O Víře a čí Bůh je vlastně ten větší.

Ahoj,
Povím ti teď něco o mojí cestě k stávající víře, a také bych byl rád kdyby jsi se v komentářích podělil s námi všemi o tu svoji. Určitě to je velice zajímavý příběh který nám pomůže rozluštit spletité krásy života.

Kde se skrývá Bůh?

Z dob počátků kosmonautiky se vypráví příběh. Když první kosmonaut Jurij Gagarin poprvé spatřil Zemi a vesmír z kosmické lodi sdělil řídící věži „Boha nikde nevidím“. Je to jen pár dní, kdy pod jedním z mých článků mi dal jeden z čtenářů v diskuzi otázku „A kde je ten Bůh o kterém píšete?“

JEN PRO SILNĚJŠÍ POVAHY! :: III. světová válka aneb jako lidský druh jsme těsně na hraně dalšího totálního sebe-vyhlazení a zániku civilizace

Skutečně to obrovské množství zpráv, které v poslední době proudí nejen ze západní části planety Země, ale také i jako varující zprávy, které pochází ze zdrojů blízkých Kremlu, skutečně může dojít k naprosto absurdnímu rozhodnutí nějaké lidské bytosti či skupiny o tom, že se tak nebo onak spustí proces, při kterém nejen, že bude vyhlazeno 90% obyvatelstva, ale také na dlouhé tisíce let bude planeta Země neobyvatelná.

Branná povinnost

Udělám vše proto, abych se zbavil českého občanství, nikdy nepůjdu vstříc militantním, šikovně schovaným, náladám českých zákonodárců a zásadně a bytostně nesouhlasím s vedením „vojenské“ politiky České republiky

Příběhy velikonoc

Je začátek dubna a právě slavíme velikonoce. Vedle vánoc patří k nejvýznamnějším svátkům roku. Jejich původ se skrývá v šerém dávnověku. V době kdy lidé uctívali přírodu jako božstvo a orientovali svůj život podle opakujících se přírodních cyklů.

KRYM aneb ukázka nejkrásnějšího a nejvyššího duchovního tvořivého umění a harmonizace dalšího kousku planety Země z rukou, pravděpodobně dnes nejmoudřejší, veřejně činné osoby, z rukou Vladimíra Vladimiroviče Putina.

Snažím se psát o tomto skutečně nejvyšším tvořivém umění bytosti, zvané Vladimír Putin, již mnoho měsíců. Od doby, co jsem poprvé sáhl, „jako bloger“, kolem roku 2011 na klávesnici počítače, jsem ucítil obrovskou touhu, abych tomuto neuvěřitelně moudrému člověku, vždy věnoval pár vět či odstavců textu.

Je skutečně davově-elitární způsob řízení planety Země tím jediným, co jsme schopní jako nádherné světelné lidské bytosti vymyslet proto, abychom mohli žít v trvalé harmonii a ve sdílení lásky a vzájemné pomoci a rozvoje našeho vědomí ?

Já se prostě globálnímu prediktorovi nedivím, ve své snaze vymyslet nejoptimálnější způsob zajištění celé logistiky „provozu planety Země“ postupně sahal, přes generace svých předků a až do současnosti, k nejrůznějším nástrojům vládnutí.

Bůh jménem Náhoda

Proč se někdo narodí ochrnutý a trpí celý svůj život a jiný je zdravý a vše se mu v životě daří? Proč někdo nastoupí do letadla které havaruje, či lodi která se potopí a jiný celý život cestuje bez problému?

„MEMORANDUM 33“ aneb otroctví národů pod taktovkou USA-ANGLIE-NĚMECKA-JAPONSKA definitivně končí..

Co kdybychom se, jako lidská civilizace, pokusili dále a hlouběji rozpracovat těchto 33 myšlenek, které zavnímal jeden z vás, že by po jejich realizaci v určité formě a dopadu, mohlo dojít k nastoupení cesty do vyšší oktávy lidského bytí. Jedná se o souhrn, z mého pohledu důležitých, snad i opěrných míst, od kterých by se dalo možná odrazit.

Přivítejme na našem území vojáky NATO, umožněme průjezd, komunikujme s nimi i s jejich veliteli jak jen to půjde, zkusme projevit moudrost, která bude pro USA šokující, zkusme být jen opravdu vědomí celé situace..bez násilí..

Jsem přesvědčený, že hasíme požár, na této úrovni projevu, příliš pozdě. Strukturní řízení obranné politiky ČR si svoji pasivitou, touhou po vlivu i financích některých vyvolených, touhou „někam patřit“, skutečně vysloužilo jak zapojení do největší zločinecké organizace

Úroveň napojení našeho osobního lokálního vědomí na univerzální vědomí Univerza vesmírného celku, nám zatím nedovoluje pochopit kroky, které činí bytost zvaná Vladimír Putin.

Když se po několika týdnech přestávky v psaní a pravidelného cca. 2-letého přispívání do internetové čtenářské komunity opět rozhlížím, kde bych pokračoval, zjišťuji, že míra záměrné blokace našeho procitnutí se od té doby zvětšila asi 100x.

