Byzantský katolický patriarchát: Slavný pohřeb McCaina a D. Trump

Byzantský katolický patriarchát: Slavný pohřeb McCaina a D. Trump

26. srpna 2018 zemřel americký senátor John McCain.

Zemřelý senátor i jeho rodina jsou křesťané. Každý křesťan ví, že po smrti následuje Boží soud a pak věčná odměna, anebo věčný trest, tedy nebe či peklo. Měl senátor Ducha pravdy, anebo ducha lži? Prosazoval mír, anebo válku? Sloužil Bohu, nebo ďáblu? Tyto otázky se samozřejmě vztahují i na každého amerického senátora, který se zúčastní slavného pohřbu, protože každého z nich rovněž čeká smrt, Boží soud a věčnost.Ježíš, Spasitel lidstva, dodává k modlitbě „Otče náš“: „Neodpustíte-li, ani vám neodpustí Nebeský Otec.“ (Mt 6,15) Senátor McCain ještě před smrtí vyvolal proti prezidentu USA nenávistnou kampaň!

Kde je duše senátora? V nebi, nebo v pekle?

Prezident Trump je v podobné situaci, jako byl před časem prezident ČR, M. Zeman, když zemřel kardinál Vlk, který ho veřejně očerňoval. Prezident ČR oznámil: „Na pohřeb nepůjdu. Všichni vědí, že jsme nebyli v přátelském vztahu, ale předám pohřební věnec.“ Tímto dal prezident najevo, že ze své strany zemřelému odpouští.

Každý americký senátor, který se zúčastní pohřbu, ať si uvědomí, že i on zemře a také pro něho platí Spasitelovo varování: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

Z čeho mají senátoři konat pokání? Senátor je povinen před Bohem i před národem prosazovat a hájit spravedlivé a Boží zákony! Jestliže toto nekoná kvůli mamonu či kariéře, zrazuje své svědomí, Boha i národ! Navíc v této apokalyptické době připravuje genocidu a peklo nejen Americe, ale i lidstvu. Takový senátor najde úděl po celou věčnost v ohnivém jezeře. (Apok 21,8)

 

+ Eliáš

Byzantský katolický patriarchát
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Byzantský katolický patriarchát: Slavný pohřeb McCaina a D. Trump

  • · Edit

    Moc si osobně cením názorů Eliáše a Byzantského křesťanského patriarchátu. Jejich slova, rady a varování mají nesmírný význam pro každého,kdo žije v křesťanském světě a nebrání ani těm z jiných náboženství,krom muslimské doktríny,která nemá svého spasitele, neboť jejich uměle vymyšlená modla je propaganda za likvidaci křesťanství a to už i z hlediska prokázaných historických faktů. Byzantský patriarchát nám nabízí čistou víru a propagaci lásky a pravdy a tak dlouhodobě vystupují i v dobách nejtěžších. Proto ji nosím ve svém srdci,jako mou víru a můj křesťanský model Boží svobody. Díky Bohu za něj.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*