Jako přesvědčený ateista vidím v jakémkoliv náboženství jenom určitou ideologii, jakou si věříci vysvětlují svět, jeho vazby a své postavení v něm. Každé náboženství může sebou přinášet něco pozitivního, ale v každém je zároveň obsažen silný náboj netolerance k jiným náboženstvím či nevěřícím. To nepochybně platilo v minulosti  i kupříkladu pro katolickou církev, která náboženskými válkami, středověkými libůstkami jako bylo upalování kacířů či čarodějnic či pálením knih obsahujících nové a odvážné myšlenky sehrávala silně zápornou roli, proti které lidstvo muselo za cenu obětí bojovat.

Až oslabení jejího mocenského vlivu ve světě vedlo k sebereflexi a Jan Pavel II a zejména dnešní papež František uměli vtisknout katolické církvi i pro nevěřící novou roli, pro kterou si mohla získávat celosvětově i sympatie. A tak dnešní katolická církev mimo svou hamižnou a odpudivou českou pobočku sehrává v mnohém roli usmiřovatele a sjednocovatele, duchovní oporu pro utlačované a přehlížené a snaží se ponořit ke smyslu svého původního poslání, obsaženého především v Novém zákoně.

Ovšem ať tak či onak platí, že katolická církev i boj proti ní, včetně vzniku reformistických církví, osvícenství a racionalismu a konečně i odluky církví od státu jsou pevně spjati s Evropou a patří k našemu životu.

Nic z toho však neplatí pro islám…Nebudu rozebírat texty koránu, protože na stránkách tohoto portálu to mnohem přesvědčivěji již dělají jiní. Zejména několik posledních blogů pana Pillmana jsou velmi instruktivní.

Islám je  systémově založen na nenávisti, netoleranci, vraždění bezvěrců či jinověrců. Svými texty je skutečně mnohem horší než nacismus či fašismus obecně.

Proto upřímný antifašista musí být i upřímným antiislamistou.

Na rozdíl od katolické věrouky a v jistém smyslu i ideových zdrojích nacismu, kde nelidské a často zrůdně metody prosazovali až ti, kteří se těchto ideologií zmocnili či zavedli (katoličtí panovníci, církev – Hitler a celá jeho mašinérie), jsou naopak jedinou zábranou  proti islamismu restriktivní nástroje státní moci, která brání rozvinutí oněch antihumánních a proticivilizačních metod. V islámských zemích jsou jednoznačnou oporou proti agresivnímu islamismu  autoritativně jednající vůdci, kteří moc islamistů násilím potlačují. Nemusíme je mít rádi, ale Hussajn, Kadáfí, Asad či kdysi Mubarak a  dnes Sísi a ještě dříve despotický šách Réza Páhlaví a nebo ještě dříve i autoritativní režim Babraka Karmala v Afganistánu pomáhali civilizovanému světu udržet mír svou brutální politikou proti  islamistům více více než jsme si ochotni připustit.

Naopak jedna z tzv. západních hodnot, tj, náboženská tolerance praktikovaná zejména v politické praxi  je cestou do propasti vede svět na pokraj zásadního střetu civilizací, jak přesně popsal Samuel Phillips Huntington.

Zejména politika USA, které kdysi napomáhala v Afganistánu Talibancům ke svrhnutí již zmíněného  režimu Babraka Karmala podporou Talibanu, či jejich podpora islamistům v boji proti Asadovi, již zmíněné svržení Hussajna, Kádáfího a celá ona podpora arabskému jaru, která na čas přivedla radikální islamisty k moci, je doslova slepá a ve svých důsledcích světu nebezpečná. V zájmu udržení  světového míru je třeba podporovat všechny ty hlasy,  které směřují USA k tomu, aby se vrátila k politice izolacionismu.

Druhou zhoubnou politikou je prosazování náboženské svobody a tolerance v samotné Evropě. To je zdroj nestability našeho světa. Dnes jsou již celé oblasti Velké Británie řízeny podle veřejných zdrojů dle islámského práva a situace se zhoršuje, Francie má celá přeměstí v rukou islámských přistěhovalců, Německo, Belgie zažívá totéž.


Až se vrátí stovky evropských džihádistů  ze svých válečných dovolených ve službách Islámského státu do svých domovských zemí  bude mnohem hůře.

Ro vše je dobré vědět.

Tzv. hodnoty západního světa nás ohrožují.

Česko musí mít svůj rozum a umět si vyhodnotit selským rozumem, kde je nebezpečí.

Islám se stal fašismem současnosti. Říkejme to klidně a rozvážně.

Bez emocí konstatujme, že u nás nebudou žádné mešity a žádné nošení muslimských šátků.

Jestli to nevadí Merkelové, tak nám ano.

Až se zakrátko bude topit Západ v krvi, můžeme být příkladem rozumu.

Judr. Jiří Vyvadil