CETA je „mnohem více než jen smlouva o obchodu, je o národní suverenitě“

CETA je „mnohem více než jen smlouva o obchodu, je o národní suverenitě“

Nizozemští aktivisté shromáždili téměř dvě třetiny podpisů potřebných k zahájení celostátního referenda o smlouvě o volném obchodu mezi Kanadou a EU, známé jako CETA. Vedoucí kampaně Arjen Nijeboer hovořil s rádiem Sputnik o třech hlavních bodech dohody, kvůli které jsou aktivisté zvláště znepokojeni.

Po sedmi letech vyjednávání byla na konci října v Bruselu podepsána kontroverzní dohoda o volném obchodu.

Nicméně, dohoda musí být ještě ratifikována Evropským parlamentem, jakož i národními a regionálními parlamenty všech 28 států EU.

Mezitím, přes 190 tisíc lidí, z potřebných 300 tisíc, již podpořilo petici za veřejné hlasování o dohodě, nedávno podepsané Ottawou a Bruselem.

V petici se uvádí, že CETA je hrozbou pro demokracii, neboť dává příliš mnoho moci velkým korporacím a povede k závažným důsledkům pro národní práce, sociální, ekologické a spotřebitelské normy.

Pokud bude přijata, dohoda CETA odstraní téměř všechna obchodní cla mezi EU a Kanadou.

Rádio Sputnik provedlo rozhovor s Arjenem Nijeboerem, manažerem kampaně „Více demokracie“, jedné z organizací, které spustili petici, která vyzývá k referendu o CETA v Nizozemsku a ptalo se ho, proč je organizace proti této dohodě o volném obchodu.

„Samozřejmě, že existují i dobré strany o CETA, ale velmi se obáváme demokratické nevýhody této dohody. Nejsme proti obchodování, nejsme kampaň proti obchodu jednotlivých zemí mezi sebou navzájem, ale proti způsobu, jakým to bylo vytvořeno,“ vysvětlil Nijeboer rádiu Sputnik.

„CETA zavede zvláštní rozhodčí soudy, které budou opravňovat nadnárodní korporace žalovat vládu o miliardy eur v případě, že vláda zavede změny, které by mohly ohrozit zisky těchto korporací,“ uvedl Nijeboer.

Aktivista vysvětlil, že to znamená, že se vlády budou „bát této legislativy“.

„Za druhé, prostřednictvím CETA evropské vlády akceptují kanadské normy pro práci, jídlo, životní podmínky zvířat a životního prostředí, takže se vzdají suverenity svých vlastních evropských norem.“

„Za třetí, máme spolupráci v regulaci. Takže CETA bude instalovat nadnárodní subjekty přes Atlantik, které mohou zvětšit rozsah CETA, a poměrně malým vlivem parlamentů,“ sdělil aktivista rádiu Sputnik s tím, že toto jsou tři hlavní důvody, kterých se aktivisté obávají.

„Nejde jen o obchod. CETA je mnohem víc než jen smlouva o obchodu,“ uvedl aktivista.

Arjen Nijeboer také vysvětlil, že i přesto, že referendum má pouze poradní roli, politická kultura v Nizozemsku je taková, že nizozemská vláda nemůže takové hlasování prostě ignorovat, i když není závazné.

„Měli jsme také referendum o smlouvě mezi EU a Ukrajinou,“ vzpomínal aktivista.

„Byl to modelový příklad. A vláda dosud tuto smlouvu neratifikovala a učiní tak pravděpodobně pouze v případě, že Nizozemsko dostane zvláštní záruky. A pokud tyto záruky nebudou, Nizozemsko smlouvu neschválí,“ uvedl aktivista.

Aktivista také uvedl, že si je docela jistý, že získá dostatek signatářů pro spuštění veřejného hlasování.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*