Biskupská synoda: „Moudrost času“ je abdikace Františka

Biskupská synoda: „Moudrost času“ je abdikace Františka

Na biskupské synodě má být 23. 10. 2018 zahájen globální projekt „Moudrost času“. Bylo by na místě, aby pod tímto názvem bylo prosazeno odstoupení Bergoglia a započetí obrodného procesu církve, iniciovaného arcib. Viganem.

František zákulisně usiluje o legalizaci homosexualismu v církvi a tvrdí, že moudrostí času je prý „zdravá utopie“. Církev ale dnes potřebuje vycházet z reality, a ne z Begogliovy utopie!Pseudopapež místo ochrany víry a mravů, což je prvořadou povinností papeže, koná pravý opak. V Amoris laetitia popřel existenci objektivních morálních norem a svými projekty už uvádí morální rozklad do praxe. Jak? Rafinovaně! Synoda má generální sekretariát, do něhož dosadil své lidi, aby prosazovali legalizaci homosexualismu!

K tomuto záměru si naaranžoval i „hlas lidu“, a to je právě tzv. mezigenerační globální projekt pod názvem „Moudrost času“. Jako základ byla vzata kniha, v níž je opublikováno 250 selektovaných rozhovorů z více než 30 zemí. Kniha obsahuje jen takové rozhovory, které naplňují jeho záměr.

Na Synodě o rodině 2014 Bergoglio už ozvučil „interpolaci o pozitivním přínosu, jaký (prý) mohou homosexuálové přinést do života církve“. Rovněž na Synodě 2016 o rodině se pokusil o průlom. Nyní na Synodě 2018 o mládeži volí účinný trik, jak vytvořit precedens pro otevření průsmyku k legalizaci sodomie. Plodem Synody má být apoštolská konstituce, která poslouží už jako manipulační „pastorační” nástroj.

Jaké je východisko? Nastal historický čas pro církev – musí vyřešit esenciální otázku: Je Bergoglio platným papežem? Ne. Stáhl na sebe exkomunikaci dle Gal 1,8-9 a věroučné buly Pavla IV. za vtělování herezí do církve. Důsledkem je, že všechno, co jako heretik koná, je dle věroučné buly neplatné a nikdo ho jako apostatu nesmí poslouchat!

Je otázka, kdo může nezákonného papeže odvolat z úřadu. V minulosti to byl např. císař Zikmund, který vyřešil otázku trojpapežství (1414). Dnes je snad jen jediné řešení, aby biskupové a kněží přestali ve svaté liturgii zmiňovat jméno neplatného papeže.

Prokvasí obrodná vlna, kterou arcib. Vigano započal? Je ještě naděje, že by skrze nového, pravověrného papeže nastala obroda církve při zachování její celistvosti. Podmínkou však je abdikace Františka a také hierarchů, kteří realizují či kryjí homosexualismus. Pokud bude František dál v úřadu, dostane církev do takového stavu, že rozdělení bude nutné! Navíc zavede mechanismy, které budou sebelikvidační proces stupňovat, dokonce i když František už v úřadu nebude. Záchranou pak bude jen oddělit se od antikristovské struktury, která hlásá hereze a amorálnost a ničí spasitelné pravdy i Boží přikázání. To už nebude církev Kristova. Takové „církvi“, jaká prosazuje homosexualismus, hrozí Písmo svaté „věčným ohněm“ (2Pt 2,6).

Pravověrná církev, i když bude v menšině, bude zabezpečovat spásu duší. Globální New Age „církev“ s Františkovým programem amorálnosti povede duše do pekla!

„Moudrost času“ je abdikace Františka a obroda církve! Musí nastat co nejdřív! Pokud se zanedbá i teď, záchranou před věčným ohněm bude už jen rychlý útěk z církevní Sodomy.

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*