Americké Letadlo

Americké Letadlo

Je to jen pár měsíců, co se výuka ruštiny všeobecně považovala za výbornou investici v souvislosti s nasycenými „západními“ a hladovými „východními“ trhy. Z tohoto důvodu byla ze strany zemí USA a EU s Ruskem prohlubována vzájemná spolupráce, došlo k odzbrojení a podpisu smluv o obchodní a vojenské spolupráci. Není podivné, že někteří lidé najednou otočí o 180 stupňů a kvůli ničím nepodloženým „imperiálním choutkám“ v Rusku spatřují svého nepřítele, který je ohrožuje, a hlasitě volají po zbrojení?

Nikoliv Rusko, ale protiruské názory, založené na prekoncepci a provázené rusofóbním fanatismem, představují pro Evropu a světový mír skutečné nebezpečí. Protiputinovští štváči si neuvědomují, že se vytvářením a podporou protiruských postojů vzdávají svých pracovních míst a bohatství ve prospěch USA. Věcně diskutovat se s těmito fanatiky nedá, když jim dojdou argumenty, tak opakují mantry o tom, že Rusko bylo historicky vždy špatné (prekoncepce), nebo diskuzi odsunou do škatulky konspirační teorie.

Hrozbou tohoto světa není proputinovské Rusko, ale euroatlantickou civilizací nastavený společenský systém, založený na volném soupeření, jehož cílem je zisk. Volné soupeření se ale odehrává jen v uměle vytvořeném „svobodném“ a „demokratickém“ prostoru, podle pravidla vyšší level bere víc. To, co je v takovémto systému považováno za svobodné a demokratické, záleží na aktuálních potřebách tvůrců tohoto společenského systému a jejich poskoků. Někdy je demokratické odtrhnout Kosovo od Srbska a jindy je odtržení Krymu od Ukrajiny na základě referenda nedemokratické.

Na vrcholu zmíněného systému stojí v pozadí jeho zakladatelé, „strážci svobody a demokracie“, kteří do něj prostřednictvím svých politických loutek různými formami postupně zapojují další hráče. Nyní je na řadě Ukrajina. Nastavený euroatlantický společenský systém funguje stejně jako společensky nebezpečná pyramidová hra „Letadlo“ a je proto jen otázkou času, kdy se i euroatlantická civilizace zhroutí. Zhroutí ve chvíli, kdy se zastaví přísun zemí, které je možné do hry „vývozem svobody a demokracie“ zapojit a na nichž celý systém, jako pyramida stojí. Ne náhodou je pyramida s odříznutou špičkou a vševidoucím okem jedním ze státních symbolů Ameriky.

Tvůrci systému „amerického Letadla“ do náboru nových vhodných hráčů investují prostředky a vlastní zapojování probíhá formou vyvolávání revolucí, státních převratů a ozbrojených pučů. Investice směřují na placené aktivisty (disidenty), jejichž úkolem je vytvořit obraz nepřítele a získat podporu veřejnosti pro změnu. Investice dále směřují na vojenské vybaveni, ozbrojenou pomoc a na politické loutky, ochotné podepsat dokumenty, které nového účastníka „amerického Letadla“ zavazují k loajalitě, poslušnosti a k vyplácení „odměn za osvobození“. Nový hráč této hry pak od svých „osvoboditelů“ na oplátku dostane ochranu před všemi, kdo by chtěl jeho účast ve hře překazit. Je podobnost s mafiánskými praktikami a vydíráním podnikatelů čistě náhodná?

Celý proces  zapojení dalšího účastníka hry „americké Letadlo“ je doprovázen mediální publicitou, jejímž úkolem je vytvářet žádoucí obraz veřejného mínění, tedy ukazovat na nepřítele, kvůli němuž je potřebné „demokratický proces“ realizovat, zadržovat a vyvracet informace, které by mohly poškodit žádoucí veřejné mínění, případně informace „vyrábět“. Organizátoři „amerického Letadla“ očekávají návratnost investic z přenechání části kapacit „nového území“ západnímu kapitálu z vyšších levelů k vytěžení, z obnovy boji a válkami poničených území, z půjček poskytnutých na podporu změnových procesů, z privatizace státních podniků a z odbytu západního zboží na dluh.


Rusko se, spolu s ostatními zeměmi, odmítlo hry, příznačně nazvané „americké Letadlo“, zúčastnit. Rusko si nenechalo vnutit západní destruktivní životní styl a namísto toho podporuje tradiční konzervativní hodnoty, jakými jsou rodina a křesťanství. Rusko odmítlo vyznávat západní deviace a  perverznosti, jejichž cílem je pod rouškou svobody a demokracie rozkládat přirozenou lidskou pospolitost. Rusko odmítlo vysávání a zotročování americkými bankami. A za tyto své postoje platí obviňováním, očerňováním z Bílého domu a sankcemi.

symbol2

Tolik omílané „ruské imperiální nebezpečí“ ve skutečnosti spočívá jen v odmítnutí hry zvané „americké Letadlo“ v situaci, kdy je americká předlužená ekonomika v posledním tažení a zoufale potřebuje transfúzi z nových účastníků hry. Nepodaří-li se je získat, bude to mít za následek rozpad euroatlantických ekonomik a celá hra „americké Letadlo“ zkrachuje. To, že při zapojování do jejich špinavé hry trpí a umírají lidé, je ani trochu nevzrušuje. Jednoduše nám řeknou, že v boji za svobodu a demokracii se přece musejí přinášet oběti, že svoboda není zadarmo.

Pokud se při „demokratizačním procesu“ zapojování nového účastníka hry „americké Letadlo“ vyskytnou nelidské zakázané prostředky a praktiky, protože dosavadní metody a nástroje tvrdošíjný odpor odpůrců vnucované hry zlomit nedokázaly, svede se jejich používání na odpůrce. Jde jen o to dát správné instrukce mediálnímu mainstreamu v zemích, které ze společenského systému „americké Letadlo“ doposud nějakým způsobem profitují.

Je dobré vědět, že se lidské neštěstí a války neodehrávají proto, že by si lidé chtěli sami mezi sebou ve velkém škodit, navzájem se okrádat a zabíjet se. Vždyť rozmanitá pestrost života a poznávání všech jeho krás a netušených možností jsou ve vyměřeném čase, který nám zde na Zemi ještě zbývá, natolik lákavé, že je pro většinu lidí nesmyslné se o tu nádheru bytí dobrovolně připravit a vyměnit ji za černou spálenou zemi, plnou zapáchajících mrtvol. A to jen kvůli slepým vyznavačům nastaveného společenskému systému „americké Letadlo“, který nejvíce vyhovuje těm, kteří si jej sami nastavili – třinácti Archóntům ve službách Ahrimana …

Josef Votípka

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*