Alibismus,revizionismus, oportunismus v KSČM skrze soudruha PhDr. Josefa Hellera, CSc vládne. Je tento člověk hlavním ideologem strany???

Alibismus,revizionismus, oportunismus v KSČM skrze soudruha PhDr. Josefa Hellera, CSc vládne. Je tento člověk hlavním ideologem strany???

Není mým cílem jakkoliv škodit KSČM, či poskytovat munici komunistobijcům typu Štětiny, či lidovce Hermana. Nemohu se však smířit s ohebností politiky KSČM /obzvláště některých čelních představitelů/ a ztrátou revolučního charakteru strany, či ideologickou prázdnotou a hlavně ideologickými rozpory.

Pan Heller reagoval na můj článek, který jsem směřoval na Martu Semelovou, které si vážím a oceňuji hluboce její bojovnost. K napsání článku k Martě Semelové mě přiměl článek od Marty samotné, který vyzníval poněkud jinak, než jsem od Marty zvyklý. Byl výrazně měkký, nekonkrétní a vyvolával u mě dojem, že je z dílny strany a nikoliv Marty. Velmi výrazně to připomínalo zrcadlení Filipa, či Dolejše. Fakt, že se to panu Hellerovi nelíbí mě velmi těší. Nepovažuji totiž pana Hellera za čistého komunistu. Apropo-on mě také ne a dokonce mě označuje za rasistu a člověka balancujícího na hraně fašismu.

Víte pane Hellere-u fašismu lze nalézt mnoho průsečíků na ideologické úrovni se socialismem. Prosím nemíchejme s nacismem, který má někdy i rasový podtext. Ostatně-na teoretické úrovni se mnoho ideologií prolíná!!! Dokonce i spojitosti s biblí lze nalézt, ale vy jste bibli pravděpodobně nečetl. I bible se zabývá politikou a ekonomií, avšak bibli se musíte naučit číst-mnohé je psáno v obrazech. Unikají li Vám tyto souvislosti, tak je to s vámi těžké a možná, že i ztráta času.

Nazýváte mě rasistou a já jím klidně zůstanu a budu na to pyšný. Jsem Čech, jsem příslušníkem Českého národa a odmítám ohýbat hřbet kvůli nějakým cikánům nebo chudáčkům uprchlíkům, kteří mají státem garantovaný příjem přes 21 tisíc Kč měsíčně, což většina příslušníků dělnické třídy za měsíc svou prací ani nevydělá a důchodci za celoživotní dřinu ani nevidí. Pro mě je Český národ na prvním místě a ti ostatní-chtějí li v naší zemi žít se musí podřídit. Zcela odmítám, aby dělnická třída doplácela ze své kapsy na nějaké národnostní menšiny, kterým se nechce pracovat. Odmítám program pozitivní diskriminace aplikovaný naším státem, když tento jasně znamená následnou diskriminaci druhé strany. Sám jsem se s pozitivní diskriminací setkal. Dceru mi odmítli vzít do školky a dostal jsem dopis, že přednost mají matky samoživitelky/akceptovatelné/ a děti příslušníků národnostních menšin./neakceptovatelné. V otázce migrantů to beru úplně stejně a jsem přesvědčen, že migrační problematika je řízený proces s jasným cílem. Tím cílem je likvidace tradičních Evropských hodnot, ale i národů. Lidé jsou úmyslně stavěni proti sobě na základě rozdílnosti kultur a náboženství, což nemůže skončit ničím jiným, než válkou. Bohužel se nic moc nedělá pro obranu naší vlasti a našeho národa. Spíše naopak. Národu se nasazuje ostnatý obojek, aby se nemohl bránit. Považuji za zrůdné, že když někdo chce bránit svou vlast a národ proti vetřelcům, tak je nazýván rasistou, přičemž by měl být nazván vlastencem. Nikde jsem však nikdy neřekl, že černá rasa je geneticky méněcenná-to je váš výmysl. Řekl jsem, že všichni mají mít stejná práva a stejné povinnosti, což bohužel neplatí.

Nikdy jsem neřekl, že paní Semelová je zkažená poslancováním a nevzdělaná v revoluční teorii.. Od tohoto jsou ve straně na nejvyšší úrovni jiní nejmenovaní lidé. Bohužel takových, jako je Marta je velice málo. Dokážu akceptovat pana Skálu, Havlíčka a pár dalších, ale nedokážu akceptovat složitý, dialekticky vedený výklad který zakládá svou podstatu na alibismu a popření tradičních Marxistických tezí-viz pan Heller. Vy nechcete jít k porážce kapitalismu a buržoazie zkratkou, vy nechcete jít cestou silovou, či politickou diktaturou. Vy chcete jít demokraticky. Jenže zde je omyl. Demokracie nikde není-to je blud. Abychom získali demokracii, tak musíme dosáhnout komunismu./vzájemně podmíněno/. Jakákoliv forma kapitalismu či třídní diktatura vylučuje demokracii. Dosažení socialismu nebo dokonce komunismu nerevoluční cestou je nemožné. To věděl už Marx. Bohužel dnes to nevědí ani lidé s mnoha tituly pane Hellere. Nebo si snad myslíte, že buržoazie se vzdá dobrovolně zlatého telete??? Že ta třída privilegovaných se vzdá bez boje??? To jste sakra naivní. Jenže toto přesně odpovídá ideologickému rozporu v KSČM, která už dnes není vůdčí silou dělnické třídy. Ona vlastně ani nemůže, protože někteří její členové-hlavně ti elitní jsou příslušníky buržoazie a dělnickou třídu vykořisťují. Tak, co mi to tu pane Hellere říkáte za nesmysly??? To je oportunismus vážený a jako prase. Strana a její vrcholoví představitelé se přizpůsobili obecně vžitému způsobu politiky a to bez ohledu na ideologii a pravdu. KSČM ztratila jakékoliv právo chtít budovat socialismus a natož komunismus. Jak vůbec můžete tyto pojmy vzít do huby, když politika strany je v ideologickém rozporu s politikou vrcholných stranických představitelů??? Co si o tomto mají myslet lidé a prostí řadoví komunisté???

Samozřejmě jsem nikdy neřekl, že Marxismus stojí na bibli!!! Lze však mezi nimi nalézt průsečíky. Je to logické, protože bible je podstatou křesťanství, což je jeden z hlavních pilířů naší kultury a z těchto kořenů se zrodil i Marxismus. Míněno v kontextu dějinného vývoje pane Hellere-aby jste mě opět nechytal za slovo.

Závěrem si dovolím vůči panu Hellerovi malou invektivu. Nemohu se ztotožnit s vaším výkladem a považuji ho za zavádějící vážený pane. Mé názory jsou odlišné, ale to neznamená, že mě nezajímá váš postoj. Jistě jste si všiml, že jsem si přečetl vaše slova. Je mi lhostejné jak mne nazýváte, či říkáte že nejsem komunista a nikdy jsem jím nebyl. To je váš problém. Spíše Vás sejří, že Vám vmetám realitu do obličeje a dovoluji si oponovat. Je pravda, že jsem ze své vůle KSČM opustil a bylo to zjednodušeně takto. Pravdu neřeknete a u lži být skutečně nemusím.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*