S Chovancem nesouhlasím v tom, že by se mělo o této otázce pořádat referendum. To není otázka na zvažování Ano či ne…

Zde musí platit klidné, ale rozhodné : Ne.

Bezpečnostní hlediska jsou jednoznačná…

A dodejme k tomu ještě jednu poznámku:

Nezapojuji se do aktivit, jejichž jediným cílem je boj proti islámu a islamizmu. Ne proto, že bych nesouhlasil s mnohými závěry jejich autorů. Ale jsou stoupencem celostného řešení problémů a jednorázové výkřiky, byť jakkoliv pochopitelné zužují problámy světa i země.

Jako aktivní ateista, tedy člověk, který nevěří v existenci jakéhokoliv Boha, mám právo pokládat každé náboženství jen jako určitou formu ideologie. Jsem často kritický ke katolicismu (a církevní restituce u nás pokládám za nestoudné). Je ale nesporné, že patří katolicismus, ale i protestnatství patří k dějinám Evropy a jakkoliv náboženské války a kdysi i extrémní netolerance katolické církve (inkvizice apod) jsou tím, proti čemu museli bojovat evropští osvícenci, přesto  zejména od pontifikátu Jana Pavla II katolická církev  v mnoha ohledech sehrává  i silné humanistické poslání. A papež František, obracející se k člověku na prvním místě toto úsilí dovršuje k dokonalosti.


Islám je něco zcela jiného, je s ním spjata nenávist, genocidní snaha po ničení všech těch , kdo v něj nevěří, nelidské právo šária. Je to vedle znovu se objevujícího fašismu stejně tak nebezpečná a vlastně mnohem nebezpečnější ideologie

Západ svými lidskoprávními pokřivenými pohledy k úvahám o jeho toleranci směřuje k vážným, možná existenčním problémům.

Postavme islamismus a islám jako směr, který – a v tom má Zeman pravdu – má ve svém celku proticivilizační charakter.

Chce-li Západ jednou skončit  v krvavém islámském a protislámském boji, je to jeho věc.

Nenásledujme jej.

Chraňme si Česko.

Judr. Jiří Vyvadil