Brána smrti

Žádné slovo nevzbuzuje v lidech větší hrůzu než slovo smrt. A přesto zážitek smrti v podání většiny těch, kteří stáli u její brány o ni hovoří jako o nejkrásnějším okamžiku v životě.

O vzniku Nového Zákona

Mnozí křesťané považují Bibli za boží slovo. Věří v její neomylnost a odůvodňují ji božskou prozřetelností. Bůh by přeci nedopustil, aby se do ní dostala nepravda či lež. Zapomínají však na svobodnou vůli člověka. Bůh nemůže zabránit průniku nepravdy či lží do jakýchkoliv duchovních textů, pokud lidská vůle není směřována k dobru. 

Petr a Pavel: dvě podoby křesťanství

Na počátku dějin křesťanství stály dvě osobnosti. Tím prvním byl Petr. Původem prostý rybář, kterého si Ježíš vybral za svého pokračovatele. Druhým byl Pavel. Původem vzdělaný farizej, který první křesťany horlivě pronásledoval. Oba muži reprezentovali dvě odlišné koncepce: spirituální a dogmatickou, z nichž 500 let po Kristu zvítězila ta Pavlova, která je dodnes převažující v učení tradičních křesťanských církví.

Ježíš a jeho současníci

Je tomu již víc než 2000 let, kdy se tři mudrci z východu (dnes by jsme řekli šarlatáni) vydali na dlouhou cestu na západ. Cílem jejich putování se stala Judea. Země, kde již staletí lidé očekávali zrození mesiáše( mesiáš= ten, který je „pomazán“ Bohem). Mudrci na základě znalostí duchovních věd a astrologie pochopili, že prorokovaný čas právě nastal a zatoužili na vlastní oči „boží“ dítě spatřit.

Posmrtný život a logika

Otázka života po smrti byla v minulých staletích pouze otázkou náboženské víry. Situace se změnila v druhé polovině 20.století. Pokroky v lékařství způsobily, že řada lidí klinicky mrtvých se vrátila zpět do života. Přitom se objevil nový převratný fenomén. Část lidí nevnímala dobu během které lékaři tělo resuscitovali jako dobu bezvědomí. Naopak popisovali jasné a barvité zážitky. Fenomén dostal označení NDE.

Krize víry na Západě

Justin Welby, současný arcibiskup canterburský, přiznal v rozhovoru, že má pochybnosti o boží existenci. Uvedl také, že nedávno při ranním běhu se svým psem uvažoval také, proč Pán Bůh nezabránil jedné nespravedlnosti. V rozhovoru před stovkami věřících v bristolské katedrále před stovkami lidí, řekl: „Jsou okamžiky, určitě, kdy uvažujete: Je Bůh? Kde je Bůh?“

Osobní zkušenost s knihovnou palmových listů

Jednou z mnoha velkých „záhad“ současné doby, které staví na hlavu racionální vědecké poznání představují knihovny palmových listů, které se nacházejí v jižní Indii.  Obsahují  popisy osudu lidí, kteří knihovny v jejich historii navštíví a přijdou se zeptat na svůj osud.  Jejich vznik je datován do doby před více než 5000 lety a za jejich autory jsou považováni dávní indičtí mudrci-rišiové, kteří ve svých meditacích pronikli až za hranice prostoru a času.

Jak probíhá likvidace léčitelů

Včera jsem na svých stránkách zveřejnil článek z názvem „Ochrana lidí, či likvidace léčitelů?“. Byl věnován tažení ministerstva zdravotnictví proti „šarlatánům“ z řad lidových léčitelů. Shodou okolností včera na ČT byl odvysílán pořad „Máte slovo“ s Michaelou Jílkovou, který byl tématu věnován. Jeho hlavními hosty byli zástupci z řad léčitelů, ministr zdravotnictví Němeček a onkolog profesor Klener.

Ochrana lidí či likvidace léčitelů?

Před několika týdny zahájilo ministerstvo zdravotnictví tažení proti „šarlatánům“ z řad lidových léčitelů. Zřídilo emailovou adresu na kterou mohou lidé zasílat negativní zkušenosti s léčiteli a pracovníci ministerstva začali studovat legislativu týkající se léčitelství v zemích Západní Evropy.

Semité a Sumerové

Před 12000 lety to bylo naposledy, kdy svět zasáhlo globální kataklyzma. Část Atlanťanů, nejmocnější civilizace oné doby tušilo příchod katastrofy. Na lodích se vydali do různých koutů světa. Hlavní proud směřoval na východ. Doplul do severní Afriky a Egypta. Skupiny Atlanťanů pronikli pravděpodobně i na blízký Východ a do Mezopotámie. Všude předávali místním národům své rozsáhlé znalosti.

Od potopy světa k stavbě babylónské věže

Jednou ze základních otázek, která se nabízí při četbě mýtů o potopě světa je otázka, kde se najednou na Zemi vzalo tolik vody, aby hladina moře sahala do výše vrcholků hor? Jaký mechanismus mohl k tak velké katastrofě vést? Tyto otázky na které dnešní věda nezná odpověď, vedou  hlavní proud vědy i přes řadu důkazů o dávné potopě její historickou existenci popírat. Přesto existuje i ve vědeckých kruzích řada odborníků, kteří berou existenci dávné potopy jako historický fakt.