Byzantský patriarchát: Nový světový řád (NWO) a současnost

Byzantský patriarchát: Nový světový řád (NWO) a současnost

Tímto bych chtěl vyjádřit několik kritických pohledů na Nový světový řád – NWO. Je třeba si uvědomit, že zanikla právní nezávislost jednotlivých států. Všechny státy jsou navzájem propojeny tzv. mezinárodním právem.

Jak je to s mezinárodními zákony, které měly sloužit mírovému soužití?

Dnes jsou mezinárodní zákony zneužity k likvidaci národní identity, svobody, křesťanství, rodiny i identity jedinců.

A co Charta lidských práv?

Zdálo by se, že Chartou byl vydán dokument, který bude lidi chránit. Dnes se ale mezi lidská práva zařazují zločiny i psychické choroby. Ti, kdo hájí základní přirozená práva a morální principy, jsou dnes trestně stíháni. Ve jménu boje proti diskriminaci sexuálních menšin je tyranizováno 98 % populace, tedy absolutní většina lidstva. Toto není demokratická obhajoba lidských práv! Sexuální menšiny jsou ideologicky nadřazovány s cílem demoralizovat lidskou společnost a odstranit přirozené morální zákony.

Co dnes prosazuje LGBTQ?

LGBTQ dnes prosazuje už i „práva“ pedofilů a infantofilů i tzv. práva jiných sexuálních menšin. Na Ukrajině byl zatčen vrah, který měl „sexuální orientaci“ páchat sexuální vraždy. Podřezal při znásilnění hrdlo 55 ženám. Podle principu práv sexuálních menšin se to dnes už nesmí kvalifikovat jako zločin. Soudce by se prý provinil fobií a diskriminací.Lidskou společnost dříve chránilo spravedlivé zákonodárství, dnes zákonodárství chrání tzv. menšiny i jejich zvrhlost. Zneužitím legislativy, s odvoláním na lidská práva a mezinárodní úmluvy, jsou páchány nejtěžší a přitom beztrestné zločiny proti lidskosti.

V minulosti se zdůrazňoval humanismus. Co dnes?

Můžeme už hovořit o období posthumanismu, který se v podstatě zříká lidské přirozenosti. Za touto ideologií je satanismus. Narušuje lidskou psychiku, likviduje rozum a svědomí. Člověk se stává médiem démonských sil, je zaváděno peklo na zemi. Cílem je duchovní genocida – věčné zatracení co nejširších mas.

Jak postupuje proces redukce lidstva?

Proces redukce lidstva postupuje na principu salámové metody. OSN vydá konvenci, která se na první pohled zdá sama o sobě neutrální anebo dokonce dobrá. Nikdo neví, že na ni má navazovat celá řada dalších konvencí. Ty by bez schválení té první nebylo možné zrealizovat. Pak se provádí celá řada novelizací, které jsou nevyhnutné k dosažení cíle. Konečný cíl této řady konvencí a novelizací je skrytý a je znám jen jejich tvůrcům. V podstatě je to systém hrubých podvodů a manipulací a spěje k autogenocidě národů.

Proč byla vytvořena Lisabonská smlouva?

Evropská ústava v referendu neprošla, protože byla proti evropské kultuře a morálním principům a zrušila by právní základ, kterým je Dekalog. Ideologové proto vymysleli jiný druh dokumentu, aby se vyhnuli referendu. Tak prosadili Lisabonskou smlouvu a uzákonili ďábelský antidekalog.

Co je nejefektivnější zbraní NWO?

Je to autogencidní legislativa, která je mnohem efektivnější než válka, protože jí neunikne žádný člověk. Autogenocidní legislativa je výkonnější než zbraně hromadného ničení, protože nelikviduje pouze tělo, ale osobnost jako takovou.

Jak se odlišuje tradiční a současná legislativa?

