Boj proti zlu, které nabírá na síle již více než rok

Boj proti zlu, které nabírá na síle již více než rok

Jistě, v platnosti zůstává i to, co již několik posledních týdnů oznamuji – v těchto volbách Národní demokracie nebude kandidovat sama, ale společně s ANS a s Rozumnými podpoří Otevřeme Česko. 

Národní demokracie jako politická strana tím ale nezaniká. Předvolební šikování různých formací je věcí spíše taktiky. Strategie je ale dlouhodobá záležitost. V tomto dlouhodobém horizontu si stále více uvědomuji, že poslání Národní demokracie je stát se stranou, která bude hájit zájmy nejen všech lidí, ale speciálně i zájmy těch lidí, kterým hrozí, že se ve státě stanou proti své vůli menšinou, na kterou nikdo nebude brát ohled. Mám tím na mysli například ty, kteří se z různých důvodů nenechají očkovat.

Tito lidé budou zřejmě už velice brzy pod silným tlakem, budou v menšině, ale bude jich i nadále nezanedbatelné množství. Nechat je napospas covidové mafii by znamenalo, že i oni časem, dříve či později, pokud nebudou mít zastání, podlehnou. Když se podpoříme navzájem, uchováme alespoň některé síly potřebné k přežití národa. Zastat se těchto lidí bude proto nesmírně důležité. Zároveň se zdá, že politické strany nebudou většinově chtít zájmy těchto lidí hájit. Proto potřeba aktivně hájit zájmy nás, kteří se očkovat nechceme nechat dát, bude v čase vzrůstat. Vzroste zvláště ve chvíli, kdy stát začne lidi očkovat proti jejich vůli. A pokud vše půjde tempem, jaké už nyní vidíme, od něčeho takového nejsme daleko. Povstat proti tomu až tehdy, by ale bylo pozdě. Ozvat se musíme už i ve chvíli, kdy se jeví jako pravděpodobné, že na neočkované bude vyvíjen tlak nepřímo a kdy bude hrozit, že se stanou (staneme) občany druhé kategorie.Vždy jsem viděl pro Národní demokracii prostor na politické scéně, vždy jsem vnímal smysl její existence, ale v dramaticky měnícím se světě je nutno reagovat včas, rychle a adekvátně a přizpůsobovat program akutním potřebám. Nemám důvod cokoli měnit či vypouštět z našeho dlouhodobého ideového programu. Tím spíše nemám důvod cokoli přehodnocovat nebo hledat nějaké kompromisy. V jistém smyslu nás, národní demokraty, ale přece jen čeká jedna změna: musíme se stát aktivní a hlasitou oporou těch, kteří, podobně jako my, mají rádi svobodu natolik, že by ji za nic jiného nevyměnili – ani za pofidérní bezpečí před mediálním virem. Otázka očkování musí být otázkou svobodné volby a stát očkování nesmí propagovat. Musíme udělat vše pro to, aby ty, kteří očkování odmítnou, nikdo nediskriminoval.

Národní demokracie svým členům nemluví do života a nechává i očkování na jejich svobodném rozhodnutí. Musí to být věc dobrovolnosti. Je možné, že někteří naši členové vakcinaci neodmítnou. Nikdo je za to hanět nebude. Ideově ale Národní demokracie vakcinaci proti Covid-19 odmítá (a výhrady jsme měli i dosud například k povinnému očkování dětí hexavakcínou apod.) a náš názor nic nezmění. V současném dění nevidíme náhodu, ale dlouhodobý a zákeřný plán elit, kdy očkování je jedním z cílů této krize. Právě proto jsme k němu tak nedůvěřiví.

To neznamená, že bychom se na očkované dívali skrz prsty. Ty, kteří si jsou nebezpečí vakcín vědomi, ale přesto je propagují, vnímáme jako naše ideové nepřátelé. To je jasné. Těm to neodpustíme. Ty, kteří se nechali jejich propagandou zlákat, však nezavrhujeme. Všichni jsme lidi a svým způsobem jsme všichni na stejné (potápějící se) lodi. Vážíme si jeden druhého, zvláště tehdy, pokud tomu tak bylo i dříve. Rozličný názor na Covid by na tom neměl nic měnit. I proto jsme se nakonec rozhodli spolupracovat s Rozumnými Petra Hanniga, třebaže jsme původně měli za to, že spolupráce je – právě kvůli rozdílnému pohledu na Covid – nemožná. Ale jsou věci, které nás spojují. A Covid nás rozdělovat nesmí – už beztak způsobil mnoho škody.

Avšak bez ohledu na to, jak se společnost proměnila a jak dalece se ještě promění, Národní demokracie bude vždy hájit právo odmítnout jakýkoli zásah do osobní integrity člověka, jakým očkování bezesporu je. Bude vždy hájit svobodu, aby o případném očkování mohl člověk rozhodnout sám. Bude se ze všech sil bít za to, aby neočkovaní nebyli kráceni na svých právech a aby se jim život nijak nestal složitějším.

Píši to proto, abych těm, kteří očkování, podobně jako já a celá řada mých kolegů a kolegyň odmítají, dal naději, že ani v tomto boji nejsou sami. Je to náš společný boj…

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie – úprava textu : Pavel OPL
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*