Videa: Imigranti z „Džungle“ v Calais blokovali dálnici při chaotických nočních střetech s francouzskou policií

Kolem 150 migrantů, někteří vyzbrojeni železnými tyčemi, se pokusilo zablokovat nebo vylézt na nákladní automobily, které mířily k Eurotunelu během pokračujících střetů s francouzskou policií, které trvaly dlouho do noci v chaotických scénách kolem uprchlického tábora zvaného „Džungle“ ve Francii.

Jsou Syřané zbabělci?

I když se to většina Bruselu poplatných evropských medií snaží zastřít, převážnou část uprchlíků vynucujících si bezvízový a dokonce i „bezpasový“ vstup na území Ev­ropské unie tvoří mladí muži.