Adriano-Tvé pomočení Koránu a jeho následné spálení považuji za projev vlastenectví a národní hrdosti.

Adriano-Tvé pomočení Koránu a jeho následné spálení považuji za projev vlastenectví a národní hrdosti.

Čin, který vykonala před kamerou Adriana a následně jej zveřejnila na FB může působit na některé jedince kontroverzním způsobem, ale vezmeme li v potaz obrovské nebezpečí, které všem Evropanům​ ze strany islámských vetřelců hrozí, tak jej vnímám jako akt snahy o probuzení letargické společnosti. Mít po ruce korán, tak jej pomočím taktéž. Ptáte se proč???

Po pravdě řečeno, osobně mám knihy rád a jsem toho názoru, že knihy se neničí a nepálí, neb dokumentují vývoj společnosti a člověka. Korán a některé další knihy jsou však vyjímkou. Patří k nim třeba židovský Talmud, Mormonská bible, Scientologická bible nebo Salafistické texty. Proč?? Tyto knihy otevřeně nabádají k rasismu, pracují s termíny jako je nadřazenost rasy nebo světovláda. Otevřeně vyjadřují nenávist ke společnosti jiného náboženství a odlišné kultury, ba co víc-i ateisté jsou pro ně závadní a určeni k vyhlazení. Křesťanská společnost je pro Islám nejvíce nenáviděnou společností a stejně tak tomu je i u židovského Talmudu, který křesťanství nenávidí do morku kosti. Adriana ve své podstatě pomočila závadnou knihu nemající pro křesťanskou společnost žádnou hodnotu. Pomočila knihu, která otevřeně vyzývá k násilí proti křesťanům, knihu podle které imámové vyřvávají z mešit slova-ZABÍJEJTE TY KŘESŤANSKÉ PSY KAMKOLIV PŘÍJDETE. Takováto zvyklost je ve všech islámských zemích, ale nejvíce tam, kde jsou ortodoxní muslimové a salafisté.

Všeobecně nemám nic zásadního proti islámu-tedy potud-dokud nezačne ohrožovat naší společnost a to se bohužel v současnosti děje. Když si islám zůstane tam, kde je jeho domovina, tak je mi zcela lhostejný. V otázce migrace muslimů do Evropy však nejde tolik o islám samotný, ale o ty hordy nájezdníků inteligence podprůměrné, avšak bojechtivé. Jde o USA, které svou imperialistickou a militaristickou politikou se snahou implementovat svou demokracii v zemích , kde nemá místo, vyvolávají ohniska války a svým způsobem ony muslimy do Evropy ženou. Jde o zrádcovské elity EU, které pro své zištné cíle hodlají obětovat Evropské národy. Jde o zrádce typu Schultze, Merkelové, Maiziera, Schwarzenberga, Dienstbiera, Šabatové a mnohých dalších. To jsou ty krysy, které podporují migraci a účelově migrantům otevírají dveře místo tvrdé a důsledné obrany Evropských hranic. Místo konkrétních činů na obranu našich národů nás neustále straší Ruskem, které nemá nejmenší zájem na jakémkoliv konfliktu. Vymývají nám účelově mozek, aby situaci dostali do stavu, kdy už bude zcela nezvratná a uvrhnou Evropu do občanské války.

Adrianino zadržení policií a hrozba následného odsouzení na šest let je směšné, avšak faktické. Toto je dokladem toho, že policie a ani armáda obyčejné lidi proti islámským nájezdníkům bránit nebude. Musíme si pomoci zcela sami a začít musíme u vlastní politické scény, která nedělá nic proto, aby chránila vlastní lidi. Nejdříve tedy musíme vypráskat politiky a nastolit nové vlády národní jednoty a lidové demokracie.

Zajímavý je i fakt, že Adriana byla zatčena, přičemž muslimové běžně ničí křesťanské posvátné symboly, močí na ně, podpalují kostely, vraždí duchovní, vraždí křesťany, znásilňují naše ženy, przní naše děti a je nikdo netrestá!!! Poněkud zvláštní metr nemyslíte??? Pro koho tu tedy je policie a armáda??? Je pro nás nebo slouží migrantům??? Myslím, že by se měli Slovenští policisté stydět a jen doufám, že se Slovenský národ semkne a veřejně Adrianu podpoří. Adriana vyjádřila svůj názor a postoj a myslím, že z demokratického a vlasteneckého hlediska je to zcela v pořádku. Existuje přeci svoboda názoru a přesvědčení. To je nezadatelné Evropské právo, či to již neplatí???

Podpořme i my Češi Adrianu v jejím boji, protože ona byla ta, která tvrdě ukázala to, co si většina z nás myslí. My se to jen bojíme říci nahlas. Novodobá inkvizice ji chce upálit a my ji prostě nesmíme dát.

ADRIANO-TVŮJ ČIN JE UKÁZKOU VLASTENECTVÍ A LÁSKY KE SLOVENSKÉMU NÁRODU.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Adriano-Tvé pomočení Koránu a jeho následné spálení považuji za projev vlastenectví a národní hrdosti.

  • Evropan nemůže beztrestně vyjádřit svůj názor na Islám. Muslim může beztrestně znásilňovat, může beztrestně vniknout na území EU a ještě dostane kapesné, ubytování, stravu, pojistné …. zadarmo. Je to zvrhlé a takových projevů, jako předvedla ta dívka, bude ještě hodně. Budou se pálit plakáty s podobiznou Proroka Mohammeda apod. Muslimové musí pocítit, že tady pro ně není místo.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*