Barack Obama: Je nezákonné, aby státy odmítaly syrské uprchlíky

Barack Obama: Je nezákonné, aby státy odmítaly syrské uprchlíky

Obamova administrativa připomněla ve středu státním úředníkům v celé zemi, že státy nemají zákonnou pravomoc odmítnout přijetí syrských uprchlíků, informovala agentura AP.

Toto napomenutí z Bílého domu přišlo uprostřed rostoucích sporů kvůli plánu přijmout syrské uprchlíky, které vzrostly poté, co byl objeven syrský pas u těla jednoho útočníka teroristických útoků v Paříži.

Nejméně 24 států na začátku týdne oznámilo, že zablokují program o přesídlení syrských přistěhovalců na jejich území, navzdory toho, že Bílý dům tento uprchlický program usilovně brání.

Americký prezident Baracka Obama Foto: AP
Americký prezident Baracka Obama Foto: AP

Sněmovna reprezentantů později schválila usnesení, jehož cílem je zablokovat plány administrativy přesídlit v příštím roce 10.000 syrských uprchlíků. Americký prezident Barack Obama pohrozil, že bude tuto legislativu vetovat.

Úřad pro přesídlení uprchlíků (Office of Refugee Resettlement) informoval ve středu v dopise státní úředníky, že státy nemohou odepřít benefity a služby uprchlíkům, na základě jejich země původu, nebo náboženské příslušnosti.

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • Porážka chazarské mafie se zrychluje, a to z nich dělá nebezpečné zoufalce.

  „Campbell, Green a Armitage se stali všichni dne 11. března 2011 spolupachateli vraždy 15.786 nevinných japonskych lidí. Armitage je heroinový dealer, který je také zodpovědný za vraždy mnoha hlav států, včetně Ferdinanda Marcose na Filipínách a Japonského Noboru Takešity. Kurt Campbell byl nahrán na pásek jak se snaží uplatit japonského politika Ichiro Ozawu s monopolem na zeolit, prostředkem, který čistí radiokativní záření bezprostředně před jaderným teroristickým útokem a masových vražd s tsunami 03-11-11. Campbell byl v té době šéfem pro záležitosti Asije ve prospěch ministerstva zahraničí Spojených států. Michael Green, šéf Mossadu v Japonsku, osočoval tohoto pisatele, nutil japonské politiky publikovat eseje, a řekl, že japonští občané musí poslouchat Židy.“

  http://benjamin-fulford-cz.webnode.cz/blog/

 • · Edit

  Hle – toto je ta boží „láska“ ?! (viz 21 – a dále…)

 • Už nevím zda v našich nebo německých TV zprávách jsem slyšela pana prezidenta Obamu, jak říká prezidentovi Francie Hollandemu, že USA také přijmou uprchlíky. Jen zapomněl říci kolik těch správně řečeno ilegálních migrantů chtějí přijmout a kdy. Takhle to vypadá, že je chtějí přijmout na svatého Dyndy, čimž je už počet bezpředmětný.

 • Dobrá zpráva. Nebudeme tedy posílat peníze Turecku, ale vynaložíme je na dopravu uprchlíků do USA. Stejně za to mohou Američané, kteří rozvrtali co se dalo.

 • Isaiáš 14:9 V pekle kvůli tobě zavládlo vzrušení, aby tě přivítalo, jakmile dorazíš. Už kvůli tobě své mrtvé burcuje, všechny někdejší zemské vladaře; už nutí vstát z jejich trůnů všechny krále národů.10Ti všichni hlasem jediným tě takto osloví: „Tak už i ty jsi pozbyl sil – jsi na tom stejně jako my!11Tvá pýcha klesla do pekla jako tvá pěkná muzika; tvou postelí je hniloba a červi jsou tvá přikrývka!“12Jak jen jsi to spadl z nebe, ty Zářný, synu Jitřenky! Poražen jsi byl až na zem – ty, jenž jsi srážel národy!13Říkával sis přece v srdci: „Vyšplhám se až k nebi, nad Boží hvězdy svůj trůn vyvýším, na Hoře setkávání se usadím, na svazích severních;14vyšplhám se až do oblačných výšin, budu se rovnat s Nejvyšším.“15Teď však až do pekla svržen jsi, do jámy nejhlubší!16Ti, kdo tě uvidí, neuvěří svým očím, budou tě zkoumat pohledy: „To je ten muž, který děsil zemi, ten, který třásl říšemi?17Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?“18Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si.19Ty jsi však bez hrobu jen tak pohozen jako zavržená ratolest, tak jako roucho zabitých, mečem zohavených, jako pošlapaná zdechlina mezi kamení v jámě hozená.20Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid. Ať navěky není památky po tom zlém plemeni!21Připravte jatka pro jeho syny, ať jsou poraženi za otcovské viny, ať už nevstanou, aby ovládali zemi, ať už po světě svá města nešíří!22Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho potomka i nástupce, praví Hospodin.23Obrátím jej v hnízdiště sýčků a v bahnitou mokřinu; metlou zkázy jej vymetu! praví Hospodin zástupů.24Hospodin zástupů přísahá: Co jsem zamýšlel, se stane, co jsem rozhodl, to bude:25Ve své zemi rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich ramena!26Toto je rozhodnutí o celé zemi, ruka vztažená na všechny národy.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*