, tento dar zneužije tím, že jej ukradne a přeprodává za peníze ve svůj vlastní profit?

Měsíc, co měsíc plať těmi zelenými papírky, ber, kde ber. Spolehni se, že ti platby budeme pravidelně zvyšovat, abys byl víc a víc výkonný a ochotně platil nenažrancům, za nám všem darované zdroje, všem těm, co jsme se zrodili na planetu hojnosti určené k našemu životu. Platil dokonce tak, že duplicidně. Ve formě daní, úroků, a potom keš, měsíc, co měsíc. Tvé daně rozkrademe a budeme tvrdit, že jich vybíráme málo, že na vše nestačí a tak se snaž a pobírej za svou dřinu a tvorbu skutečných hodnot jen takovou mzdu, abys vše opět do haléře vrátil zpět systému… Je to logické? Ne není.

Je to šikana v přímém přenosu, kterou si jen zmanipulovaní a zhlouplí lidé nechají líbit.

Naštěstí, takto neznalí a poddajní občané se pomalu a jistě probouzejí a to je dobře.

Otrokářský systém – snadno a rychle?

Zadání (úkol především pro makroekonomy):

Vytvořte z určité země výrobní kolonii tak, aby lidé v ní žijící spotřebovávali svou mzdu především a pouze na svoji nutnou regeneraci k práci. Systém musí být stabilní a nesmí se stát ohniskem jakéhokoliv ohrožení.

Jinými slovy: Nastavte parametry společnosti tak, aby se z obyvatel stali dobrovolní a velmi levní otroci.

Je zřejmé, že každý očividně zlý systém, se kterým lidé nesouhlasí, se může časem rozvrátit, protože to lidem bude vadit.

Náklady na DOBROVOLNÝ otrokářský systém jsou však velmi nízké, mnohem nižší, než když je lidem odebrána veškerá svoboda.

Řešení uvedeného úkolu podle Revue Časoděj:

1) Je třeba především dodržovat základní pravidlo: SKRYTOST. Nejsnáze se dosáhne uvedeného zadání, když druhá strana nebude nic tušit. Otroci nesmějí vědět, že jsou otroci – jinak by se začali bouřit a to by znamenalo zbytečné náklady a snížení ZISKU. Pokud by kdokoliv na tento dokonalý otrokářský systém začal upozorňovat, je třeba jej veřejně zesměšnit a vše rezolutně a přesvědčivě popřít.

2) Vybraní otroci, kteří mají vysoké osobní ambice, musí pracovat za nás. Ve společnosti je nutné vytvářet určité POVOLENÉ OBRAZY. Média nesmí v žádném případě informovat o podstatě tohoto systému, tato témata musí být tabu. V praxi to znamená zaměstnávat v médiích vyšší vrstvu otroků – tj. nezkušené novináře, především mladé lidi do 30, v některých případech výjimečně do 40 let, které lze snadno ovládat, a kterým je nutné stále dokola opakovat, že tržní společnost znamená rovnost příležitostí, že každý, kdo chce, tak se může vypracovat. Za tímto účelem je nutné otrokům neustále podsouvat představu, že za svoji chudobu si mohou sami – svojí malou efektivitou práce, a že jiní na pracovním trhu mají vyšší mzdy PŘEDEVŠÍM PROTO, že si ji zaslouží, protože jsou pracovitější. Těm otrokům-novinářům, kteří jsou loajální, lze poskytovat výjimečné odměny. Vybraní otroci, kteří budou mít vysokou mzdu, zákonitě promění své peníze ve zboží a služby a stanoví tak pro celou společnost určitou laťku, kterou budou ostatní následovat.

3) VYŠŠÍM OTROKŮM – zejména novinářům – je nutné dát VYŠŠÍ MZDU, nejen proto, aby byli snadno ovladatelní a stanovili úroveň spotřeby, ale také proto, aby začali PŘEZÍRAT nízké „plebejské“ otroky. Vybraným dobře placeným otrokům je nutné vštěpovat myšlenku – kterou budou dále šířit už sami, protože to bude jejich vlastní přesvědčení -, že právě vinou nezaměstnaných otroků musejí všichni platit vysoké daně (třeba i 5 či 10 tisíc korun měsíčně). Přitom je zřejmé, že státní rozpočet je velmi dobrým a levným zdrojem příjmů (protože existuje jen velmi ledabylá kontrola jeho výdajů) a daně jsou vysoké především proto, že z rozpočtu čerpá (mimochodem velmi jednoduše) mnoho zájemců. Doposud nezaměstnaní otroci tak postupně získají větší pocit viny a budou se chtít zaměstnat za každou cenu – i za cenu minimální mzdy. Tím budou moci být vzpurní otroci propouštěni a udržováni ve stavu trvalé nejistoty a tedy i poslušnosti.

