Američtí vojenští lékaři se účastnili mučení vězňů

Američtí vojenští lékaři se účastnili mučení vězňů

guantanamo

Nezávislá zpráva obvinila zdravotnický personál pracující pod vedením ministerstva obrany a CIA. Lékaři v zařízeních ministerstva obrany a CIA porušili lékařskou etiku účastí na mučení zadržených. Služby poskytované americkými lékaři a psychology zahrnovaly “projektování, účast a umožnění mučení a kruté, nelidské a ponižující zacházení” se zadrženými osobami, uvádí zpráva.

19-členná pracovní skupina došla k závěru, ža od 11. září 2001 americké ministerstvo obrany (DoD) a CIA nařídily zdravotníkům pomáhat při shromažďování informací a to takovým způsobem, který způsobil “vážné ublížení” zajatcům v americké vazbě.

Autoři 269-stránkové studie s názvem “Ethics Abandoned: Medical Professionalism and Detainee Abuse in the ‘War on Terror” (Opuštěná etika: Zdravotnická profesionalita a ponižování zadržených ve Válce proti terorismu) založili svou studii na základě zveřejněných tajných dokumentů a veřejně dostupných informací.

>> Ethics Abandoned: Medical Professionalism and Detainee Abuse in the ‘War on Terror

Pracovní skupina ukázala, že se “teorie výslechu” objevila v amerických vazebních zařízeních, včetně internačního tábora Guantanamo Bay, který byl založen na “rozpadu osobnosti” jako prostředku prolomení odporu zadržených ve snaze získat přiznání a informace.

V průběhu času byly vyvinuty nové metody výslechu z techniky z doby před 11. zářím jménem SERE (Survival, Evasion, Resistance, Escape) – tento program byl vyvinut pro výcvik amerických vojáků, aby vydrželi techniky výslechu a týrání v případě zajetí.

Vyšetřovatelé a lékaři přeměnili techniky pro odolávání mučení na metody výslechu, které použili na zadržené. To zahrnuje techniky “posíleného výslechu,” jako například waterboarding – zakrytí tváře ručníkem a polévání vodou. Tato technika prý navozuje pocit tonutí.

Zadrženým osobám není povolena léčba duševního utrpení způsobeného jejich mučením.

Zpráva speciálně zmínila Bushovu administrativu, která deklarovala, že se právní záruky týkající se zacházení s válečnými zajatci stanovené v Ženevské konvenci nevztahují na “nezákonné bojovníky” (tj. teroristy) ve Válce proti terorismu.

Nedostatek jakéhokoliv právního omezení ze strany vojenských a lékařských pracovníků otevřel dveře “krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení” ve věznici GITMO jak pod administrativou Bushe, tak Obamy.

Dr. Gerald Thomson, člen pracovní skupiny a emeritní profesor medicíny na Columbia University, řekl, že lékaři porušili kodex lékařského chování a dobrovolně se staly “agenty” armády.

rt.com vyšlo na : freepub.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*