Češi, mějme se na pozoru! Dr. Edvard Beneš dávno varoval (záznam projevu)

Češi, mějme se na pozoru! Dr. Edvard Beneš dávno varoval (záznam projevu)

Začíná jít do tuhého. Ta drzá baba od vedle, veřejně v souvislosti s uprchlickou krizí, připomněla odsun Němců z některých států Evropy po druhé světové válce, pro které, podle ní, neexistovalo morální ani politické ospravedlnění.

Nevím, jak si německá kancléřka dovoluje srovnávat současnou, převážně už ekonomickou uprchlickou krizi ze zemí subsaharské Afriky s tehdejším vysídlením Němců na základě platné Postupimské dohody po skončení druhé světové války z let 1945 a 1946.

Je to naprosto nepřípustný precedent a nehoráznost. Pokud budeme brát v úvahu pouze naši, tedy Československou situaci od roku 1938 do roku 1945 je třeba připomenout na 120 tisíc českých lidí, 15 tisíc českých Židů a 18 tisíc německých odpůrců nacismu, kteří byli po Mnichovské dohodě nuceni odejít z příhraničních oblastí ČSR do vnitrozemí a vzdát se svých domovů. Mnoho lidí při této příležitosti zaplatilo životem, když začali řádit zfanatizovaní henleinovci. Dále ve druhé světové válce zahynulo 365 tisíc československých občanů, což bylo 3,51% z celkové populace obyvatelstva tehdejší ČSR. Celkově zahynulo ve druhé světové válce na 72 miliónů lidí z padesáti zemí světa. Tragédie takového rozsahu se naštěstí nikdy na světě v žádném jiném konfliktu neopakovala. A tato německá bestie si dovolí porovnávat současnost s minulostí?Proti takovému chování a vystupování je potřeba se rázně ohradit a před všemi našimi politiky, novináři a významnými osobnostmi, kteří počínání kancléřky jakkoli obhajují, se mít na pozoru a rázně se proti nim vymezit. Chování Německa v podání Angely Merkelové je nepřípustné, odsouzeníhodné a velmi nebezpečné! Kdo jej jakýmkoli způsobem omlouvá, vysvětluje a obhajuje, buď nezná dějiny, nebo nemá žádné vlastenecké cítění a nezáleží mu na naší zemi, nebo má nějaký osobní zájem, třeba obchodního či jiného chatrakteru pro paktování se s Němci. Do budoucna je tento směr nemožný vzhledem k nacionalistickým trvalým sklonům německé povahy, politiky a rozpínavosti.

Před počínáním Německa hned v květnu 1945 varoval už prezident Edvard Beneš ve svém projevu po příjezdu z exilu. Je dobré si jeho projev oživit.

„Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme jej! Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj za život byl vždycky bojem a bude bojem stále.

Za chvíli, za rok, za dvě léta, za čtyři, za pět let… bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat. Ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalizmus a šovinizmus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned povědět: „Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního krejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu vykradli, vyloupili, všecky ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili do posledního krejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zda-li nějakou část z toho máme také Vám nebo těm lidem, povolit, prosím.“

Až začnou nám vykládat: „no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od Vás vyhnali,“ aby to nebylo nelidské a tak… My jim musíme ukázat a zeptat se jich, co já jsem vždycky za války Angličanům a Američanům říkával: „Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde našim, obojím o život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů?“.

Já myslím, že humanitní k našim zásadám odpovídá to druhé.“

Může to někdo madam Merkel a jejím zastáncům přeložit, vysvětlit a připomenout?

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=wThCdxuMxQM

Mé další články k tématu Angela Merkelová:

Vážená Frau Merkel, nejsme Vaše spolková země!

Prý se vaří voda na každou… aneb Merkelová od válu!

Ano Angelo, Evropská unie musí hrát větší roli v celosvětovém dění, po dlouhé době souhlas
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*