Byzantský patriarchát: Výzva prezidentu Putinovi a Dumě v otázce juvenilní justice

Byzantský patriarchát: Výzva prezidentu Putinovi a Dumě v otázce juvenilní justice

Vážený pane prezidente a členové vlády,

prezident USA zrušil privilegia LGBT i zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti terorismu IS, a tím de facto i boj proti NWO.

Byzantský patriarchát usiluje mimo jiné i o ochranu dětí a mládeže před zločineckým mechanismem prosazovaným NWO, kterým je juvenilní justice.

Je chvályhodné, že Ruská federace nikdy neuzákonila LGBT zvrácenosti, ani nedovolila na svém území demoralizační gay pride. V oblasti juvenilní justice, obzvlášť Vám, pane prezidente, patří poděkování za zákaz mezinárodní adopce zákonem Dimy Jakovleva a rovněž v tyto dny za zrušení juvenilního zákona, který trestal rodiče až dvěma lety vězení za zdravou výchovu dítěte. Bohužel, v ruské legislativě zůstává ještě mnoho zákonů, které umožňují tzv. orgánům péče krást děti z rodin. Tyto nejtěžší zločiny byly uzákoněny pod pozitivn&i acute;mi pojmy a prosazeny v závislosti na zločinné Úmluvě OSN o tzv. právech dítěte a na rezolucích Rady Evropy.

Před několika lety ministr vnitra Itálie, Roberto Maroni, přiznal, že z 1260 vyvezených ruských dětí kromě pěti všechny skončily na černém trhu s orgány. Mechanismus juvenilní justice ve všech jeho formách musí být v Rusku vykořeněn!

Pokud má člověk vážně brát morální principy, které jsou prospěšné pro jedince, rodinu i společnost, není to možné bez sebeoběti. K přemáhání lži a egoismu je potřebný spravedlivý zákon a vnitřní motivace. Motivaci dává křesťanská víra, která pravdivě odpovídá na nejzákladnější otázky života, jakými je smysl života, smysl utrpení, otázka smrti, zla a dobra, odpuštění hříchů skrze Kristovu smrt na kříži, otázka Božího soudu a věčného trestu, anebo věčné odměny po smrti. Křesťanský fundament byl v Rusku od dob sv. Vladimíra a na n m byla postavena ruská rodina.

Dnes je jako součást výchovy nutná prevence před přijímáním dekadentních proudů, a ta spočívá v celospolečenské přípravě mladé generace na zodpovědné manželství a rodičovství. K tomu by měly posloužit filmy a programy, které zdůrazňují morální hodnoty a kde je vzorem pozitivní hrdina. Kultura, školství a masmédia by měly mít jako prioritní úkol boj proti negativním jevům a prosazování pozitivních programů. V Číně zakázali v médiích vysílání filmů, ve kterých je nečistota, zvrácenost a okultismus.

Pravdivé křesťanství není možné bez hlásání základních pravd a jejich přijetí za vlastní. Proto Byzantský patriarchát navrhuje Vám, pane prezidente, abyste dal možnost některému z členů našeho patriarchátu provést kursy a tréninky pro klíčové pracovníky politiky, kultury a masmédií o základech křesťanství. Cílem je vytvořit podmínky, aby živé křesťanství prokvasilo ruskou společnost, která byla 70 let paralyzována ateistickou výchovou a nyní téměř 30 let pseudokulturou dekadentního Západu.

V Kristu

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Podobné články

Macron je služebník zla

Macron je služebník zla

Jestli je jím vědomě, nebo to ještě neví, nevím ani já. Každopádně, namísto aby se…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*