4) Je nutné udržet OPTIMÁLNÍ MÍRU NEZAMĚSTNANOSTI pro zajištění maximálně NÍZKÉ CENY práce. Je-li nezaměstnaných příliš málo, mohou ZAMĚSTNANÍ otroci požadovat velmi snadno vyšší mzdu, protože se stávají nenahraditelnými. Je-li naopak nezaměstnaných otroků přibližně 20 a více procent, musí je zase ostatní otroci živit a musí se stanovit vyšší míra zdanění, protože státní rozpočet nestačí ani na vyplácení „zákonných“ sociálních dávek. Optimální množství nezaměstnaných otroků z hlediska podnikatelů (otrokářů) je okolo 8 %.

5) Chytrou politikou dosáhnout extrémně NÍZKÉ INFLACE (je třeba vhodně indoktrinovat ČNB), což musí být vykládáno jako vynikající úspěch stability měny. Je zřejmé, že nedostatek peněz („krve v oběhu“) působí napětí, lidé žijí v nedostatku a aby zajistili své rodiny, musejí pak pracovat i za velmi nízkou mzdu… Neexistuje pro ně jiné řešení, než vzít tu práci, která je k dispozici. Přitom je snadné udržet v oběhu malou peněžní zásobu . Nedostatek peněz v ekonomice („bylo dosaženo nízké inflace“) pak velmi snadno způsobí požadovanou nezaměstnanost (okolo výše zmíněných 8 %). „Páni“ mohou následně na trhu práce velmi snadno vybírat své „otroky“ – tím se zboží vyrobí maximálně levně. Zároveň v souběhu s velmi sofistikovaným REKLAMNÍM SYSTÉMEM (viz dále bod č. 9) budou lidé požadovat stále větší a větší množství NOVÉHO zboží. Snadná dostupnost mnoha různých druhů úvěrů či leasingů dále umožní, aby lidé museli pracovat více a spolehlivěji (NEZBYTNOST splácet dluhy). Je opravdu nanejvýš dobré si uvědomit, že zcela nejlépe MUSEJÍ pracovat ti otroci, kteří mají velké půjčky a ty musejí pravidelně splácet. Tím se dosáhne vysoké stability i budoucí práce. Je-li řejmé, jak velká část peněz je úvěrována, je také zřejmé, že lidé musejí tuto HODNOTU v řádných termínech splatit. Ideální bude, když se dosáhne deflace, protože lidé pak musejí na zaplacení svých dluhů odevzdat mnohem vyšší množství práce. ČNB bude udržovat peněžní agragát M2 na minimálních přírůstcích („musíme zajistit nízkou inflaci“), aby nové peníze do ekonomiky přicházely právě a pouze z nových úvěrů. Právě tak budou lidé nejlépe pod kontrolou.

6) Lidem nelze dávat bezplatně peníze, v žádném případě ne formou nárokové dávky („životného„), protože pak by mohli svobodně volit a uzavírat takové pracovní smlouvy, které by byly výhodné nikoliv pouze pro zaměstnavatele, ale také pro ně. Tyto smlouvy by vznikly na základě rovnosti partnerů – nikoliv na základě nezbytnosti či životní nouze. Tedy tento stav nelze dopustit.

7) Veškeré sociální dávky je nutné vázat na spolupráci s ÚŘADEM PRO OTROKY, kde se otroci budou dobrovolně registrovat, tím jim však vznikne povinnost nastoupit do té práce, kterou jim přidělený otrok-úředník určí. Otroci úředníci musí mít velmi nízké mzdy, aby byli velmi závistiví. V případě, že otrok odmítne s tímto pracovním úřadem spolupracovat, budou jeho rodině dávky odebrány (resp. nárok na životní minimum). Aby otroci byli čistí a v práci upravení (abychom při udílení pracovních rozkazů, přebírání práce či jejich kontrole příliš netrpěli), je třeba stanovit minimální mzdu právě na té úrovni, aby si mohli dovolit zaplatit malý byt, vodu i energii na pračku. Je vhodné dokonce tolerovat i několik týdnů mimo práci, kterou by si měl otrok rozložit tak, aby načerpal co nejvíce energie do své další činnosti.

