Britská armáda otevírá kvůli nedostatku lidí nábor cizinců z 53 zemí, včetně migrantů bez britského občanství

Britská armáda otevírá kvůli nedostatku lidí nábor cizinců z 53 zemí, včetně migrantů bez britského občanství

Cizinci ze Společenství národů, kteří nikdy nežili ve Spojeném království, se budou moci připojit k britským ozbrojeným silám s tím, že africká média již šíří tuto zprávu.  

Hlavy ministerstva obrany doufají, že zrušení dosavadních požadavků na pobyt pro občany Společenství národů zvýší počet zahraničních zájemců bez důstojnické hodnosti od 200 do 1 350 na pozadí armádních šéfů, kteří mají problémy naplnit náborové cíle, píše deník Daily Telegraph.  Pravidla, která vyžadují, aby občané Společenství národů žili ve Spojeném království pět let předtím, než mohou podat žádost o službu v armádě, byla v roce 2016 zrušena pro některé specializované úlohy, včetně kovoprůmyslu a zdravotních techniků.

Podle tohoto nového kroku, zahraniční zájemci o vstup do armády budou dle deníku Telegraph zvažováni pro každou roli, přičemž noví branci budou mít status „osvobozený od imigrační kontroly“ po dobu, po kterou budou v armádě sloužit a po čtyřech letech se mohou ucházet o britské občanství.

Týden předtím, než se toto oznámení objevilo ve zprávách ve Spojeném království, informace o nových příležitostech v britských ozbrojených silách, které budou dostupné v rámci nových změn pro občany Keni, byly již zveřejněny v médiích v tomto africkém národě.

Významná zpravodajská a zábavní webová stránka TUKO se sídlem v Keni napsala pro potenciální žadatele: „Každý, kdo cestuje do Velké Británie, musí mít vízum. V tomto případě, pokud úspěšně získáte příležitost vstoupit do britské armády, budete osvobozeni od imigrační kontroly.“

Ministr pro ozbrojené síly Mark Lancaster uvedl: „Británie se vždy spoléhala na oddanou službu našich přátel ze Společenství spojených národů, aby udrželi tuto zemi v bezpečí.

„Od Austrálie po Jamajku, od Fidži po Jižní Afriku, branci ze Společenství spojených národů již hrají klíčovou roli v našich ozbrojených silách.

„Navyšujeme počty branců ze Společenství spojených národů, protože víme, že našim vojákům přinesou klíčové dovednosti a odhodlanou službu.“

Zatímco ministři prohlašují, že Británie v důsledku toho získá „perspektivu“, „kulturní porozumění“ a „provozní výhodu nad našimi protivníky“, poslanci údajně uvedli, že to zdůrazňuje náborovou krizi s tím, že se již letos objevily informace, že ozbrojeným silám chybí 8 200 zaměstnanců.

Mark Francois, který sedí v obranném výboru, uvedl, že toto oznámení přivítal, ale že nemůže ospravedlnit Capitu, poskytovatele obchodních služeb, který provozuje náborové kampaně ozbrojených sil, jehož práci označil za „absolutní katastrofu“.

„Armáda mizí před našima očima a bude to tak pokračovat až do doby, než bude Capita vyhozena,“ řekl pro deník Telegraph a postěžoval si, že „podle nedávných důkazů předložených Obrannému výboru, armáda bude mít štěstí, pokud dosáhne 50 procent svých náborových plánů na letošní rok.“

Francois načrtnul v loňském roce zprávu, ve které varuje, že britská armáda pomalu mizí z důvodu problémů s náborem, a doporučil ozbrojených silám, aby více lákaly etnické menšily a ženy.

 

(Ilustrační obrázek Foto: Nigel Roddis © Reuters)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*