Bojkot tříkrálové sbírky

Bojkot tříkrálové sbírky

Národní demokracie odmítá podpořit letošní Tříkrálovou sbírku a vyzývá občany, aby ji bojkotovali. Tato celostátní sbírka každoročně organizovaná Charitou ČR je nesporně dobrou akcí s jasným křesťanským posláním, letos však získala nepřijatelný ideologický nátěr.

Část výtěžku, v některých konkrétních případech výtěžek celý (jak uvedl Český rozhlas Dvojka ve zprávách 30. prosince 2015), bude tento rok určena pro vetřelce. Je tomu tak navzdory mínění naprosté většiny českých občanů, požadujících, aby naše země byla ochráněna před současnou invazí. Není to tím, že by nechtěli pomáhat – koneckonců o připravenosti Čechů otevírat svá srdce pro pomoc bližních je dostatek příkladů. Ne, Češi nemají srdce okoralá. Nelíbí se jim však, že by jejich prostředky, kterých věru nemají nazbyt, byly věnovány těm, kteří nejenže je považují za samozřejmost a povinnost, ale vysvětlují si je zároveň jako výraz podřízenosti křesťanů jejich mohamedánské víře.

Trikralova_sbirka_2016

Vidíme to na nesčíslných videích z celé Evropy. Nepovažují se za uprchlíky, neboť se jako uprchlíci nechovají. Chovají se jako invazní síla, jako dobyvatelé. To je pravý důvod, proč je zde žádný rozumný Čech nechce. Pomáhat nutno potřebným, tito „uprchlíci“ však potřební nejsou. Darované jídlo, nápoje, oblečení a další materiální pomoc povýšeně vyhazují a těmi, kteří jim věci darovali, otevřeně opovrhují.

Pomáhat těmto povýšencům proto nelze považovat za křesťanskou povinnost pomoci lidem v krajní nouzi. Charita ČR se hluboce mýlí a kope si svým přístupem vlastní hrob. Nechceme a nebudeme pomáhat těm, kterým chybí pokora, kteří si darů neváží, a jejichž nejvyšším zájmem je celou Evropu islamizovat a uvrhnout do barbarství. Modernistická vatikánská sekta tzv. církve katolické může ve své neuvážené politice pokračovat až k úplnému zániku – bez ohledu na ni si křesťanství ubráníme.

Národní demokracie proto doporučuje všem lidem dobré vůle, aby letos pomáhali jiným způsobem než prostřednictvím Charity ČR. Každý jistě známe ve svém okolí rodinu, postižené osoby, stacionář pro seniory nebo postižené, popř. jiné obdobné zařízení. Darujte jim svou pomoc přímo, bez zprostředkovatele, u kterého nevíte, k čemu vaši pomoc využije!

Loading...

Podobné články

2 Komentáře “Bojkot tříkrálové sbírky

  • Opravte mne, pokud se mýlím, ale na stránkách ChČR čtu, že ta „část věnovaná vetřelcům“ bude opravdu jen v řádu jednotek procent nebo dokonce promile a to ještě těm „vetřelcům“, kteří u nás legálně požádali o azyl, takže to nejsou žádní vetřelci, ale opravdoví, legální uprchlíci, kteří postupují legální cestou, na rozdíl od většiny ostatních imigrantů valících se do Reichu a dále. Cituji doslova: „Pomoc je určena cizincům s různými druhy pobytu, žadatelům o mezinárodní ochranu a státem uznaným uprchlíkům.“
    http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/vyuziti-sbirky/zamery-aktualni-sbirky/
    (odkaz Arcidiecéze Praha -> pomoc migrantům a uprchlíkům. Potom ještě nějaké drobky na poradny v jednotlivých farnostech, jako farnost Chlum u Třeboně, Suchdol nad Lužnicí, Sušice a nějaká poradna v Plzni. A to je všechno)

  • Pokud chcete darovat něco potřebným, darujte do sbírek na jídlo vepřové konzervy. Ty muslimové určitě jíst nebudou a dostanou se k nemuslimům. Peníze nemá smysl dávat, ty stejně skončí u překupníků, od kterých charita nakupuje.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*