Atletické závody dětí z 13. ZŠ Naděžda

Atletické závody dětí z 13. ZŠ Naděžda

Popularitu mezi dětmi z 13. školy Naděžda v Alčevsku si získaly atletické závody, které jsem pro ně pořádal na hřišti u školy. Původně to byly závody určené jen pro třídu Bohdanky. V létě 2016 se konaly první závody jen pro Bohdančinu 5.třídu, druhé již pro 5. a 6.třídu. Jelikož letos chtěly závodit děti i z ostatních tříd, nyní na jaře 2017 jsem rozšířil možnost závodit pro děti i z ostatních tříd. Loni se konaly závody v atletickém čtyřboji, letos v atletickém trojboji (v prvním byl běh na 60 m, ve druhém na 50 m, skok do dálky z místa a hod kriketovým míčkem), hodnocené podle tabulek bývalého čs. odznaku zdatnosti. Jelikož jsem měl k dispozici bodovací tabulky pro chlapce i dívky, v každé věkové kategorii mohli závodit chlapci s děvčaty dohromady.

První letošní závody jsme s Bohdankou a její kamarádkou Aňou z 5.třídy připravili na 5. května t.r. Nečekaně přišlo mnoho dětí-33, z 1.-8. třídy. Ochotně mi v organizaci závodů nabídly pomoc další děti-Kristina z 6. třídy a Vlada z 5.třídy 11.školy. Děti závodily s nadšením a chutí. Závody trvaly tři a půl hodiny. Diplomy a ceny dostali první tři v každé věkové kategorii v trojboji a ti, co byli první v jednotlivých disciplínách. Ostatní děti dostaly bonbóny. Diplomy, ceny a bonbóny dětem věnovala Společnost přátel LLR a DLR.

Výsledky prvního trojboje:

1.-2.třída: 1.Váňa 12 b., 2.Veronika 12 b., 3. Světa 7 b.

3.-4.třída: 1.Roma 25 b., 2.Veronika L. 24 b., 3.Veronika Š. 24 b.

5.třída: 1.Vlada 36 b., 2.Dáša 32 b., 3.Eva a Víťa 24 b.

6.třída: 1.Kristina 45 b., 2.Táňa 38 b., 3.Danil 29 b.

7.-8.třída: 1.Maxim 43 b., 2.Kosťa 34 b., 3.Vitalik 30 b.

Pro neutuchající zájem jsme s dětmi-pomocníky připravili ještě jedny závody na 12.5. Tentokrát jsme rozdělili děti na 1.stupeň (1.-4.třída)-ti závodili dopoledne, a 2.stupeň (5.-8.třída)-závodili odpoledne. Udělali jsme dobře, protože opět přišlo mnoho dětí-celkem 35 (14 z 1.stupně a 21 z 2.stupně). Závody byly opět pohodové, dětem se líbily. Po skončení se ptaly, kdy budou další závody…Výsledky druhého trojboje:

1.-2.třída: 1.Alina 23 b., 2. Rita 11 b.

3.-4.třída: 1.Veronika L. 44 b., 2.Dáša 41 b., 3.Veronika Š. 39 b.

5.třída: 1.Vlada 49 b., 2.Mark 42 b., 3.Víťa 41 b.

6.třída: 1.Edik 61 b., 2.Kristina 55 b., 3.Váňa 46 b.

7.třída: 1.Žora 49 b., 2.Paša 35 b., 3.Aňa 26 b.

8.třída: 1.Andrej 26 b., 2.Jegor 25 b. (soutěžili pouze ve skoku z místa)

Nejlepší výkony obou závodů podle bodů:

Hod míčkem: 1.stupeň: Dáša a Veronika Š. 15 b. (17 m)

2.stupeň: Edik 19 b. (32 m)

Skok z místa: 1.stupeň: Veronika L. 18 b. (171 cm)

2.stupeň: Andrej 26 b. (214 cm)

Běh 50 m: 1.stupeň: Diana 17 b. (9,18 s)

2.stupeň:  Edik 25 b. (7,19 s)

Vynikajícími talenty jsou Veronika L. a Roma ze 4.třídy, Vlada z 5.třídy, Kristina a Edik z 6.třídy.

Pro velký zájem dětí jsem pro ně uspořádal ještě jedno sportovní klání, tentokrát v humorném duchu. Klání se konalo opět na školním hřišti. Děti se vyřádily v disciplínách jako běh pozadu, skok na jedné noze, skok snožmo pozadu, hod papírem (někomu fouklo a hodil minus dva metry) aj. Zájemce jsem naučil i jeden legrační český taneček. Děti si užily legrace, klání se jim líbilo.

Děkuji svým pomocníkům Bohdance, Aně, Vladě a Kristině za pomoc v organizaci závodů. Jsem rád, že se děti zúčastnily v hojném počtu, že se dětem závody líbily, a těším se zase někdy příště!

nadezda

nadezda2

nadezda3

nadezda4

 

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR, Alčevsk, LLR
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*