8) UČITELŮM JE TŘEBA DÁVAT VELMI NÍZKÉ MZDY. Největším nepřítelem této koncepce je sebevědomý učitel-muž, který rozumí SVĚTOVÝM SOUVISLOSTEM, rozumí tomu, jak se „točí svět“, a který by toto poznání mohl předat dětem – mladým otrokům. Toto by mohlo celý systém narušit. Je třeba, aby učily především ženy, které obvykle nemají čas ani sílu o těchto souvislostech přemýšlet, protože se musejí starat o svoji rodinu (obvykle nemají dost zdrojů na zaplacení hlídání dětí atd.). Také je velmi dobré, když ve školách budou nekvalifikovaní učitelé, protože pro naše účely stačí pracovní síla, která vykonává jednoduché a opakující se úkony.

9) Aby otroci více pracovali, je na ně třeba působit pomocí REKLAMNÍHO systému a vnucovat jim zboží, které obvykle k ničemu nepotřebují. Otroci lákavé nabídce obvykle snadno podlehnou – a budou potřebovat více a více peněz na své vysněné zboží a velmi snadno tak podají VYSOKÝ PRACOVNÍ VÝKON. Navíc toto zboží nemá vlastně žádnou výrobní cenu, dělají je stroje. Otroci po něm budou toužit, a aby si je mohli koupit, tak budou muset pro nás pracovat.

10) Je nutné vytvořit v zemi takovou náladu, aby se NERODILY DĚTI. Ženy, které se starají o děti a o rodinu přece nemohou VYRÁBĚT požadované množství zboží. Navíc jakmile obyvatelé sami vyhynou, bude pak velmi snadné mít užitek z celé země.

11) Také je velmi výhodné, aby se celý státní systém dostal do potíží. Ideální je, když stát zcela zkrachuje. Nezbytným předpokladem je, zvýšit veřejné dluhy. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, je nutné MLUVIT o potíráníkorupce. Je dobré čas od času uvést jedno jméno, aby ve společnosti vznikl mylný POCIT, že policie a další činitelé korupci potírají. Přitom je zřejmé, že právě policie a soudy podléhají svodům „klientelismu“ nejvíce. Veřejné rozpočty jsou z principu veřejné. Je štěstí, že otroci nevyžadují převedení všech výdajů (KDO rozhodl, KDY rozhodl, KOMU byly VEŘEJNÉ peníze poskytnuty) na internet, protože pak by došlo k větší efektivitě státních financí a veřejné dluhy by přestaly růst…

12) První vlády po roce 1990 zprivatizovaly obrovský státní majetek. Dodnes nebylo záměrně uvedeno v JAKÉ CELKOVÉ VÝŠI. Právě v této době, kdy do státní kasy ročně plynuly „zdarma“ vysoké finanční částky – jakési infuze, se úředníci naučili penězi mrhat. Je rozhodně velmi nutné nepoukazovat na spojení politiků a soukromých politických (ekonomických) zájmů – lidem by pak začlo být zřejmé, že v současné době NELZE veřejné finance bez zavedení zcela PRŮHLEDNÉHO SYSTÉMU zvládnout. Takže pamatujte: transparentní účty musí zůstat pro média naprosté TABU.

( No není to dokonalé? Je to dokonalé! 🙂

Hodnocení aktuálního stavu:

Země Česká republika je už velmi dobrou kolonií. Je to patrné především z následujících relevantních (!) údajů:

