75% vzorků ze vzduchu a deště obsahuje herbicid Round Up od Monsanta

75% vzorků ze vzduchu a deště obsahuje herbicid Round Up od Monsanta

Nová studie dokazuje, jak jsou nejprodávanější chemikálie od společnosti Monsano invazivní, odhalujíc, že se toxiny herbicidů objevují v 75% vzorcích z dešťové vody a ze vzduchu.

Zhluboka se nadechněte. Díky masivnímu používání herbicidů po celé planetě, budete pravděpodobně inhalovat dávku chemikálie Round Up, nejprodávanějšího herbicidu od společnosti Monsanto- alespoň podle nejnovějšího šetření US Geological Survey, zveřejněného v časopise Environmental Toxicology and Chemistry.

roundup

Chemická látka používaná v herbicidu Round Up, známa jako glyfosát, stejně jako ostatní „inertní“ toxické chemikálie, byly nalezeny ve více než 75% vzorcích odebraných ze vzduchu a dešťové vody z řeky Mississippi v roce 2007 – velká řeka, která protíná střed USA, a je pánví do které stéká stovky odtokových žlabů zemědělských podniků.

Hodnocení řady pesticidů používaných v současné době bylo měřeno za pomocí vzorků z vody a ze vzduchu odebraných v 1995-2007 během vegetační sezóny podél zemědělské oblasti Mississippi Delta. Pokud není tento nález v 75 % vzorcích dostatečně šokující, je toho víc:

  • Round Up chemikálie byly převládající, ale také tak tomu bylo u jiných toxických látek – všechny přítomné ve vzorcích dešťové vody i vzduchu.
  • Glyfosát byl nalezen v 86% vzorkcích vzduchu, a 77 % vzorcích z deště.
  • Sedm sloučenin v letech 1995 a pět v roce 2007 bylo zjištěno u více než 50% vzorcích jak deště, tak vzduchu. Atrazin metachlor a propanil byly zjištěny ve více než 50 % vzorcích ze vzduchu a deště.

Zpráva uvádí, že v roce 2007 bylo celosvětově aplikováno 2 milióny kilogramů glyfosátu, což je 55 % z celkového toku herbicidu pro daný rok (~ 129 ug / m 2), což je dovedlo k závěru, že tak vysoký výskyt glyfosátu ve vzduchu a ve vodě „není ničím tak překvapujícím.“

Překvapivé také je, že tyto výsledky nejsou stále sděleny veřejnosti i když máme rok 2015.

Tento odhad, pokud je zcela korektní, by znamenal, že došlo k 18ti násobnému zvýšení glyfosátových koncentrací v ovzduší a ve vodě za pouhých 12 let (1995-2007), a pravděpodobně i více.

To znamená, že jsou naše těla pod stálou palbou biotechnologických toxinů, a to nejen v potravinách, které jíme, ale i ve vzduchu, který dýcháme, a ve vodě, kterou pijeme, po dobu delší než deset let.

Čím déle budeme vystaveni této expozici, můžete se vsadit, tím více se bude vynořovat nemocí.

Tyto toxiny mají kumulativní a synergetické efekty s dalšími látkami s nespočetně komplexními výsledky, které produkují mnohem více škody, než samotné glyfosáty.

Chcete-li s tím něco udělat, budete se muset také zapojit do boje proti biotechnologickým nadnárodním společnostem, jako je Monsanto.

 

Naturalsociety / Tomas Daleko

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “75% vzorků ze vzduchu a deště obsahuje herbicid Round Up od Monsanta

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*