Byzantský patriarchát: Bude v jubilejním roce republiky ponižující gay pride?

Byzantský patriarchát: Bude v jubilejním roce republiky ponižující gay pride?

Vážení představitelé magistrátu a ministerstva kultury,

obracíme se na vás, abyste v tomto jubilejním roce nedovolili v Praze degradující pochod Prague pride. Tyto akce jsou podporovány zahraničními mecenáši, například:

 • Sorosova nadace Open Society Foundations
 • S. Embassy (ta nesmí chybět na žádné akci českých neziskovek a think tanků)
 • Mossier Foundation (nadace podporující homosexuální adopce)
 • Izraelská ambasáda
 • Švédská ambasáda
 • Ministerstvo kultury ČR

Žádáme vás, aby se gay pride z důvodu morálního znečištění nekonal v hlavním městě. Pokud už zahraniční mecenáši předběžně uhradili všechny náklady, navrhujeme, aby místem konání bylo vojenské cvičiště Mimoň. Tam se mohou prohánět i předjíždět na alegorických vozech ve velkém prostoru za doprovodu vrtulníků, a pokud třeba i tanků a těžkooděnců. Dá se čekat velký počet sexuálních exhibicionistů různého druhu ze zahraničí, takže cvičiště Mimoň by jim k jejich vyžití v rámci současné demokracie posloužilo. Kdyby ale záleželo na nás, my bychom gay pride úplně zakázali.

Postoj psychologie a medicíny

Ateista Freud vysvětluje, že kořen homosexuality je v zanedbání řádné výchovy. Výchova posiluje vůli a rozum, aby se člověk řídil morálními principy a svědomím, které nazývá „superego“, a bojoval proti nižší pudové stránce, kterou nazývá „id“. Podobný názor jako Freud má i Jung. (pozn.: I když tento jejich pohled odpovídá realitě, v mnohých postojích s nimi křesťanství nemůže souhlasit.)Připomínáme, že homosexualita byla WHO donedávna označena jako psychická choroba. Toto označení bylo zrušeno ne z vědeckých, ale z ideologických důvodů. Současné statistiky, které jsou zamlčovány, dokazují, že gayové nejvíce šíří smrtelný AIDS i jiné infekční choroby, velké množství jich se dopouští kriminality a vražd a páchá sebevraždy. Homosexualismus vede k zániku přirozené rodiny a zdravé společnosti!

Vrozená homosexualita neexistuje, existuje pouze zděděná a získaná. Za zděděnou je hřích okultismu předků, kteří vešli pod démonické duchovno, což nese prokletí až do 3.-4. pokolení (Ex 20,5). Rovněž v následku hříchu předcházejícího užívání antikoncepčních látek dochází k narušení mozkové kůry plodu, takže následkem je dispozice k homosexualismu.

Získaná homosexualita nastává pod vlivem intenzivní propagandy a kontaktu s homosexuály.

Homosexualita a postoj křesťana

V žádném případě není směrodatný postoj heretického kněze T. Halíka, ani gesta a výroky apostatického papeže Františka.

Co se týče práv LGBTQ, nejde o práva, ale o privilegia k diskriminování většiny společnosti. Tento amorální teror prosazuje ideologie redukce lidstva na jednu „zlatou miliardu“.

Písmo svaté i křesťanská tradice hájí Boží zákony, které vnášejí morální řád jedinci i společnosti. Sexualita má své místo v zákonném manželství, kde má také svůj řád, a je spojena s předáváním života. Křesťanství na základě Bible a Tradice kvalifikuje sexuální vztah mimo manželství jako hřích (Mt 5,27-28), homosexualitu a lesbismus kvalifikuje jako ohavnost (Lv 18,22). Dnes se zatajuje, že za homosexualitou je duch – démon nečistý. Pán Ježíš těmto posedlým lidem nelíbal nohy, ale tyto nečisté démony vyháněl a lidi uzdravoval.

Křesťanství zprostředkovává člověku sílu, aby se nestal otrokem nízkých pudů, ale žil v souladu se svým svědomím a morálním řádem, daným Bohem. V člověku je ložisko zla – dědičný hřích. Ježíš proto říká: „Zapři sám sebe“ – své ego – a také říká: „Miluj Boha a bližního“. Na tomto základě stála zdravá pedagogika, spravedlivé zákonodárství a celá evropská kultura. Zdravá výchova je založena na pravdivé sebekritice a sebekázni. Nevychovaný a nemorální člověk je potencionálním zločincem.

Morální život jedince i rodiny je dnes vykořeňován jako tzv. překonaný stereotyp. Jenže ovocem je sebezničení společnosti.

Jediným východiskem pro homosexuály je pokání a následný vytrvalý boj proti této deviaci. Součástí uzdravujícího pokání je varovat se blízké příležitosti ke hříchu. Týká se to i nečistých myšlenek, představivosti a pocitů. Největší sílu k pokání dává rozjímání o utrpení našeho Pána Ježíše Krista.

Vážení představitelé magistrátu a MK, je hanbou, že i v tomto roce 2018, v jubilejním roce samostatnosti naší republiky, se plánuje v Praze gay pride. Obracíme se na vás, abyste antinárodní a demoralizující pochod v hlavním městě nedovolili.

Předem děkujeme za vaše pochopení a podporu národnostního cítění.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

(Foto: ČTK)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Byzantský patriarchát: Bude v jubilejním roce republiky ponižující gay pride?

 • Odporna perverzni exhibice abnormalni mensiny naroda, stavajici se z buzerantu a lesb, doplnena o pedofily ! To byl pruvod 2017.
  Neoliberalismus zde ukazuje svou hnusnou tvar vysmechu vsemu co je normalni. Zcela okate a s hrdosti! Provokuje tak vsechny slusne lidi, kterym je z tech uchyku na zvraceni.

 • Jak říkají teplouši: „Většina, to jsou ti, kteří nikam nepatří“ Nám bohužel vládnou menšiny. I veřejná ochránkyně práv občanů hájí zájmy menšin proti většině, takže neplní správně svou funkci. Svět se zbláznil a my s ním.
  Já jsem z generace, která považovala homosexualitu za nemoc. Nikdo mi nevymluví, že je na stejné úrovni jako jakákoliv jiná deviace.
  Pusťme tedy do průvodu s nimi i všechny „klienty“ léčebny v Bohnicích, alespoň bude zábavný.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*