Tvorba spravedlivých evropských zákonů se opírala o více než 2000letou právní tradici. NWO ji dnes nahrazuje legislativní alchymií a šarlatánstvím. Sleduje tím likvidaci lidské přirozenosti, a to masově. Plní zvrhlé a vražedné cíle nadnárodních politických elit, jako jsou svobodní zednáři, ilumináti.

Jaké je pro lidstvo východisko?

Pokud na skryté elity lidstvo jasně neukáže a neodsoudí je jako masové vrahy, samo dovrší svou autogenocidu.

Jak elity zneužívají nadnárodní organizace OSN, EU, RE, WHO…?

Stručně řečeno: Svobodní zednáři potřebovali vytvořit mezinárodní organizace, které by prostřednictvím svých dokumentů šířily jejich ideologii a vtělovaly jejich cíl. Vytvářejí konvence, rekomendace, rezoluce, charty… jako podklad pro sebevražednou legislativu. Jednotlivé členské státy následně sebevraždu vtělují prostřednictvím nových zákonů. Je to nejjednodušší způsob jak skrze nové zákonodárství realizovat sebezničení národů.

Jak může dojít ke schválení takových pseudozákonů?

Poslanci de facto neví, co schvalují. Smysl zákona není možné pochopit, protože je zašifrován pod pozitivními pojmy a velkým množstvím odvolávek v nesrozumitelném textu. Zákon ke zničení národa tak poslanci schvalují nevědomky. Někdy schválí za den i deset balíků zákonů či novelizací. To, co se dnes děje v parlamentech všech tzv. demokratických států, je výsměch spravedlnosti a ztráta rozumu.

K čemu je taková legislativa použita?

Stává se zbraní hromadného ničení jednotlivých států.

Jak to, že se národy nebrání?

Jsou mainstreamovými médii, zrádnými politiky a think-tanky drženy ve lži.

Co konkrétně prosazuje NWO dnes?

Do zákonů je vtělována tzv. gender ideologie, která po všech stránkách rozkládá lidskou osobnost a ničí rodinu.

Jsou kromě legislativy zasaženy i jiné sféry ve státě?

Zneužita je především sféra sociální. Sociální služby dnes kradou děti. Sociální sféra je rovněž zneužita k tzv. pomoci uprchlíkům. Ve skutečnosti jde o celoplošnou islamizaci křesťanských národů.

Jak se může islamizace Evropy dařit?

Na II. Vatikánském koncilu byla prosazena hereze o stejném bohu křesťanů a muslimů.

Bůh Bible a bůh koránu je totožný?

Není! Je třeba vědět, že je jenom jeden Bůh, který všechno stvořil a udržuje v existenci. Lidé Bible, to je židé a křesťané, tohoto pravého Boha vyznávají, ale nevyznávají Ho pohané včetně muslimů. Mohamed si pro své náboženství vybral nejvyššího – „agbar“ z 360 bůžků Mekky, bůžka měsíce, Alláha.

Kdo to jsou uprchlíci?

NWO a světoví bankéři naprogramovali vlnu tzv. uprchlíků s cílem zničit křesťanství v Evropě i samotnou evropskou civilizaci. Nejde ve skutečnosti o uprchlíky, ale o naverbované islamisty včetně teroristů.

Je pod vlivem NWO i kultura?

Ano, kultura prosazuje dekadentní hudbu, dekadentní umění a multikulturalismus. Je to cílevědomé preferování pohanství a vytěsňování křesťanství s cílem jeho úplné likvidace.

K čemu dnes slouží masmédia?

Mainstreamová média neinformují pravdivě. Slouží k prosazení programu masové sebevraždy lidstva pod pozitivními pojmy a postupným vymýváním mozků. Popularizují okultismus, propagují nečistotu, zvrácenost a násilí. Nevysílají osvětné a výchovné programy. Média dnes dezinformují, demoralizují a propagují pohanství.

A co školství?