1) Česká republika vyrábí přibližně 60 % hodnoty HDP – přepočteno na hlavu ve srovnání s průměrem zemí EU.2) Cena pracovní síly v ČR netvoří odpovídajících 60 %, ale pouze asi 20 % ceny obvyklé v zemích EU. Měsíční náklady na jednoho pracujícího jsou v ČR přibližně okolo 20 000 Kč, oproti 100 000 Kč obvyklým v zemích EU.3) Míra natality je na úrovni 1,2 dítěte na jednu ženu, vymírání je tedy přiměřené a rychlé. (Radovat se může zejména pan profesor Rabušic, protože bude více cest, bytů a jiných technických užitečností na zbývající omezený počet obyvatel. Tak nám tu vznikne luxus. Ale pane profesore, nebylo by nejlepší, kdyby lidé z planety Země úplně zmizeli?) Škoda jen, že je také nutné domyslet (pane profesore), kdože se bude starat o obrovský počet důchodců… Že by onen japonský robot?Vzhledem k tomu, že se nerodí děti, je již dnes výrazně nižší spotřeba všeho, co souvisí s dětmi. Časem (jak bude národ dále vymírat) vznikne dokonce přebytek bytů a následně se tedy sníží i stavební výroba, ze které nelze mít užitek, protože byty nelze vyvézt ze země. V nejbližší době nás čeká vyšší nezaměstnanost také proto, že bude potřeba méně učitelů.

A tak se nám zadání podařilo splnit na výbornou. Nebo jsme snad kdesi udělali logickou chybu?

michal.rusek@casodej.cz, 20. srpna 2003

Přestože text je laděn zdánlivě humorně, je spíše smutným popisem stávající reality. Samozřejmě že výkonnost české ekonomiky je nižší, než je průměr za EU (máme horší pracovní návyky, horší organizaci práce, horší know-how, ale především horší přístup k nutným ekonomickým zdrojům, tj. kapitálu), ale ÚMĚRNĚ ceně vyrobeného zboží (či služeb) by však MĚLY BÝT nižší i MZDY, než je průměr za EU. To by bylo logické, pokud by stejmá práce byla stejně oceněna. Tak tomu však není, což každý ví. Málo pozornosti je však věnováno problému PROČ tomu tak je.

Např. piloti ČSA nedávno argumentovali, že všechny vstupy mají srovnatelné, fungují na stejném trhu – tak PROČ by neměli mít stejné platy, jako jejich kolegové ve světě? Argument, že český trh není srovnatelný se zahraničním, je pravdivý jen z části. Jistě není pravda, že letenky ČSA jsou levnější, A PRÁVĚ PROTO mají piloti menší platy. Samozřejmě důvod shledávám jinde: Proč by měl vlastník aerolinií dávat pilotům vyšší platy, přestože na to třeba má, KDYŽ HLADINA MEZD JE V ČR nízká? A tak je tomu i v mnoha jiných profesích, zejména v soukromém sektoru.

„Tržní cena“ práce zaměstnance často nijak neodráží míru zisku, bývá závislá pouze na převisu pracovní síly a v našich podmínkách i na minimální mzdě. Existuje řada oborů, v nichž se dosahuje vysokých zisků právě kvůli možnosti velmi nízké ceny práce. Proč dávat za práci vyšší cenu, než je nezbytně nutné? A nelze hned argumentovat tím, že trh se už postará o to, aby neexistoval obor, ve kterém lze snadno přijít k vysokým ziskům, že právě nízké mzdy jsou tou jedinou tržní výhodou, díky níž zaměstnavatel a jeho firma přežije. Někdy ano, a často ne.

Jinými slovy: Naše celková výroba přepočtená „na hlavu“ je nižší „pouze“ v poměru 60 : 100. Tomuto poměru však neodpovídají mzdy, které jsou nižší v mnohem větším poměru 20 : 100. Proč tomu tak je? Proč nejsou také nižší v poměru 60 : 100?

Odpověď je prostá: Protože to je v ČR možné.

Poznámka autorky: Zatím možné. A hlavně již nepřípustné!! A že k tomuto probuzení z této nemravné letargie přispěli i tzv uprchlíci? Tak na to vemte jed…

 

Tak znovu. Je to normální?? Stále nic? Stále si myslíte, že to je jen takový text, či videozáznam pro pobavení dětí, či dospělých, co mají rády, rádi pohádky? Mám na mysli tu o tom Trautenberkovi, co přeprodával vodu, která mu neříká pane. Podobnost lze hledat i u figur, nám se vnucovaných, které neustály to, že nebyly brány národem vážně a které by pro vlastní zisk rozprodaly celou naší zem i s tím, co jim neříká pane, protože to kdysi bohapustě ukradly.

