22 klíčových cílů pro zavedení komunismu v Americe (a s menšími obměnami i všude jinde)

22 klíčových cílů pro zavedení komunismu v Americe (a s menšími obměnami i všude jinde)

Seznam komunistických cílů byl předložen americkému Kongresu již v r. 1963. Byly rovněž zaneseny do kongresových záznamů (Congressional Record, Appendix, pp. A34-35, 10. leden 1963). Nikdo tomu zatím nevěnoval valnou pozornost. Nikdo to nezveřejnil, nikdo nevaroval lid, nikdo se nesnažil proti tomu nic udělat. Všichni si možná mysleli, že když na to zapomenou, že to přestane existovat! A některým se to tak určitě hodilo.

Jako jeden z mála, americký senátor Joseph McCarthy proti komunistickým snahám veřejně vystoupil a byl za to zesměšňován, kritizován a po několika pokusech o život byl i úspěšně odstraněn.

Autor Cleon Skousen tyto komunistické cíle shrnul v knize „The Naked Communist“ (Nahý komunista). Níže je uveden jejich seznam. Posuďte sami kolik z toho se již splnilo, kolik je právě plněno a kolik z toho se vztahuje i na nás. Protože Amerika je dnes možná ta hlavní a poslední překážka; je to jakási bašta, která tu komunistickou sběř zatím ještě drží v jakýchsi mezích.

Možná namítnete, že už jsme komunismus zažili a že tím pádem víme, co to obnáší. To ale není pravda. To, co jsme zažili, byl jen začátek komunismu. To, co dělá BLM a Antifa je jeho další pokračování. Ten skutečný a konečný komunismus, to je tak zvaný globalismus, neboli Nový světový řád, což s sebou nese vyhubení většiny populace, rasové smíchání a totální zotročení toho zbytku, povinné očkování za účelem robotizace člověka, povinná sterilizace, čipy do mozku, kontrola každého pohybu, zákaz cestování, zákaz společenského styku, satanismus jako společné náboženství.

Snaha zavést komunismus existuje už stovky let. Je určitá skupina lidí, kteří se od prosazování této myšlenky nemohou odloučit. Neustále to zkoušejí, v nejrůznějších zemích světa a i když to ještě nikdy nikde neuspělo, přesto se pořád dál snaží. Když bylo pokomunističtěno Rusko, mysleli, že mají vyhráno a ihned tento systém chtěli rozšířit dále.

Německo byla ta první překážka a tak je zlikvidovali. To byl ten pravý důvod proč Hitler, coby ten největší šílenec a blázen vytáhl proti Sovětskému svazu – protože velmi dobře věděl, že Stalin se chystal k vojenskému útoku na Evropu. Stalin už měl nastaveno vojsko na strategických místech – taky nás o tom nikdo neinformoval – a zřejmě doufal, že až válka odvede pozornost lidí jinam, že se mu snadno podaří přepadnout Evropu z druhé strany. Nakonec – v Polsku se mu to podařilo a nikdo to ani nekomentoval.Japonsko v Asii bylo ta druhá bašta proti komunismu. A tak na ně napřed shodili dvě bomby, i když už bylo po válce a v současné době byla snaha tuto zkázu dovršit Fukušimou. Jak úspěšná snaha to byla, to teprve poznáme.

Amerika je dnes ta poslední překážka. Podvratné síly se tam činí jak nejvíc to jde, aby ji zničily. Není čemu se divit, když ti hlavní komunisté ze Sovětského svazu se tam v 80. a 90. letech houfně přesídlili, což nám taky nikdo neřekl – ale o tom snad až někdy jindy. Ovšem kdyby Amerika padla, pak není pro nás záchrany, protože proradná a zákeřná Evropská unie se již dostatečně postarala o podemletí břehů, které nás drží nad vodou.

22 klíčových cílů komunismu v Americe:

1. Zrušit všecky sliby věrnosti.

2. Podchytit školy. Použijte je jako přenosný pás pro socialismus a současnou komunistickou propagandu. Snižujte úroveň studijního materiálu. Převezměte dohled nad organizacemi učitelů. Vsuňte komunistické myšlenky do učebnic.

3. Převezměte dohled nad všemi studentskými časopisy.

4. Použijte vzpoury studentů k tomu, aby vyvolaly pohoršení mezi veřejností a zaměřily je proti programům, nebo organizacím, které nám nejsou nakloněny.

