Karel Marx o Rusku

Karla Marxe známe všichni jako autora Komunistického manifestu. Myslitele, který vytvořil ideologický základ socialistického a komunistického hnutí druhé poloviny19. a celého 20. století opírající se o myšlenky třídního boje a dialektického materialismu.

Aristotelova filozofie

Platón byl filozofem básníkem a mystikem. Jeho žák Aristoteles byl v mnohém jeho protipólem. I když ve svých spisech se nevyhýbal umění a teologii, spíše byl vědcem a chladným racionálním myslitelem.

Platón a jeho odkaz

„Podivné časy to jsou, v nichž žijeme, kdy staří i mladí jsou učeni ve škole nepravdy. A ten jediný člověk, jenž si troufá říci pravdu, je najednou nazýván bláznem a hlupákem.“   

Fašismus na Ukrajině

Témata související s ukrajinskou krizi byla námětem několika mých posledních článků. Rozhodl jsem se již tuto oblast na nějaký čas opustit. Nicméně prohlášení jedné opoziční ukrajinské poslankyně, které jsem objevil na internetu mně dovedlo k tématu publikovat ještě jeden článek.

Kdo stojí za islámským státem v Sýrii a Iráku?

Ve svém projevu k 11. září nositel Nobelovy ceny míru fakticky vyhlásil válku nově vzniklému islámskému státu v Iráku a Sýrii ISIS. Oznámil, že americká armáda je připravena bombardovat pozice islamistů v Sýrii i bez souhlasu syrské vlády a prezidenta Asada. Jinými slovy tím řekl,  že USA se opět chystají porušit mezinárodní právo, což je o to pozoruhodnější, že právě Obama ostře kritizuje Rusko za narušení státní suverenity Ukrajiny. Je vidět, že vrcholní američtí politici stále mají pocit, že to co jiní ( v tomto případě Rusko ) nemohou, tak američané mohou. Tedy provádět vojenské akce na území cizího státu bez mandátu rady bezpečnosti OSN. 

Kdo podporuje protiruské sankce?

sankce

Někteří čeští zemědělci jsou mezi prvními českými občany, kteří na vlastní kůži silně pocítí nepříznivé důsledky protiruských sankcí. Jak jsme se mohli dozvědět ve včerejším hlavním zpravodajství ČT zřejmě nedostanou zprvu slibovanou finanční kompenzaci z EU a díky tomu mnozí skončí ve velkých dluzích bankrotem.

13 let od 11.září 2001

„Všechny (zpravodajské služby) Ameriky a Evropy teď dobře ví, že tento katastrofální útok byl naplánován CIA a Mossadem s cílem obvinit z něho arabské země a přimět západní země, aby se účastnily války v Iráku a Afghánistánu“

Názorový obrat Miloše Zemana a bída západní demokracie

Miloš Zeman překvapil. Na rozdíl od všech vrcholných představitelů zemí EU a NATO těsně před summitem ve Walesu prohlásil, že to co právě probíhá na východní Ukrajině není ruská agrese, ale občanská válka. Řekl, že věří v slova ministra zahraniční Ruska Lavrova  a přidal k tomu ještě poznámku,  že těch pár stovek dobrovolníků z Ruska nestojí za zmínku, neb česká armáda by je postřílela do týdne.

Spěje svět ke třetí světové válce?

Žádná válka nepřichází z čistého nebe. Musí se připravit. Nejdříve je nutné vytvořit obraz nepřítele a poté v lidech mediální propagandou vytvořit představu, že válka představuje jediné možné řešení stávající situace, pokud má být zachována  svoboda a civilizační hodnoty.

Pochvala Sobotkovi

sobotka

Je to jen výjimečně, kdy chválím vrcholové české politiky. Dnes to však udělám. Chtěl bych pochválit premiéra Sobotku za jeho postoj na summitu EU a za jeho vystoupení v OVM v ČT věnovaném ukrajinské krizi. A to i přesto, že jeho postoj může být motivován i náladami většiny voličů sociální demokracie, kteří nesouhlasí s protiruským kursem Západu.

Sokrates a demokracie

“Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.”

Nejnovější lež o Ukrajině

Minulý týden ČTK, česká televize a řada zpravodajských serverů přinesla zprávu o dodání moderní vojenské techniky separatistům na území východní Ukrajiny z Ruské federace.  

Pythagoras a jeho učení

Šesté století před naším letopočtem bylo obdobím, kdy se nezávisle na sobě v různých koutech světa zrodily významné duchovní bytosti. V Indii to byl Buddha zakladatel buddhismu a Mahavíra zakladatel džinismu. V Číně to byl Lao-C zakladatel taoismu a Konfucius zakladatel státotvorné filozofie konfuciánství. V Persii spatřil světlo světa zoroastrismus, dualistické náboženství u jehož zrodu stal prorok Zarathustra.

Po stopách dějin starověkého Řecka

Řecko se stalo již v 2.tisíciletí př.n.l. kolébkou evropské civilizace. Z Řecka se antická civilizace rozšířila do Říma a odtud do celé Evropy. Dějiny starověkého Řecka je dodnes základní součástí klasického všeobecného vzdělání od základních škol všude v Evropě.

