95% plastů v oceánech pochází ze zemí třetího světa

95% plastů v oceánech pochází ze zemí třetího světa

Mainstreamová média bombardují západní země zprávami o potřebě cirkulačního hospodářství a pomalého vyřazování plastů z našeho každodenního života s cílem chránit životní prostředí se zaměřením na světové oceány. Ale kolik plastového znečistění je vlastně chyba Západu?

Všichni vidíme osvětové kampaně o zvířatech uvězněných ve všech druzích odpadků a pak chceme něco udělat, abychom zabránili takovým děsivým důsledkům. V nedávné době se mainstreamová média vydala na křížovou výpravu proti hrůzám z plastů produkujících vyspělé země, zaměřených na každodenní, snadno označitelné předměty, jako jsou plastové sáčky a plastová brčka.Kázají však správnému publiku?

Tyto úzkostné záběry mají velkou šokovou hodnotu, vytváření povědomí o závažném problému, který postihuje všechny druhy ekosystémů a v tom případě a mořský a vodní život, ale překvapivě, pokud chtějí, aby byla tato kampaň účinná, její slogany by měly být napsané v mandarínštině, hindštině nebo v nějakém africkém jazyce.

Za prvé, nakládání s odpady v západních zemích (a také v dalších rozvinutých zemích, jako je Japonsko nebo Jižní Korea) je zpracováno velmi odlišně než v rozvojových zemích na kontinentech, jako je Afrika a Asie. Dokonce ani rozvíjející se země, jako je Indie, Čína nebo Brazílie, nerecyklují nebo nezpracovávají svůj odpad stejně jako jejich západní protějšky, přičemž Brazílie je zemí, která má lepší způsob zpracování a recyklace těchto druhů odpadů.

Tento graf, i když je starý 20 let, ukazuje dobrý obraz o tom, jak byl pevný odpad a stále je po celém světě zpracováván.

V roce 1998 bylo jen málo zemí, které se staraly o recyklaci pevného odpadu, Jak vidíme, většina odpadu byla recyklována v západních zemích, jako jsou USA, Kanada, evropské země, Austrálie, Nový Zéland a několik východoasijských zemí, jako je Japonsko a Jižní Korea.

Recyklace se v posledních 15-20 letech hodně vyvinula, ale západní státy jsou stále v čele v oblasti zpracování a opakovaného použití plastů, skla, karet nebo papíru, více než jakákoli jiná země Latinské Ameriky, Asie nebo Afriky. (Vezměte v úvahu, že graf zobrazuje pouze země OECD).

V níže uvedeném grafu vidíme deset nejvíce znečišťujících řek na planetě. Dvě z nich jsou v Africe: řeky Niger a Nil. Další dvě v jižní Asii: řeky Indus a Ganges. Zbývajících šest je ve východní a jihovýchodní Asii.

95% plastů znečišťujících světové oceány pochází pouze z těchto 10 řek.

A konečně, skončili jsme tam, kde jsme začali. Už víme, že deset nejznečištěnějších řek je v Africe a v Asii, ale které země jsou ty, které nejvíce znečišťují naše oceány plastickou hmotou, čímž ohrožují ekosystémy a mořský život?

Odpovědí je, že především asijské země, přičemž Čína je zdaleka nejvíce znečišťující zemí na planetě, následovaná zeměmi jihovýchodní Asie a Tichomoří, jako jsou Indonésie, Filipíny, Vietnam a mnohem níže, Thajsko a Malajsie.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*