Banksteři – světové zlo II

Banksteři – světové zlo II

Uvědomění o příčině kolapsu životních podmínek občanů naši republiky je stále slabé pro vytvoření silného občanského tlaku po potřebnou dobu na vyřešení stavu. Proto předkládám několikrát předkládané materiály o jediné příčině, správě a tvorbě peněz privátní sférou, tvorbě dluhu a existence úroku. 

 

„Pokud Američtí lidé někdy dovolí, aby soukromé banky ovládaly záležitosti jejich peněz, nejprveinflací a poté deflací, banky a korporace, které kolem nich vyrostou, jim budou zabavovat jejich majetek, až se jejich děti jednoho dne probudí bez domova. A to na samotné zemi, kterou jejich otcové dobyli!“

„Pro zachování naší nezávislosti nesmíme našim vládcům dovolit, aby náš stát systematicky zadlužovali! Musíme si vybrat: mezi úsporami a svobodou – nebo přepychem a otroctvím. Stavím spořivost na první a nejdůležitější místo, mezi republikánskými ctnostmi. A veřejný dluh je nejnebezpečnější ze všech hrozeb, kterých bychom se měli obávat! A je nutné, aby každá generace splatila SVÉ dluhy, když odchází. Pokud národ někdy dovolí, aby soukromé banky a lichváři ovládali jeho peníze, potom – nejprve INFLACÍ a poté DEFLACÍ – banky a korporace, které kolem nich vyrostou, budou postupně lidi zbavovat jejich majetku, až se jejich děti jednoho dne probudí bez domova! A to v té samé zemi, která jejich otcům kdysi patřila.“ 

bilderberg-bankers

Thomas Jefferson 4. března 1801 – 3. března 1809

 

Zabil jsem tu banku – Andrew Jackson – 4. března 1829 – 4. března 1837

Jako svůj největší úspěch na politickém poli sám Jackson ohodnotil svůj úspěšný boj s The Second Bank of America (ta usilovala o dvacetiletou licenci vlády na vydávání fiat currency, z čehož by inkasovala úrok) a její uzavření tím, že se zásadně zasadil o neprodloužení jejího mandátu v roce 1836 ani její znovuzavedení v roce 1841. Během prezidentské kampaně v roce 1828 Jackson při projevu na adresu skupiny bankéřů řekl: „Jste doupě zmijí. Mám v úmyslu vaše hnízdo vypálit a s pomocí Boží ho vypálím“. Pokraačoval a dále řekl: „Kdyby lidé jenom pochopili, do jaké míry je náš peněžní a bankovní systém nespravedlivý, do rána by byla revoluce“. Jackson prohlásil, že kdyby centrální banka měla pokračovat v kontrole „naší měny, v dostávání našich veřejných peněz a v držení tisíců našich občanů v závislosti, bylo by to strašnější a nebezpečnější než námořní a pozemní síla nepřítele…“ Návrh zákona na novou smlouvu prošel Senátem poměrem 28-20 a Dolní komorou poměrem 107-85 a každý věděl, jak se Jackson zachová. President banky Nicholas Biddle(1786-1844) vyhrožoval: „Když ho Jackson bude vetovat, já budu vetovat jeho!“ Jackson smlouvu vetoval a Banku v roce 1832 zrušil. Nařídil sekretáři Státní pokladny, aby odstranil všechny vklady vlády z amerických bank a uložil je do státních bank. 8. ledna 1835 Jackson zaplatil poslední splátku amerického národního dluhu a byl to jediný okamžik amerických dějin, kdy národní dluh byl redukován na nulu a američané byli schopni nahromadit přebytek 35 milionů dolarů, které byly rozděleny jednotlivým státům. Nicholas P. Trist, prezidentův osobní tajemník, řekl: „Toto je koruna slávy Andrew Jacksona a nejdůležitější služba, jakou kdy své vlasti prokázal.“ Boston Post ho přirovnal k Ježíši, který vyhnal penězoměnce z chrámu. Jackson tvrdil: „Pokud má Kongres podle Ústavy právo vydávat papírové peníze, bylo mu toto právo dáno proto, aby ho používal a ne proto, aby ho delegoval na jednotlivce nebo společnosti.“ Jackson řekl, že řízení centrální banky „by bylo prováděno několika jednotlivci nezávisle na vládě, kteří by získali kontrolu nad pracovní silou a příjmy většiny lidí.“Zástupci Second Bank of America chtěli převzít agendu tisku dolarů a ovládání přísunu peněz do americké ekonomiky, navíc s tím, že každý dolar by byl zatížen úrokem, který by vláda musela bance v budoucnu splatit (tento princip fungoval i v době, kdy byly severoamerické státy britskými koloniemi). Jackson naopak prosadil, že vydávání dolarů bude bezúročné vůči nikomu a výši emisí bude podle potřeb a růstu ekonomiky řídit občany volený Kongres (čímž zůstane neporušena možnost obyčejných občanů řídit nepřímo finanční politiku své země skrze své volené zástupce). Tento princip bylo jedno z hlavních Jacksonových témat při jeho kandidatuře na prezidenta, i předtím na guvernéra.

Na Jacksona byl v době jeho prezidentského období spáchán pokus o atentát, kdy na něj vyzbrojený dvěma pistolemi každou v jedné ruce, v nestřežený moment obouruč vypálil,[1] naštěstí ale v obou případech minul a Jackson zemřel přirozenou smrtí ve věku 78 let. Na jeho hrobce je vytesáno jeho krédo I killed the bank (Zabil jsem tu banku). O Jacksonovi se mluví jako o jediném prezidentu, který dokázal zbavit Spojené státy národního dluhu, a též jediném prezidentu, který splnil vše, co slíbil ve své volební kampani.

Americký sen – drsný animovaný film o americké centrální bance NOVĚ S DABINGEM

 

Převzato z http://www.exilovenoviny.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*