5. Dostaňte se do tisku. Dohlížejte na hodnocení knih, chopte se psaní fejetonů, zaujměte vedoucí pozice.

6. Dostaňte se na vedoucí místa v radiu, televizi a ve filmu.

7. Pokračujte v ponižování vší americké kultury tím, že budete zavrhovat a kritizovat všechna umělecká díla. Americké komunistické buňce bylo řečeno aby „odstranila všecky dobré sochy z parků a budov a nahradila je beztvarými, podivnými a nesmyslnými slátaninami.“

8. Zařiďte zrušení všech zákonů, které zabraňují vulgárnostem tím, že je budete nazývat „cenzurou“ a útokem na svobodu slova a projevu.

9. Ničte kulturní úroveň a morálku tím, že budete propagovat pornografii a sprostotu v knihách, časopisech, filmech, v radiu a v televizi.

10. Předkládejte homosexualitu, zkaženost a zvrhlost jako něco „normálního, přirozeného a zdravého.“

11. Pronikněte do církví a nahraďte současnou víru vírou „sociální.“ Zdiskreditujte Bibli a propagujte potřebu pro intelektuální vyspělost, která nepotřebuje náboženskou „berličku.“

12. Odstraňte modlitbu, anebo jakoukoliv nábožensky podloženou frázi ze škol na základě toho, že narušuje „oddělení církve od státu.“

13. Zdiskreditujte americkou Ústavu tím způsobem, že budete tvrdit, že je nedostačující, zastaralá a že nevyhovuje potřebám dnešní moderní společnosti, že je to zábrana spolupráce národů v celosvětovém měřítku.

14. Zdiskreditujte zakladatele amerického státu. Poukazujte na ně, že to byli sobečtí aristokrati, kteří neměli zájem o „běžného člověka.“

15. Snižujte a kritizujte všecky formy americké kultury a zabraňujte učení americké historie tím, že budete tvrdit, že to byla pouze malá část „celkového obrazu.“

16. Podporujte kterékoliv socialistické hnutí, abyste docílili centralizovanou kontrolu kterékoliv části kultury, vzdělání, sociálních úřadů a sociálních programů, mentálních institucí a podobně.

17. Vnikněte a získejte hlavní místa ve velkých firmách.

18. Převeďte část práva zatčení občanů z policie na sociální úřady. Berte všecky výkyvy v chování jako psychiatrické problémy, kterým nikdo jiný než psychiatrové nemůže rozumět a je léčit.

19. Dominujte psychiatrické povolání a používejte zákony, týkající se mentálních nemocí k tomu, abyste získali absolutní moc nad těmi, kteří oponují komunistickým cílům.

20. Zdiskreditujte rodinu jako instituci. Podporujte nemravnost a usnadněte rozvody.

21. Zdůrazňujte, že je nutné, aby děti byly vychovávány mimo záporný vliv rodičů. Připisujte předpojatost, mentální zábrany a vývojové problémy dětí špatnému vlivu rodičů.

22. Vytvářejte názor, že násilí a vzpupnost jsou právoplatné části americké tradice; studenti a zájmové skupiny se potřebují bouřit a používat „spojené síly“ k vyřešení ekonomických, politických a sociálních problémů.

Jana Kaufman
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “22 klíčových cílů pro zavedení komunismu v Americe (a s menšími obměnami i všude jinde)

 • No když si ten komunismus v Usa zažít chtějí(i když v dost jiné a omezené formě) tak bych jim nebránil.Nicméně nic dobrého z toho nevzejde.

 • Degenerace myšlení lidí nemá nic společného s komunismem. Záměrně a lživě se hovoří o komunismu u nás. Byl to socialismus a komunismus byl sen, který se nikdy nemohl splnit.
  To, co se nyní děje v USA, Německu, Francii, Belgii, a ve všech vyspělých západních státech, je prostá samolikvidace prostřednictvím byrokracie. Nevládní „neziskovky“, hledání problémů tam, kde nejsou, vytváření nových problémů jako budoucích dotačních titulů, to je produkt byrokratického nesmyslného přerozdělování peněz daňových poplatníků.
  Nejbohatší lidé peníze již nevydělávají, ale získávají z dotací, z žalob apod.
  Proto je nutné rychle se odstřihnout od toho prohnilého přerozdělovacího systému EU, který kontrolují USA.
  Vím, že ve zdegenerované demokracii je těžké si udržet zdravý rozum, ale snažme se. Studujme i jiné zdroje, než ty „oficiální“ a nenechme se ničím a nikým vyděsit nebo si vnutit nesmysly.

  Volme takové politiky, kterým záleží na naší svrchovanosti a nezávislosti. Rozhodně nevolme ty, kteří veřejně říkají, že je třeba odevzdat moc do USA prostřednictvím Bruselu.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*