Arménie od Ruska odsouvá nebezpečné NATO

Arménie od Ruska odsouvá nebezpečné NATO

natoo

Arménie se rozhodla vstoupit do Celní unie (rusky se krátí na TS – Tamožennyj sojuz), přes negativní postoj k tomuto kroku ze strany EU. Bývalý ministr obrany Arménie Aruťuňjan (zde označovaný také jako „expert“) soudí, že za to bude následovat trest od USA, které mají v regionu své zájmy. Zdroje ve světě se vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel zmenšují a v důsledku toho stoupá konkurence. Bojuje se o každou zemi a USA v oblasti svého geopolitického vlivu vždy dosahovaly svého cíle. Svět se však mění a tvrdě trestat už nemohou. Dnes již není nezbytné slepě následovat příkazy Západu a spoléhat se jen na něj. TS za více než 20 let existence předvedla svou sílu a ukázala, že Rusko je schopno sjednotit země, které o to mají zájem. Expert řekl: „Postsovětské státy za ty roky pochopily, že veškeré snahy rozhodovat své problémy s Evropskou unií a s dalšími zeměmi nepřinesly výsledky. Arménie šla od chvíle rozpadu Sovětského svazu pevně po cestě integrace s Ruskem.“

 

V roce 1992 podepsala Arménie dohodu o kolektivní bezpečnosti, poté dokument o společné ochraně státní hranice a řadu hospodářských dohod. K tomu expert řekl: „Vstup do TS je u Arménie odůvodněn politicky i hospodářsky. Aktivně se účastnila integračních procesů a to ji 3. září dovedlo k podpisu dohody o záměru vstoupit do TS.“ Většina arménského obyvatelstva rozhodnutí podporuje.

 

Arménie získá několik výhod. Zde je jejich výčet. Cena za energetické suroviny bude o 30 % nižší než nyní zrušením celních poplatků a výhodnou cenou za tranzit. Ruská federace pomůže při rozvoji jaderné energetiky. Budou zavedena výhodná pravidla pro zahraniční pracovníky – přihlašovací registrace, pracovní zařazení, nezdaněný převod peněz. Slevy na investice. Odbyt produkce. Aruťuňjan je přesvědčen, že vstup Arménie do TS bude výhodný i pro Rusko. Výhoda bude m.j. spočívat i v image – dobré tváři Ruska v regionu. Ve hře je také Severní Kavkaz, pro Rusko strategicky důležitý, kde čelí silám NATO. Turecko je členem této aliance a Arménie NATO od Ruska odsouvá. Odbyt pro své výrobky bude mít nejen Arménie v Rusku, ale i naopak Rusko v Arménii. Arménie má prvotřídní specialisty v oblasti hi-tech, například v obranném průmyslu.

 

TS je třeba rozšiřovat, ale promyšleně, nikoliv pokusně, jako tomu je u SNS. Aruťuňjan vítá vstup Ázerbájdžánu do TS a říká: „V některé produkci ztratíme, ale bude to vykompenzováno politickými přínosy, možností jednání.“ Současné členství Arménie ve WTO a TS hodnotí tak, že jsou sice technické problémy, ale jsou řešitelné. Členství ve WTO očekávání Arménů nesplnilo. Dvanáct procent podniků získalo privilegia, ale čtrnáct jich svou pozici zhoršilo. Více do WTO vložili než získali. Po vstupu do TS budou výsledky mnohem přínosnější.

 

Expert schvaluje názor prezidenta Lukašenka, že v budoucnu může TS spolupracovat i s republikami, jimž nebyla uznána nezávislost. Týká se to Náhorního Karabachu. Řekl: „Problém Náhorního Karabachu zaujímá jedno z prvních míst v arménské zahraniční politice. Arménie si přeje, aby tam byla zaručena arménskému obyvatelstvu bezpečnost a aby se toto území hospodářsky rozvíjelo. Je třeba řešit i neřešitelné a TS jakožto předobraz Eurasijského svazu může v oblasti politické i hospodářské tuto funkci převzít. Naše doktrína zajišťuje, že Arménie je garantem bezpečnosti Náhorního Karabachu a budeme podporovat integraci i s ne zcela nezávislými státy.“

 

Setkání s Aruťuňjanem bylo živě přenášeno Pravdou v předvečer návštěvy ruského prezidenta v Arménii. Ten řekl, že posun Arménie k eurasijské integraci je nezávislou volbou arménského lidu a že Rusko bude spolupráci v této oblasti podporovat. Připomenul, že Rusko má v Arménii téměř polovinu svých investic ve výši přes 3 miliardy USD. V republice pracuje asi 1300 ruských společností. Tím, že se Arménie stane členem TS, bude mít nárok na snížení ceny za zemní plyn asi o třetinu (z 270 na 180 USD).

 

Integrace bude vyžadovat schválení asi třiceti základních dokumentů. Stejně jako jiné státy TS se bude muset Arménie vzdát části svojí suverenity. Znamená to předání Integračnímu výboru, což učinily i již začleněné země, včetně Ruska. Týká se to především hospodářského řízení. Tyto ústupky jsou mnohem menší než jaké od svých členů vyžaduje EU. Při hladkém průběhu řízení by měla být Arménie členem TS do roka.

 

zdroj :  Pravda.ru  vyšlo na : outsidermedia.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*