Dluh a jeho historie V.

Existují různé způsoby, jak získat moc nad jednotlivcem či státem. K nejefektivnějším způsobům patří přivést dotyčného jednotlivce, či stát do dluhů.