Británie navrhuje tresty šestiletého vězení za on-line příspěvky proti náboženství a transsexuálům

Británie navrhuje tresty šestiletého vězení za on-line příspěvky proti náboženství a transsexuálům

Lidé prosazující on-line „nepřátelství“ vůči náboženství nebo transsexualitě, by mohli dostat mnohem tvrdší tresty až do šesti let vězení, zejména pokud mají podle nových návrhů velké publikum na internetu.       

Sentencing Council pro Anglii a Wales navrhl změny v trestných činech veřejného pořádku, včetně těch, když se jednotlivec zaměřuje on-line na „chráněné charakteristiky“, včetně „rasy, pohlaví, zdravotního postižení, stáří, sexuální orientace, náboženství nebo víry, těhotenství a mateřství a změny pohlaví.“

Nejzávažnější tresty budou ukládány těm, kteří jsou v „pozici důvěry, autority nebo vlivu a zneužívají své postavení k vyvolávání nenávisti,“ jako jsou političtí vůdci nebo osobnosti a někdo, jehož trestné činy jsou „přetrvávající“.Pokud by byl „pachatel členem skupiny nebo podporoval skupinu podporující nepřátelství založené na rase nebo náboženství,“ bude jeho trest také tvrdší.

Sentencing Council se domnívá, že využívání sociálních sítí, Youtube a dalších „webových stránek“, které podněcují nenávist, je stále rostoucím problémem – přestože počet stíhání zůstává relativně nízký.

„Objem těchto trestných činů je extremně nízký a pro některé trestné činy nebyl odsouzen žádný pachatel,“ uvedl Sentencing Council.

„Nicméně, vzhledem k nedávnému sociálnímu klimatu a většímu zaměření na tento typ trestných činů, se však Sentencing Council domnívá, že by bylo užitečné, kdyby byli odsouzenci opatřeni pokyny k odsouzení těchto trestných činů.“

„Mezi analyzovanými případy došlo k řadě trestných činů typu „nenávistných projevů“, kde se objevily štvavé projevy vlivných osobností s úmyslem podnítit rasovou nenávist.“

„Další případy zahrnovaly publikování obsahu na Youtube, který motivuje k vážným násilnostem vůči konkrétním rasovým nebo náboženským skupinám, webové stránky publikující urážlivý a hanlivý obsah, přičemž určitá činnost pokračuje po dlouhou dobu a je určena k oslovení celosvětového publika.“

Návrhy budou nyní předmětem tříměsíční veřejné konzultace, která skončí v srpnu.

To přichází devět měsíců poté, co Prosecution Service (CPS) slíbil, že prozkoumá on-line „zločiny z nenávisti“ stejně energicky jako ty, ke kterým dochází tváří v tvář s tím, že doufá, že uvidí další stíhání s delšími tresty odnětí svobody za on-line „nesnášenlivost“.

Samostatné pokyny pro „trestné činy z nenávisti“ vydané CPS a zveřejněné v lednu loňského roku znovu potvrdily, že pro nahlášení „zločinu z nenávisti“ nejsou potřebné žádné důkazy, ale pouze je musí údajná oběť nebo někdo jiný „vnímat“.

 

(Breitbart/ svobodnenoviny.eu Ilustrační obrázek Foto: AFP)
Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Británie navrhuje tresty šestiletého vězení za on-line příspěvky proti náboženství a transsexuálům

  • Anglie je už vlastní blbosti ztracená země. Myslím, že v budoucnu budou rodilí Angličané ve velkém počtu emigrovat z této země.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*