A nyní si dovolím příklad z praxe a z nedávné události, nyní vás seznámím s fakty, která se snoubí s mamonem a se zelenými papírky, pro které se děje veškerá šikana člověka, člověkem…V jejíž režii se pro tyto zelené papírky vraždí po staletí, kdy vlastní živočišný druh, vyvražďuje sebe sama a to vše jen a jen pro ty, opět člověkem vymyšlené šikanózní zelené papírky, jejichž hodnota je postavena ZÁMĚRNĚ, nad jiné a skutečné hodnoty, nad životy lidí. Lidí, kteří přežívají, lidí, kteří žijí v systému, kde už život není ani na život, ale ani na umření. Lidí, kteří nevědomky, protože to je běžné, jsou otroky svých otrokářů. Tito otrokáři záměrně propůjčili neobvykle obludnou moc penězům. Sami jim propadli natolik, že se nedokáží z tohoto zajetí oprostit a tak nás do této již přežité vraždící smyčky, stále silou vůle a všemi dostupnými prostředky zatahují…Jak dlouho ještě?! Jak dlouho ještě chcete setrvávat v této minulostní, dnes již neopodstatněné smyčce, která rdousí tento nemocný a již skomírající Svět? Jak dlouho si lidé, nyní probuzení, nechají líbit tuto šikanu bank a v ní nemocných tzv. mocných? Jde opět a pouze o jedno: Žít a nechat žít, být, či nebýt….

Pokud být, pokud žít, tak je třeba zrušit tento nemorální, nenormální systém, který se díky ještě několika málo nemocným tváří, coby normální a nenahraditelný fakt, který, jako kdysi vláda jedné strany, navždy a navěky a nikdy jinak, rdousí vše přirozené a dobré ve své nenasytnosti neurvalosti a nesounáležitosti s druhými.

A nyní si dovolím příklad z praxe a z nedávné události, nyní vás seznámím s fakty, která se snoubí s mamonem a se zelenými papírky, pro které se děje veškerá šikana člověka, člověkem…Tzv. vývoz „demokracie“. To slovo se stalo díky těmto krajnostem, kdy cílem je zkáza, zprofanovaným…

Závěť Muammara Kaddáfiho

Vyznání plukovníka Kaddáfího (necenzurováno západními masmédii) 13. 4. 2011 Kaddáfí neodpojený a necenzurovaný Vzpomínky mého života:

