Byzantský patriarchát: Nový premiér, gratulace a vize

Byzantský patriarchát: Nový premiér, gratulace a vize

Vážený pane premiére,

vážení členové slovenské vlády,

Slovensku, které je srdcem Evropy, v tyto dny hrozil smrtelný infarkt vyvolaný vybičovanými emocemi. Nakonec nad nimi díky Bohu zvítězil rozum.

Dle slov hymny „Zastavme sa bratia“, bychom se teď měli zastavit a udělat bilanci, pravdivou diagnózu i úměrné pokání, a hlavně pravdivou prognózu, co čeká Slovensko a co čeká Vás, nového premiéra i celou vládu.

Co se týče bilance, je třeba pravdivě ukázat, že Slovensko, a tím i celá V4, byla smrtelně ohrožena. Kdo měl vinu na tomto úmyslu sebevraždy národa? Byly to nejen Sorosovy neziskovky, masmédia, ale i arcibiskup Zvolenský.

Co Vás čeká?

Nejpodstatnější otázkou, která se vědomě zamlčuje či bagatelizuje, je otázka bytí a nebytí slovenského národa i křesťanství. Aktuální hrozbu představuje velký tlak Bruselu k ratifikaci sebevražedné Istanbulské úmluvy a podepsání Dublinu IV. Je jasné, že toto bylo hlavním důvodem, proč musel premiér Fico odstoupit. Přes mnohé své chyby statečně řekl na tyto úmluvy NE, aby zachránil Slovensko. Dnes je otázka, jestli nová vláda a Vy, pane premiére, budete pokračovat v hájení zájmů národa, anebo jestli Vy a Vaše vláda zaviníte sebelikvidaci slovenského národa a zavládne nad ním demoralizace a pak půlměsíc místo cyrilometodějského kříže. Zabránit této morální i fyzické katastrofě je podstatná věc! Proto děkujeme všem Slovákům, kteří dnem i nocí volali k Bohu a dali slib, že v tyto kritické dny až do Velikonoc budou dvě hodiny denně bojovat v modlitbě za záchranu Slovenska.Drazí Slováci, pokračujte v tomto modlitebním boji!

Dokumenty Dublinu IV jasně stanoví, že národy Evropy, tedy i Slovensko, musí dát plnou vládu neziskovkám k otevření dveří nekontrolované a neomezené islamizaci. A to je zrada a zločin neziskovek! Proto tyto organizace, které mají na svědomí i zorganizování pokusu o národní puč, musí být po příkladu Maďarska zakázány.

Istanbulskou smlouvu ani Dublin IV nesmí vláda přijmout, i kdyby na Slovensko byly uvaleny ty nejtěžší sankce. A proto Slovensko musí být v této chvíli připraveno i na revoluční krok, jímž je vystoupení z EU tak, jak to jasně pověděl bývalý prezident ČR, Václav Klaus (https://www.youtube.com/watch?v=L2D–xqbUoY).

Slovenská média musí konat pokání, že v krizové chvíli nesloužila národu, ale sloužila těm, kteří tlačili národ na šikmou cestu sebezničení.

Pokání musí konat rektoři a děkani, kteří vytvářeli podmínky a iniciovali studenty, aby se zapojili do sebevražedného puče. Studenti, chlapsky si přiznejte: „Byli jsme oklamáni, byli jsme zmanipulováni, abychom si sami kopali hrob. Proto tuto cestu smrti vědomě a dobrovolně odmítáme a chceme pozitivně budovat slovenský národ.“

Slovenský národ bude silný, když bude silná základní buňka, a tou je zdravá rodina, ne rodina dvou homosexuálů či leseb s adoptovanými dětmi ukradenými rodičům. Proto je třeba zdravá výchova v křesťanské a národní tradici, a ne devastace od školek s tzv. genderem, nucením k přeoperování pohlaví a jinými zločiny proti lidské přirozenosti. Navrhněte se svou vládou po příkladu Maďarska takovou aktuální úpravu Ústavy, která i na Slovensku vyřadí homosexuální amorálnost z veřejného života. Gay pride demoralizuje mladou generaci, proto maškarní pochody tohoto typu nemohou být v centru hlavního města, ale snad na nějakém opuštěném místě. Homosexuálové mají základní právo, a to konat pravdivé pokání! Jinak nespasí svou duši. Zde platí Ježíšovo slovo: „Nebudete-li konat pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3).

Ministr vnitra by měl nejprve vyšetřit, kdo ze zahraničí puč inicioval. Je třeba vědět, že bez toho nebude moci vyšetřit hlavního viníka vraždy, protože jím je ten, kdo naplánoval tento puč. A všichni, kteří očernili Ficovu vládu, by se měli omluvit za tento zločin hrubého očernění nevinných. Na prvním místě by se měl omluvit arcibiskup Zvolenský a biskup Forgáč a oba by měli odstoupit z úřadu.

Slovensko čeká tvrdý boj a vláda bude vystavena mimořádně silnému psychologickému a morálnímu tlaku. Vy, pane premiére, bez jednotného politického směru a hlavně bez modliteb v tomto boji neobstojíte! Proto každý Slovák má povinnost se za svou vládu z celého srdce modlit (2Tim 1), i kdyby to měl být třeba jen jeden upřímný Otčenáš za den. Od této křesťanské a vlastenecké povinnosti není nikdo dispenzován. Protože je období tvrdé psychologické, ale i duchovní války, všichni musí bojovat, ať s růžencem v rukou či jinou modlitbou. Všichni budeme skládat účty před lidským, ale i Božím soudem za to, zda jsme v těchto historických chvílích bojovali, anebo spali, či dokonce jako vlastizrádci kopali hrob. Jestli v tomto boji obstojí Slovensko, obstojí i celá V4. Uvědomte si tuto zodpovědnost za budoucí generaci i za své bratrské národy!

Vyzýváme také Slováky, kteří mají hluboké zranění ve vztahu k Maďarům, spojené s dlouhodobou historií: V této situaci je třeba odpustit a připojit se k záchrannému programu, který realizuje maďarský premiér Orbán. On na život a na smrt hájí křesťanství i národ. Kéž je příkladem i Vám, pane premiére, i celé slovenské vládě.

Slovensko je nejmenším státem v Střední Evropě, a pro něj platí slovo zaslíbení: „Neboj se, červíčku Jákobův… Já jsem tvá pomoc… tvůj Vykupitel“ (Iz 41,14).

Na závěr Vás vyzýváme, pane premiére, abyste hned při oficiálním vstupu do funkce složil aktuální slib, podobný tomu, jaký dal Váš předchůdce. Slibte před Bohem a národem, že nikdy neratifikujete Istanbulskou smlouvu a nepřijmete Dublin IV. Váš slib je garance záchrany křesťanství i slovenského národa! Bez této garance by Vaše vláda nemohla dostat důvěru národa.

Kéž Bůh dá statečnost a moudrost slovenské vládě! Držte se Božího zákona, z něj vyúsťuje spravedlivé zákonodárství! Bůh pak Slovensko neopustí!

V Kristu

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                     + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*