Osobní zkušenost s knihovnou palmových listů

Jednou z mnoha velkých „záhad“ současné doby, které staví na hlavu racionální vědecké poznání představují knihovny palmových listů, které se nacházejí v jižní Indii.  Obsahují  popisy osudu lidí, kteří knihovny v jejich historii navštíví a přijdou se zeptat na svůj osud.  Jejich vznik je datován do doby před více než 5000 lety a za jejich autory jsou považováni dávní indičtí mudrci-rišiové, kteří ve svých meditacích pronikli až za hranice prostoru a času.

Starověké dějiny země zaslíbené III.

Srovnáme-li doby Abraháma a Mojžíše nemůžeme si nevšimnout civilizačního a morálního propadu. Když Abrahám dovedl svůj lid do země Kanaánské, tak Izraelité žili s tamními domorodými obyvateli v relativním míru a shodě. Když se tak stalo po exodu z Egypta bylo již všechno jinak. Putování Kanaánskou zemí se změnilo z poutě na dobyvatelské tažení.Izraelité se střetli s řadou různých kmenů a národností, kteří byli podle bible považování za potomky Chámova syna Kanaána.

Starověké dějiny země zaslíbené IV.

Rozkvět Izraelského království na počátku prvního tisíciletí před naším letopočtem byl nejen zásluhou Šalamounovy osobnosti, ale také velice výhodné mezinárodní situace. Staré velmoci ohrožující Izrael byly oslabeny a ty budoucí ještě čekal jejich čas. Za úspěchy Šalamoun mohl vděčit i spojenectví s Féničany.

Starověké dějiny země zaslíbené II.

Dějiny izraelského národa začínají Abrahámem, jehož jméno v překladu znamená praotec národů. Za svého praotce jej nepovažují jen Židé, ale i Arabové, kteří sami sebe považují za potomky Abrahámova syna Izmaela. Abrahám byl však především duchovní vůdce a učitel, který lidem předal duchovní učení na počátku věku býka, což bylo někdy před cca 6000 lety.Tedy v době, kdy lidstvo vstoupilo do nejtěžšího období platónského roku-éry kalijugy, železného věku. 

Starověké dějiny země zaslíbené I.

Izrael a jeho okolí je jak cílem turistů a náboženských poutníků, tak jedním z hlavních ohnisek mezinárodního napětí. To co se v této oblasti stane má významný dopad na celosvětové dění. Ústřední roli přitom hraje izraelsko-palestinský konflikt. Jeho kořeny sahají již do dávné tisícileté historie území, kterou příslušníci všech hlavních západních monoteistických náboženství: judaismu, křesťanství a islámu považují za zemi svatou a zaslíbenou.

Dědictví starověkého Iránu II.

Šesté století před naším letopočtem bylo obdobím kdy se celý tehdejší Blízký východ stal součástí jedné Persko-Médské říše s centrem v městě Persepolis. Říše sahala od Lybie , Řecka na Západě až po Indii a Čínu na Východě. Stala se tak svým rozsahem největším státem tehdejšího světa.

Dědictví starověkého Iránu I.

Jedno z klíčových center současné světové politiky je Irán. Tato z klimatického hlediska poněkud drsná země s nedostatkem životodárné vláhy, ale s rozsáhlými surovinovými zdroji byla již ve starověku centrem jedné z největších světových říší historie. A nejen to. Iránská země dala ve starověku vzniknout i několika duchovním proudům, které výrazně ovlivnily nejen okolní starověký svět, ale i významná umělecká a filozofická díla moderní doby.

Kdo vytvořil piktogram v obilí u Boskovic?

Dne 28.6. se v okolí Boskovic objevil v obilném poli obrazec. Majitel pole brzy poté nahlásil policii škodu ve výši 20000Kč. Policie vyhodnotila tento případ jako trestný čin a zahájila pátrání po neznámém pachateli. Ač dodnes nikdo neví kdo je za obrazec odpovědný, tak policie ihned měla jasno. Žádní mimozemšťané, či jiný záhadný jev nemá piktogram na svědomí. Je to dílo lidských vandalů.

Jak probíhá likvidace léčitelů

Včera jsem na svých stránkách zveřejnil článek z názvem „Ochrana lidí, či likvidace léčitelů?“. Byl věnován tažení ministerstva zdravotnictví proti „šarlatánům“ z řad lidových léčitelů. Shodou okolností včera na ČT byl odvysílán pořad „Máte slovo“ s Michaelou Jílkovou, který byl tématu věnován. Jeho hlavními hosty byli zástupci z řad léčitelů, ministr zdravotnictví Němeček a onkolog profesor Klener.

Ochrana lidí či likvidace léčitelů?

Před několika týdny zahájilo ministerstvo zdravotnictví tažení proti „šarlatánům“ z řad lidových léčitelů. Zřídilo emailovou adresu na kterou mohou lidé zasílat negativní zkušenosti s léčiteli a pracovníci ministerstva začali studovat legislativu týkající se léčitelství v zemích Západní Evropy.

Mocní vládci Babylónu

Historická věda klade počátek civilizací na Zemi do 4.tisíciletí př.n.l. Dalo by se tak očekávat, že právě tehdy se vyskytovaly její nejprimitivnější formy. I historici hlavního proudu přiznávají, že je to přesně naopak. V Egyptě i Mezopotámii šel vývoj civilizace spíše sestupnými kroky. Z egyptských říší byla nejvyspělejší Stará říše. V Mezopotámii dosahovala nejvyšší civilizační a kulturní úrovně ranná sumerská civilizace.