Chceme volit?

Celý svůj život můžeme strávit analyzováním příčin neutěšeného směrování západní civilizace, můžeme hledat a přít se o ty nejlepší recepty jak to zlepšit, a přitom si ani neuvědomujeme, že my sami svým přílišným materiálním zaměřením to špatné, co kritizujeme, několikrát denně podporujeme. Kdo z nás tlačí na politiky a který politik tlačí na parlament a vládu, aby se změnil špatný zákon? I kdyby si na to někdo motivovaný našel čas, je to nákladný běh na více než jedno volební období.

Jediným viníkem nezaměstnanosti jsou politici

Česko dosáhlo smutného rekordu, když se počet lidí bez práce vyšplhal v lednu na 570 tisíc. A to je hospodářství udržováno jakž tak při životě astronomickým zadlužování státu, měst, obcí a občanů. Většina těchto peněz byla přitom „projedena“ v sociální oblasti, promrhána na dotace neperspektivním podnikům a stavbu budov státní, krajské a obecní byrokracie, které nikdy nic pozitivního nepřinesou, jen se plní zástupy úředníků.

Střední třída je v ohrožení

Definovat střední třídu je v současnosti složité. Některé zdroje mohou uvádět velikost příjmu nebo profesní zaměření, které jsou pro tuto třídu typické. Jiné studie zahrnují životní úroveň nebo profesní zaměření v terciárním sektoru, tj. sektoru služeb. V tomto případě se jedná o drobné podnikatele a živnostníky, obchodníky, státní úředníky, policisty a hasiče, atd.

Cesta do pekel vydlážděná evropskými dotacemi

„Došlo k zvrácení zákona! A policejní moc státu byla zvrácena společně s ním! Zákon, pravím, se nejen odvrátil od svého patřičného cíle, ale začal sledovat cíl zcela opačný! Zákon se stal zbraní všech druhů chamtivosti! Aniž by zabraňoval zločinu, zákon sám je vinen zlem, které by měl trestat! Pokud je toto pravda, jde o vážnou věc a morální povinnost mi nakazuje upozornit na ni své spoluobčany.“ Tak začíná kniha Zákon od Frederica Bastiata z roku 1850.

Blíží se úplný zákaz zbraní pro občany EU?

Když jsem se dozvěděl o připravované kampani proti ozbrojenému násilí, která má zpřísnit legislativu držení zbraní v celé Evropské unii, tak jsem ani nebyl překvapený. Byla to jen otázka času, kdy se to stane a pod jakou záminkou. Už jsme si zvykli, že Brusel de-facto rozhoduje o našich životech ve větší míře, než jsme ochotni připustit. Eurobyrokrati to dělají velmi šikovně, salámovou metodou a vše je podepřené argumenty, které jsou na první pohled logické. Vše je pro naše blaho, naše dobro, naše zdraví atd.

Stav demokracie 2014

Nikdo nemůže popírat, že my v Evropě a na Západě zejména nežijeme v demokracii. Musíme ale přijmout jistá pravidla, omezení a doktríny. První pravidlo je, že vlády jsou neomylné. Druhé pravidlo je, že když se někdo ve vládní sféře mýlí, je nutno jednat dle pravidla jedna. Manifestovat pro cokoli můžeš, ale musíš požádat o policejní ochranu a být připraven, že stejně nic nedosáhneš, vzhledem k pravidlu jedna a dvě (viz dvoumilionové manifestace v Londýně proti angažmá GB ve válce proti Iráku).

Svobodní budou kontrolovat sčítání hlasů pomocí vlastního programu

Svobodní požádali Ministerstvo vnitra – Státní volební komisi dne 13. května o vyjádření k tomu, že členové volebních komisí nesmějí sdělovat výsledky voleb do Evropského parlamentu až do neděle 25. 5. 14 22:00 hod., přestože se v ČR volební místnosti uzavřou už v sobotu 24. 5. ve 14:00 hod. (při volbách do Poslanecké sněmovny je mohou sdělovat ihned po uzavření volebních místností).

Pro koho je homofóbie?

K zamyšlení a napsání této úvahy mě přivedly stále silnější hlasy homosexuální menšiny za její práva, proti jejímu utlačování a diskriminaci, kdy vrcholem pro mě byla reakce autora článku, zveřejněném na webovém portálu „www.nakluky.cz„, který z politováníhodné sebevraždy čtrnáctiletého homosexuála, synovce Ester Janečkové, obviňuje nehomosexuální a údajně tedy homofóbní část školní třídy.

PETICE PROTI ROZMÍSTĚNÍ VOJSK NATO V ČESKÉ REPUBLICE

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s rozmístěním vojsk NATO v České republice. Tímto vyzýváme ministra zahraničí a vládu České republiky, aby respektovali právo občanů o tomto rozhodnout jedině v referendu, a ne o nás bez nás!!! Také chceme připomenout postoj pana Zaorálka a hlavně ČSSD v době rozhodování o umístění radaru U.S.A v Brdech.

Stát nám bere půlku výplaty, ale dělá nám i daleko horší věci

Napsal jsem článek tom, kolik peněz nám stát zcela zbytečně sebere, a že by bylo mnohem efektivnější, pokud by nám je nechal. Stát nám sebere přibližně polovinu toho, co si vyděláme. Považuji za to za obrovskou částku – však se sami přiznejte, zda byste člověka, který svému pánovi musí odevzdat polovinu platu, nepovažovali za otroka.

Masarykovo desatero

Zkusme desatero hodnotových cílů, za kterými Masaryk šel. Jsou neurčité? Mlhavé? Nemají nic společného s realitou? Naopak. Ukazují sebezáchovný směr.

Dvojí selhání Miloše Zemana

Dvakrát selhal prezident Zeman ve své prezidentské funkci. Obě selhání mají jednoho společného jmenovatele a zároveň jedno selhání podtrhuje to druhé. Tím společným jmenovatelem je ruské velvyslanectví v Praze a oslava svátku osvobození.

Podzim 2015, důvod k oslavám, rekord bude na světě !

Ano, žádný jiný národ na světě nedosáhne takového rekordu, jako náš český. Je to neuvěřitelný výkon, na světě nenapodobitelný. Bez privatizované státní moci technicky nedosažitelný, ale je to tu. Na podzim roku 2015 se sen stane zkutečností. Na 7,5 miliónu obyvatel bude připadat cca 7,5 miliónu exekucí.

Jak se trapný slepenec TOP 09 i stébla své blbosti chytá…

Život tvoří hlouposti; viz komický minipříběh ze včerejší Sněmovny. Zprávu vlády o stavu české nezaměstnanosti podrobila pravicová opozice směšné rádoby drtivé kritice. Kalousek nemůže přenést přes srdce fakt, že je v Česku nejméně oblíbeným padákovým politikem, zatímco Babiš suverénně u voličů s převahou vede, stejně jako jeho ANO s 37 procenty; o patnáct procent víc než topkaři.

Zánik lidské společnosti, nebo změna myšlení?

Díky postojům čelních politiků EU a USA jsem se na příkladu Ukrajiny vlastníma očima a ušima několikrát přesvědčil, co je a čemu slouží tzv. „západní politika“. Válečné štvaní a vyhrožování sankcemi na základě vykonstruovaných záminek zemím, které se nechovají podle připraveného kořistnického scénáře, je nechutné. Lidé, kteří tato představení rozehrávají, jsou psychicky nemocní, zkažení, nejsou hodni jména Člověk.