Poděkování Maďarsku

Byzantský katolický patriarchát se obrací k maďarskému národu, a to ke všem složkám společnosti, k politické vládě, k církevním představitelům, k mužům a ženám, k mládeži.

Omyly Charlese Darwina

Jen málokdo se zapsal do dějin vědy, tak významným a kontroverzním způsobem jako anglický přírodovědec Charles Darwin. Jeho evoluční teorie dodnes zejména v USA vyvolává vášně. Dokonce se vedou soudní spory o to, zda má či nemá být vyučována na školách.

Vědomí existuje mimo tělo!

 

Lidé, kteří se dostanou na pomezí smrti, opakovaně vyprávějí o zážitcích mimo svou tělesnou schránku. O několika takových „zážitcích blízkých smrti“ jsme již v tomto seriálu vyprávěli. Avšak jakou vědeckou hodnotu mají tato líčení?

Malý chlapec si vzpomněl na minulý život

Tříletý chlapec, žijící v Golanských výšinách na hranicích Sýrie a Izraele, tvrdí, že byl v minulém životě zavražděný sekerou. Ukázal starším z vesnice, kde vrah zakopal jeho tělo… a to tam také našli. Též jim ukázal, kde najdou sekeru, což se povedlo také.

O podstatě hmoty

Pro materialistu představuje hmota jedinou objektivní realitu světa. Vše ostatní jako svět myšlenek, představ, fantazií či samotný pojem vědomí je jen jejím produktem.

Proletáři všech zemí, spojte se!

Rád bych oprášil toto staré heslo, které poněkud upadlo do zapomnění ve falešné představě, že zánikem komunistických mocenských struktur ztratilo funkčnost a již déle nemůže ovlivňovat společenský vývoj.