Škola už nepřipravuje na zodpovědný život, naopak, děti deformuje na základě genderové ideologie a konvencí o tzv. právech dítěte. Už od mateřských škol musí být dětem vtloukáno do hlavy, že chlapec není chlapcem a děvče děvčetem a že mají právo na přeoperování pohlaví. Programy OSN satanizují děti.

Jak NWO zasáhlo medicínu?

Z lékařů dělají katy uzákoňováním eutanázie. Je prosazováno tzv. reprodukční zdraví, škodlivé vakcinace dětí, šarlatánská homeopatie.

Komu slouží neziskové organizace?

Dnes fungují jako zahraniční agenti k prosazení „redukčních“ programů nadnárodních elit. Elity je financují jako hybnou složku státních převratů. Vytvářejí psychologický tlak a simulují hlas národa. Spolu s tzv. think-tanky, kavárnami a kluby, jako Rotary a Lions klub, tvoří diverzní síť ve státě.

Jaká je hlavní strategie NWO?

Dosáhnout autogenocidy národa bez odporu. Proto obyvatelstvo nesmí poznat, že tu proti němu probíhá krutá válka.

Co proti zločinům NWO dělají křesťanské církve?

Kdyby křesťanské církve byly opravdu tím, čím mají být, tedy solí a světlem světu, systém zločinného NWO by byl hned odmaskován a neobstál by.

Jaké konkrétní prostředky NWO v současnosti k zničení Evropy používá?

NWO v současnosti používá dva konkrétní prostředky: Istanbulskou úmluvu a Dublin IV, na který navazuje Globální kompakt.

Co je podstatou Istanbulské úmluvy?

Prostřednictvím genderové ideologie totálně likvidovat lidskou identitu, morálku, zdravé mezilidské vztahy a hlavně rodinu. K tomu slouží uzákoňování manželství gayů a leseb. To je spojeno s kradením dětí z jakékoliv rodiny z důvodu tzv. prevence před domácím násilím.

Co je Dublin IV?

Dokument Dublin IV, na který navazuje Globální kompakt, nařizuje bezbřehou a ustavičnou islamizaci křesťanských území s cílem jejich totální likvidace.

Co závěrem?

Závěrem bych řekl: Pokud se národy společně nepostaví proti genocidní ideologii NWO, podepíší si svou pasivitou masovou eutanázii – smrt.

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Byzantský patriarchát: Nový světový řád (NWO) a současnost

 • Jak se mohou narody tomu zlu postavit, kdyz je jejich politikove vsude zrazuji? Musi je zrazovat, protoze jsou jenom lokajove, vykonavatele prikazu nynejsiho protektora USA a EU, patricich uz k NWO.
  Jak z toho ven? Opustit dekadenci NWO sveta, ktery az na 4 zeme Rusko, Cinu, Iran a Sev. Koreu uz vladne vsude. Jsou mu podrizeni politici, media, NGOs, tajne sluzby, policie, armada, soudnictvi, atd. Je to spiknuti proti narodu a lidem, ktery je ma vyhladit, zredukovat jejich pocet a zbytek uvrhnout do otroctvi pod vedenim USA.
  Jak opustit NWO, je jeste cas?
  Referendy o vystoupeni z NATO a EU, ktere nam nasi politici az na SPD a KSCM odpiraji. Nejdrive je nutne uzakonit vseobecne Referendum a Obcanskou iniciativu, ktera muze Referendum vyvolat. Jeho vysledek musi byt zavazny. Vyhlasit svou neutralitu, jakou ma Svycarsko a Rakousko. Vykopnout cizi organizace a instituce ze zeme a zrusit ty financovane ze zahranici.
  Hledat spolupraci se zememi, kde buzerant je stale jeste buzerantem, kde deti neodebiraji rodine, nevychovavaji je v genderismu a neomarxismu, politicke korektnosti, atd. Proste jak je to v clanku vysvetlene.
  Protoze tyto odporne snahy o prosazeni NWO jsou namireny proti narodu, rodine, individuu, svobode, demokracii a nasim tradicim. Tak jak je v clanku vysvetleno!

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*