Plukovník Muammar Kaddáfí, vůdce revoluce, 5. dubna 2011 Ve jménu Alláha, dobročinného a milosrdného…Po 40 let, či to bylo déle, nevzpomínám si, jsem dělal vše, co jsem mohl, abych dal lidem domy, nemocnice, školy, a když byli hladoví, dal jsem jim jídlo. Dokonce jsem Benghází přeměnil z pouště na zemědělskou půdu, přestál jsem útoky kovboje Reagana, když zabil mou adoptovanou osiřelou dceru; pokoušel se zabít mne, a místo toho zabil nebohé nevinné dítě. Pak jsem pomohl svým bratrům a sestrám z Afriky penězi na Africkou unii. Dělal jsem, co jsem mohl, abych pomohl lidem pochopit koncept skutečné demokracie, kde výbory lidí řídí naši zemi. Ale to nikdy nestačilo, jak mi někteří řekli, dokonce ani lidé, kteří měli 10-pokojové domy, nové vybavení a nábytek, nebyli spokojeni, protože jak byli sobečtí, chtěli více. Řekli Američanům a dalším návštěvníkům, že potřebují „demokracii“ a „svobodu“, a nikdy nepochopili, že jde o systém hrdlořezů, kde největší pes požírá ostatní, ale byli těmito slovy okouzleni a nikdy nepochopili, že v Americe není žádné bezplatné lékařství,nejsou žádné bezplatné nemocnice, žádné bezplatné bydlení, žádné bezplatné vzdělání a žádné bezplatné potraviny, vyjma toho, kdy lidé žebrají nebo stojí dlouhé fronty na polévku. Ne, bez ohledu na to, co jsem udělal, nikdy to některým nestačilo, ale další věděli, že jsem synem Gamala Abdela Nassera, jediného skutečného arabského a muslimského vůdce, kterého jsme měli od doby Salaha-al-Deena, který získal Suezský kanál pro své lidi, stejně jako jsem já získal Libyi pro své lidi, byly to jeho šlépěje, ve kterých jsem se pokoušel jít, ochránit své lidi před koloniální nadvládou – před zloději, kteří by nás okradli. Nyní na mne útočí největší vojenská síla v historii, můj malý africký syn Obama mne chce zabít, sebrat naší zemi svobodu, sebrat nám bydlení zdarma, léky zdarma, vzdělání zdarma, potraviny zdarma, a nahradit to americkým stylem zlodějny zvaným „kapitalismus“, ale my všichni v rozvojovém světě víme, co to znamená, znamená to, že země řídí korporace, že svět řídí korporace, a lidé trpí. Takže nemám jinou možnost, než se jim postavit, a pokud si to Alláh přeje, zemřít na jeho cestě, cestě, která dala naší zemi bohatou zemědělskou půdu, potraviny a zdraví, a dokonce nám umožnila pomáhat našim africkým a arabským bratrům a sestrám, aby zde, v libyjské džamahírii, mohli pracovat s námi. Nechci zemřít, ale pokud to bude potřeba pro záchranu této země, mých lidí, tisíců mých dětí, pak ať se tak stane. Nechť je tato závěť mým hlasem světu, že jsem se postavil křižáckým útokům NATO, postavil se krutosti, postavil se podvodu, postavil se západu a jeho koloniálním ambicím, a že jsem stál se svými africkými bratry, svými skutečnými arabskými a muslimskými bratry jako maják. Když si ostatní stavěli hrady, já jsem žil ve skromném domě a ve stanu. Nikdy jsem nezapomněl na své mládí v Sirte, nerozhazoval jsem náš národní poklad pošetile, a stejně jako Salah-al-Deen, náš velký muslimský vůdce, který zachránil Jeruzalém pro islám, jsem si pro sebe vzal jen málo…Na západě mne někteří nazvali „šílencem“, „bláznem“, ale znají pravdu, přesto však nadále lžou, vědí, že naše země je nezávislá a svobodná, není v koloniálním sevření, že má vize, má cesta je a vždy byla jasná a byla pro mé lidi, a že budu bojovat do posledního dechu, abych nás udržel svobodnými, nechť nám Alláh všemohoucí pomůže zůstat ve víře a svobodnými. Plk. Mummar Kaddáfí, 5. 4. 2011Copyright Col. Mu’ummar Qaddafi, – Mathaba. NetZdrojPozn. redakce: No, a jak že si to ty libyjské oběti Kaddáfího diktatury vlastně žijí? Připomíná to čtenář Jan na naší facebookové stránce: HDP na obyvatele…$ 14.192, měsíční podpora v nezaměstnanosti $ 730, měsíční plat zdravotní sestry $ 1.000, příspěvek při narození dítěte $ 7.000, měsíční podpora nesamostatně výdělečně činných (závislých) osob $ 1.000, nevratná dotace státu na pořízení bytu pro novomanžele $ 64.000, nevratný příspěvek na provozování živnosti $ 20.000, cena benzínu $ 0,14/ litr. Zdarma: zdravotní péče a část léků, školní vzdělávání. Vzdělávání a stáže v zahraničí: placeny státem. Nájemné: neexistuje. Platby za energie v domácnosti: neúčtují se. Automobil: zpravidla z 50% dotuje stát. Úvěry bez úroků. Systém obchodů pro mladé rodiny (ne-bohaté) za dotované ceny výrobků. Alkohol-nežádoucí, není. Na první pohled je vidět, že finančně jsou na tom o světelné roky lépe, než otroci čeští a slovenští. Jen si představte, že by vám Nečas s Kalouskem z lásky věnovali ze státní pokladny po svatbě na zařízení bytu téměř jeden a půl milionu korun! Ano, Libye dělá některé věci jinak, a proto musí lehnout popelem, aby západní elity zahladily stopy a případnou chuť svých poddaných. Ještě že máme ty bomby!

Zdroj

Zamyslete se, k čemu všemu by se tyto bilióny dolarů mohly na této týrané planetě zvané Země, daly použít: Tam, kde není vody, tu vodu dodat prostřednictvím výstavby systému kanalizačních sítí. Tam, kde děti umírají a nedožijí se ani věku jednoho roku kvůli nedostatku vody a jídla, což je v dnešní době a při všech těch darech záměrná neodpustitelná vražda těchto bezbranných neviňátek, dodat potraviny, vodu, peníze na výstavbu a rekultivaci půdy.

