Představme si, že žijeme v bytovém domě. Na chodbě jsou dva byty. Jeden luxusnější byt je váš a druhý, vyrabovaný, vašeho souseda, který se jmenuje Pyjev. Váš soused Pyjev nežije příliš spořádaně, moc nepracuje, lže, krade, podvádí, neplatí za odebrané služby, dává úplatky, neustále si stěžuje, že za jeho situaci můžete vy a pod záminkou projevu svobody a demokracie často pořádá hlučné mejdany, v jejichž rámci nás se svými kamarády opilý obtěžuje hlasitou hudbou, pomlouvá nás a nadává nám.

S naším sousedem také bydlí pan Brym, kterému se tam špatně žije, který má z vašeho souseda strach a požádá vás, zda by nemohl bydlet u vás. Vy se jej ujmete, zajistíte mu jeho bezpečnost při stěhování, povolíte mu trvalý pobyt a to se nelíbí vašemu sousedovi, kterému pan Brym dělal dojnou krávu, ale ani panu Oblamlovi odvedle, který má veliké politické konexe a dlouhodobý zálusk na váš luxusní byt.

Pan Oblamla mezi svými politickými přáteli okamžitě rozhlásí, že došlo k neuvěřitelné agresi z vaší strany a že je potřebné na vás uvrhnout sankce. Vy panu Oblamlovi vysvětlíte, že jste postupoval přesně podle práva a uznal, že pan Brym má právo na svobodný výběr toho, kde a s kým chce bydlet, přesně jak to udělal jeden z „předOblamlů“ s panem Kosavem. To Oblamlu rozlítí natolik, že požaduje tvrdší sankce a váš soused vás chce zhubit za to, že pan Brym u něj nebydlí a nemůže jej využívat.

obama se smeje

U vašeho souseda Pyjeva přebývá i pan Boňeck, kterému se společná domácnost s vaším sousedem rovněž nelíbí a vzdoruje pravidlům, které v jeho bytě panují. Nechce se účastnit halasného povykování proti vám, nechce dělat co mu váš soused z pašistického Pyjeva nadiktuje, chce se osamostatnit a chce od vás pomoc. Vy mu ale nepomůžete, protože se podobná pomoc panu Brymu nelíbila pánům z Pyjeva a Oblamlovi, máte z toho jen mrzutosti a tak se pan Boněck začne násilí a terorismu pana z Pyjeva bránit sám.

Pan Oblamla odvedle ale chce váš byt a potřebuje vás odsud dostat. Obviní vás z podpory násilí pana Boňecka proti panu z Pyjeva. Vy to popřete a řeknete: „dokažte to“. Pan Pyjev předá panu Oblamlovi dva roky starou fotografii, kde jste zachycen, kterak jdete kolem dveří pana Pyjeva a pan Oblamla vás okamžitě obviní z podpory pana Boněcka a uvalí na vás sankce. Vy dokážete, že jde o podvrh, poukážete na nelidský teror pana z Pyjeva, kterého se dopouští na panu Boněckovi a v reakci na to pan Oblamla žádá ještě tvrdší sankce za to, že pronikáte k panu Pyjevu do bytu a pomáháte panu Boněckovi.

Vy navrhnete jednání a možnost umístit nezávislé pozorovatele před dveře obou bytů, aby se prokázalo, že panu Boněckovi žádnou pomoc mimo váš byt neposkytujete, jenom když on sám k vám přijde uklidit ženu a děti, přijde si pro jídlo a k ošetření zranění, které mu zvrhlý pan Pyjev se svými kumpány způsobil.

V reakci na váš návrh pan Oblamla žádá ještě tvrdší sankce za to, že přispíváte k zraněním a špatné situaci pana Boněcka a přináší další důkaz. Fotografii vaší společné chodby, na které jsou namalovány čáry od vašich dveří ke dveřím pana z Pyjeva, které jasně dokazují, že se vměšujete do jeho záležitostí a pomáháte panu Boněckovi. V této souvislosti na vás pan Oblamla uvalí doposud nejpřísnější sankce, a to summou i za to, že jste z protilehlého okna zázračně střelil exotického ptáka, který spadl panu z Pyjeva do bytu a že jste si kvůli své vyšší bezpečnosti pořídil bezpečnostní dveře.


Pan Oblamla vám se svými kumpány zablokuje přístup k finančním prostředkům a postupně vám odpojí vodu, elektřinu, internet, váš byt se stane neobyvatelným. Pan Oblamla jej pak za pomocí svých podporovatelů může snadno získat pro sebe. Obdobnými „sankcemi“ proti nepohodlným si k lepším bytům protiprávně pomohla celá řada politiků a na ně napojených soudců a podnikatelů.

Stejně jako americké pochutiny, finanční produkty, sporty a sny, jsou i „americké sankce“ jedinečné. Smyslem amerických sankcí totiž není trestat reálné viníky zlých činů, ale za pomoci vykonstruovaných viníků získat majetky a větší moc. „Americké sankce“ neslouží k nápravě a zlepšení života zainteresovaných. Typickými znaky „amerických sankcí“ jsou: nepředchází jim žádné jednání směřující k urovnání konfliktu, jsou vytvářeny alibistické nesplnitelné požadavky na konání protistrany, jsou odmítány veškeré předložené návrhy a důkazy protistrany, jednostranné obviňování a výhružky a podpora jednání, za které jsou uvalovány sankce. Americké sankce slouží jen k jednostrannému obohacení se, či k získání jiné výhody za pomocí ničení materiálních statků a lidských životů, včetně žen, dětí, starých a nemocných. Kdo to nevidí nebo nechce vidět, protože je to pro něj momentálně výhodné, měl by počítat s tím, že se i on může kdykoli stát obětí „amerických sankcí“, nepozvedne-li včas, proti nim svůj hlas.

Josef Votípka