Co je to půda?

Půda je jedním z hlavních přírodních zdrojů. Poskytuje nám obživu, ale i prostor pro stavbu obydlí nebo cest. Rostlinám umožňuje růst, poskytuje výživu a oporu a stejně nezbytná je i pro mnoho druhů živočichů, kterým slouží jako životní prostředí, zdroj obživy, teritorium či úkryt. Půda je prostředím, v němž probíhá archeologický a paleontologický výzkum, a které slouží k zachování genofondu rostlin a živočichů.

Člověk půdu svojí činností ovlivňuje a přetváří, čímž může způsobit její značné proměny až úplnou devastaci. Nezodpovědný zásah tak může v poměrně krátké době zcela zničit to, co se tvořilo v průběhu stovek až tisíců let.

Chceme dále jen ničit? Proč ničit a hlavně, pro koho ničit?

USA je zdrojem zkázy, USA je země, která se podepisuje na ničení, na odstraňování všeho dobrého z povrchu zemského. Je to ztělesněný ďábel tohoto světa a zhoubný nádor na tomto, nám darem daným životním povrchu. Vše to příkoří na těchto darech ony postupují s tím záměrem, záměrem likvidace logiky, kterou nám vyvrací svými zrůdnými záměry a následnými činy a tyto činy a záměry mají být považovány za normu.

Ne, to není norma, ne to není normální a skutečný, život podporující stav. Zbavme se jej konečně!

To vše je zlo a to zlo jsem se pokusila nastínit a pojmenovat jeho zdroj…

 

 

 Milena Poláková

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • JL cituji: „Zachovat si trvale hmotnou existenci znamená v tomto světě pro každého jedinou vobu – boj.“ Tak toto je přesně nesmysl, kterým podporujete aby se válčilo, aby svět byl permanentně ve válečném boji ve jménu zisku.. Je to zastaralé klišé, že člověk člověku je dravcem a patří do minulostního myšlení, které nevede k pokroku.

  Marie- Vám děkuji za stručný, leč hezky vyjádřený komentář. Jste statečná a sebevědomá žena, což je pro tento nemocný svět dobře. Věřím, že je nás takto smýšlejících většina ♥

  Petr – Děkuji Petře za vyčerpávající a poučné sdělení.

  Mějte se hezky a díky všem za příspěvky. Milena Poláková

 • Okno do historie: Benešové dekrety.
  Tento email, ze kterého je vidět, jak neznalost důležitých faktů z dějin svého národa z nás dělá opravdu možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a poddajné občany. Myslím, že by Vás to mohlo zajímat .
  Nevím, proč se tak důležitá fakta musí šířit jen po internetu! Mělo by se to pokaždé povinně objevit v tisku hned po všech těch kecech
  a omluvách našich vrcholových politiků Němcům, aby už navždy zavřeli zobák oni i revanšisti a aby bylo o odsunu sudetských Němců všem Čechům,
  ale i Sudeťákům, už konečně vše naprosto jasné a nezvratné! Základní myšlenku k nucenému odsunu tzv. sudetských Němců totiž nevymyslel prezident Beneš, ale vznesl a také prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii. Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se tento etnický problém vyřešil už jednou pro vždy, tak jak se to předtím stalo mezi Řeckem
  a Tureckem. Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala a také ji pomohla plně prosadit u spojenců. Britská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný Protokol Postupimské Konference
  z 2. srpna 1945. Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě. Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské vlády. Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní iniciativy. Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně. Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je museli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku. Samotný odsun logisticky připravila právě jejich Mezispojenecká Komise v Německu. Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské zóny, podle přesného a závazného plánu převážně během roku 1946. Československo odsun vůbec nenavrhlo a tedy ani nezpůsobilo. Nemá tedy za něj logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost. Odsun se konal pod přísným dohledem Mezispojenecké Komise a Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení. Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda a skutečně poškození Němci měli předložit a uplatňovat tehdejším vítězným mocnostem = USA, Velké Británii a Rusku. Vládní kruhy v Německu a Sudeťáci ovšem nejsou naivní a tak periodicky vznáší své domnělé nároky vždy jen na Českou republiku. Ovšem vždy pouze prohlášeními německých politiků, nikoli normální úřední a soudní cestou. Předpokládají zřejmě, že Češi si z neinformovanosti nechají snadněji cokoliv namluvit a budou tak zbrkle jednat dokonce proti vlastním zájmům. O to se asi z naprosté neinformovanosti pokusil jak Havel, tak Nečas a Schwarzenberg. Máme však důvod domnívat se, že to ale nebylo z neinformovanosti ale úplně z jiných postranních zájmů…
  Německo a Němci totiž právě na základě oné dohody vítězných mocností nemají už možnost vznášet žádné hmotné, ani finanční nároky plynoucí z nuceného vysídlení, poněvadž Německo je doposud stále vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou a později ještě ratifikovanou v Paříži 23. října 1954 (Convention on the Settlement of Matters Arising out of the War and Occupation, signed at Bonn on 26, May 1952, as amended by Schedule IV to the Protocol; on the Termination of The Occupation Regime in the Federál Republic of Germany, signed in Paris on 23. October 1954) 332UNTS 219. Podle kapitoly 6, článku 3, této smlouvy Německo nemůže už nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k trvalému zabavení německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci jako reparace, nebo jako přímý následek jimi vyvolané války.
  Podle kapitoly 8, článku 1 této dohody němečtí příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné hmotné ani finanční nároky proti spojencům a jejich občanům a takové nároky nemohou být už nikdy projednávány ani německými soudy.
  Podle článku 3, téže kapitoly, Německo, nebo jeho příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jakýchkoliv jejich činů nebo opomenutím mezi koncem války od 5.května 1945 až do nabytí ratifikační platnosti této smlouvy 5. května 1955 ! Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády
  a jednotlivých Němců na území Československa přešel do plného vlastnictví Československa a jeho občanů jako povinná splátka na reparace za všechny válečné škody způsobené právě Němci. Skutečné válečné škody způsobené Československu Německem přitom vysoko přesahují zmíněný zabavený německý majetek. Německo navíc dodnes nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu za tyto škody navíc a je tedy dodnes obrovským dlužníkem České i Slovenské republiky, nikoliv naopak. Prof. Dr. George E. Glos J.S.D. (Yale) http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html (http://www.lidice.cz/obec/historie/komentar.html)
  Již tehdy, nedlouho po válce, jasnozřivě, snad s velikou předvídavostí,
  jasně kladl na srdce prezident E. Beneš všem svým občanům nutnost
  pamatovat a nezapomínat.

 • Za všechno můžou muži :D, tak to mě pobavilo. Jinak bohužel tohle JE normální. Proč? Protože na této Zemi po miliony let život je boj, kdo nebojuje tak zemře, nebo se stane otrokem. Jinak to nikdy nebude. Existence která nemá sílu se prosadit buď zanikne, anebo se musí spolehnout na ochranu jiných, čímž se stane otrokem. Vnitrodruhové masakry jsou bohužel taky časté. Jestli tohle všechno chcete změnit tak hodně štěstí, bylo by to fajn, ale doteď to takto fungovalo odjakživa. ČR využívá mechanismu který použilo velmi úspěšně třeba obilí nebo brambory – když má něco efektivní produkci a malé náklady, tak se o to agresivní existence bijí, aby to mohli využívat, ale nezničí to.
  Vše je jen rovnováha chaosu a řádu, kde budoucnost určuje příští nejpravděpodobnější stav. A ten boj bude asi věčný.

  Tohle celé otevírá řadu dalších otázek. Například – Je možný pokrok bez boje? Kdybysme tu seděli pořád v míru a pořádku, myslíte si, že by jsme nezlenivěli ? Nezakrněli by jsme ve své vlastní existenci při absenci jakéhokoli konfliktu ?
  Každý má ony dvě volby, buď pujde a bude bojovat. Anebo bude sedět v míru a časem se rozplyne a zmizí. Zachovat si trvale hmotnou existenci znamená v tomto světě pro každého jedinou vobu – boj.

 • Jsem žena, a přesto cítím, že bych v případě nouze dokázala vzít do ruky adekvátní zbraň, abych měla možnost dál žít svůj život jako lidská bytost. Pokud by se mi to nepovedlo, tak bych alespoň zemřela s myšlenkou, že jsem něco udělala pro své děti a další potomky, hlavně mého /ženského/ pohlaví.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*